Dnes je streda 20. novembra 2019, meniny má Félix, zajtra Elvíra. Význam mien.

Aktuality

Zasadnutie OZ dňa 3. 6. 2019

Zasadnutie OZ dňa 3. 6. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. 06.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15. 4. 2019
 5. Návrh na schválenie žiadosti o NFP podľa § 2, písm. c) so  zameraním na dporu  zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budovy, výzva č. V. Prezídium HaZZ 2019
 6. Návrh na schválenie žiadosti o NFP so zameraním na podporu činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2, písm. e) z. č. 526/2010 Z. z. o poskytnutí dotácie  v pôsobnosti MV SR
 7. Návrh na schválenie členov komisie pre pamätihodnosti
 8. Návrh na riešenie havarijného stavu sochy sv. Floriána
 9. Diskusia
 10. Záver

Participatívny rozpočet TTSK – výsledky

Participatívny rozpočet TTSK – výsledky

Ďakujeme! Vďaka hlasovaniu v participatívnom rozpočte Trnavského samosprávneho kraja sme spolu pre Otvorené arborétum pri potoku Parná – park na Lázni získali 4915 €.

Ďakujeme 717 krát!

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.05.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č. HOR-139/2019 o vydanie súhlasu na výrub dreviny - 1 ks vŕby - rastúcej na pozemku parc. č. 1/3 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  rastu v mieste výstavby inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Voľby do EP 2019 pre Horné Orešany

Voľby do EP 2019 pre Horné Orešany

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 pre Horné Orešany

Volebná účasť, 20,58%, kompletné výsledky tu.

# Strana Hlasy Percentá
1. Koalícia PS a SPOLU 67 20,42 %
2. SMER-SD 65 19,81 %
3. KDH 41 12,50 %
4. OĽaNO 36 10,97 %
5. ĽS Naše Slovensko 31 9,45 %
6. SaS 28 8,53 %
7. SNS 18 5,48 %
8. KDŽP 9 2,74 %
  SME RODINA - Boris Kollár 9 2,74 %
  Kresťanská únia 9 2,74 %
11. SZS 3 0,91 %
12. KAH 2 0,60 %
  HLAS ĽUDU 2 0,60 %
  DOPRAVA 2 0,60 %
  DS 2 0,60 %
  NÁRODNÁ KOALÍCIA 2 0,60 %
17. PD 1 0,30 %
  Slovenská ľudová strana 1 0,30 %

5. 6. 2019 (streda) - mobilný odber krvi

5. 6. 2019 (streda) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 5. 6. 2019, t. j. v stredu od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Obecný úrad zatvorený od 22. 05. do 24.05. 2019

Obecný úrad zatvorený od 22. 05. do 24.05. 2019

Obec Horné Orešany oznamuje občanom, že od 22. 05. do 24. 05. 2019 ( streda, štvrtok, piatok) bude Obecný úrad v Horných Orešanoch zatvorený z dôvodu školenia pracovníčok.

V súrnych prípadoch ( úmrtie osoby ) volajte na t. č. 0911 276 069

Oslava Medzinárodného dňa detí 2019

Oslava Medzinárodného dňa detí 2019

Komisia kultúry a športu pri OcÚ Horné Orešany v spolupráci s DHZ Horné Orešany pozývajú všetky deti a mládež na oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 25. mája 2019, od 15. 00 hod. v športovom areáli TJ Iskra.

Pripravené sú rôzne súťaže, ukážky hasičskej techniky, jazda na štvorkolke, skákacie hrady, maľovanie na tvár a iné zaujímavosti. Každé dieťa bude odmenené sladkosťou a darčekom.

Park pri potoku na „Lázni“

Park pri potoku na „Lázni“

Prosíme podporte tento projekt "Otvorené arborétum pri potoku Parná" v Horných Orešanoch a získajme finančnú podporu z participatívneho rozpočtu TTSK.

Hlasujme a podporme našu obec. Na základe hlasovania odbornej komisie sme sa umiestnili na deviatom mieste z osemnástich projektov. Záleží na nás, aby sme získali čo najviac hlasov aj od občanov TTSK a boli úspešní.

Hlasovanie: https://tvorimekraj.hlasobcanov.sk/all-projects

Ďakujeme!

Parky a oddychové miesta... aj toto prispieva k tomu, aby bola obec nie len miestom na bývanie, ale ja žitie. Jednou z investičných akcií pre tento rok je vybudovanie parku pri potoku Parná, na „Lázni“. Po úprave povrchu budú vysadené listnaté stromy, listnaté a ihličnaté kríky, doplnené trvalkami a trávami. Cez trávnatú plochu bude prechádzať chodník s lavičkami a osvetlením. Odhadovaná cena 20 - 30 tisic €.

Dňa 16.5.2019 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 16.5.2019 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 16. 5. 2019, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností dňa 16.5.2019

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností dňa 16.5.2019

Západoslovenská distribučná spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že dňa 16.5. 2019, t. j. vo štvrtok bude prerušená dodávka elektrickej energie do domácností v čase od 8.00 do 13.00 hod a to nasledovne: od súpisného čísla  261 po s. č. 381. Od s. č. 441 po s. č. 459. Ďalej s. č. : 501, 503, 581, 584, 585, 588, 593, 610, 641, 675, 751, 761, 762, 773, 774, 778, 803, 835, 837, 841, 857.