Dnes je utorok 25. júna 2024, meniny má Tadeáš, zajtra Adriána.

Aktuality

Pošta zatvorená - 21.03.2024

Pošta zatvorená - 21.03.2024

Dňa 21.03.2024, t. j. vo štvrtok bude pošta zatvorená

Rekonštrukcia cesty vo Vinosadoch

Rekonštrukcia cesty vo Vinosadoch

Mesto Pezinok v spolupráci so Slovenskou správou ciest informuje verejnosť, že od pondelka 18. 3. 2024 budú na ceste II/502 v obci Vinosady prebiehať stavebné práce z dôvodu rekonštrukcie vozovky.

Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cesty, najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia a výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty v intraviláne obce Vinosady. Cieľom revitalizácie je zlepšenie stavebno-technického stavu vozovky a dosiahnutie homogénnych konštrukčných vrstiev. Z dôvodu rekonštrukcie bude cesta v obci Vinosady zjednosmernená.

Zmeny čakajú aj autobusové linky.

Podrobnosti nájdete TU: https://www.pezinok.sk/novinka/7070/rekonstrukcia-vozovky-na-ceste-ii502-vo-vinosadoch

Mobilný odber krvi - termíny 2024

Mobilný odber krvi - termíny 2024

Slovenský červený kríž, miestna organizácia v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že v roku 2024 budú mobilné odbery krvi v kultúrnom dome v termínoch:

  • 26. marec (utorok) od 8:00 do 10:00
  • 24. september (utorok) od 8:00 do 10:00

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Zasadnutie OZ v Horných Orešanoch, dňa 18.03. 2024

Zasadnutie OZ v Horných Orešanoch, dňa 18.03. 2024

V zmysle zákona o obecnom zriadení starosta obce zvoláva zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  18. 03. 2024, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

čítať celú správu

Zápis prváčikov 2024

Zápis prváčikov 2024

Informácia k zápisu do 1. ročníka v šk. roku 2024/2025

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť

V šk. roku 2024/2025 sa zapisujú  deti narodené od 1.9.2017 do 31.8.2018. 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Zápis sa tento rok uskutoční 15. 4. 2024 od 13:30-16:00 hod. podľa časového harmonogramu. Na zápis prichádzajú  zákonní zástupcovia  spolu s dieťaťom, na vopred rezervovaný konkrétny čas zápisu.

čítať celú správu

Výzva - jarná deratizácia 2024

Výzva - jarná deratizácia 2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ( ďalej len „RÚVZ so sídlom v Trnave“) ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu tohto opatrenia: vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 02.04.2024 do 10.05.2024.

Do knižnice príde vzácna návšteva, beseda s Braňom Jóbusom

Do knižnice príde vzácna návšteva, beseda s Braňom Jóbusom

Po spisovateľke a našej rodáčke Andrejke Gregušovej, ktorá k nám zavítala minulý rok, privítame v Knižnici Horné Orešany ďalšiu známu osobnosť – spisovateľa a hudobníka Branislava Jobusa. Z Vrbového si k nám odskočí už tento piatok 15. marca o 16:30 a malých aj veľkých pozýva na literárno-hudobné pásmo Jobusovky. O svojich úspešných knižkách pre deti bude nielen rozprávať, ale aj spievať. A kto bude mať záujem, môže si jeho knižky na mieste aj zakúpiť.

Tešiť sa môžete aj na knižný bazár s knihami za symbolické ceny a naše obľúbené tvorivé dielne. Tentoraz si deti vyrobia originálne záložky do knihy. 

Tešíme sa na vás!

Deň zdravia 2024

Deň zdravia 2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, OcÚ Horné Orešany a ŠCK Horné Orešany vás pozývajú na Deň zdravia 2024, ktorý sa uskutoční v stredu 20. marca v kultúrnom dome Horné Orešany od 8:30 hod.

Vyšetrenia cholesterolu, glukózy, meranie tlaku krvi. Meranie % množstva telesného tuku, anamnestické vyšetrenia a vyšetrenia na meranie indexu telesnej hmotnosti a centrálnej obezity. Odborné poradenstvo k nameraným hodnotám a zhodnotenie flexibilného a fixného rizika. Individuálne poradenstvo s odporúčaním optimálnych zmien vo výžive, vo fyzickej aktivite a v nefarmakologickom ovplyvňovaní tlaku krvi.

Na vyšetrenie príďte nalačno.

Elektroodpad

Elektroodpad

Elektroodpad radšej prineste na dvor obecného úradu, ako by ste ho mali dať podomovým zberačom odpadu, ktorý nemajú povolenie, licenciu na spracovanie odpadu a ani živnosť!

Odpad ktorý sa odovzdáva podomovým zberačom kovu, elektro a iného odpadu často krát končí niekde za dedinou bez kovových častí! Tento odpad sa tiež nezapočítava do percenta vyseparovaného odpadu v obci – čím je nižšie percento, tým vyšší poplatok platíme do Environmentálneho fondu za tonu komunálneho odpadu.❗

♻ ĎAKUJEME, ŽE SEPARUJETE ODPAD! ♻
 

Výsledky výstavy vín H.Orešany 2024

Výsledky výstavy vín H.Orešany 2024

Výsledky odbornej degustácie 35. ročníka súťažnej výstavy vín - Orešanská koštofka, ktorá sa konala v pondelok 11. marca 2024 (formát PDF). 

Verejná ochutnávka vín bude v kultúrnom dome v sobotu 23. marca 2023.