Dnes je piatok 25. septembra 2020, meniny má Vladislav, zajtra Edita. Význam mien.

Aktuality

Aktuálna informácia k mostu na m. č. Majdánske

Dnes o 13.30 hod. bolo dovezené premostenie na miesto zničeného mosta - cestného spojenia na miestnu časť Majdánske. Obec potvrdila pre Správu štátnych hmotných rezerv SR jeho dodanie.

Mobilný odber krvi 24.6. 2011 - piatok

Odber krviSČK miestna organizácia v Horných Orešanoch oznamuje, že dňa 24.6. 2011 (piatok) sa od 07:30 do 11:00 uskutoční v kultúrnom dome v Horných Orešanoch mobilný odber krvi.

Správy po povodni

V súčasnosti naďalej v obci trvá mimoriadna situácia, prebieha likvidácia spadnutého mosta v m. č. Majdánske, zároveň prebehli rokovania obce ohľadom výpožičky mostu zo štátnych hmotných rezerv ako i rokovania s vedením DOPRASTAVU  Bratislava, ktorý realizuje likvidáciu spadnutého  mosta ako i provizorného premostenia. Predpokladaný  termín  ukončenia  premostenia  je 30. 6. 2011.

Beh „Cez hornoorešanské vŕšky“

Beh "Cez Hornoorešanské vŕšky"BK Viktória vás pozýva na beh „Cez hornoorešanské vŕšky“ – memoriál Františka HečkaXXXI. ročník behu "Cez hornoorešanské vŕšky"- Memoriál Františka Hečka sa uskutoční dňa 25.06.2011.

Viac informácií môžete nájsť na www.bkviktoria.sk.

Oznam pre občanov vrámci vyhlasenia mimoriadnej situácie

Na základe sťažnosti občanov z m. č. Majdánske, obec Horné Orešany dáva toto vyjadrenie:

1.    7. 6. 2011 o 16: 00 hod.  z dôvodu prívalových dažďov zálavová vlna zatopila pri kyryte vodného toku Parná rodinné domy v m. č. Majdánske a o 18, 45 hod. bol spadnutý most, ktorý je jedinou spojnicou centrálnej časti obce Horné Orešany do m. č. Majdánske. Následne bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity v m. č. Majdánske ako i v obci Horné Orešany.  Prívalovými vodami sa nám naplnila vodná nádrž, ktorá pretekala cez prepad, takže sa nedal regulovať vodný tok Parná cez centrálnu časť obce Horné Orešany. Obec začala realizivať v spolupráci s občanmi záchranné práce, t. j. vytvárali sa vrecové zábrany, aby sa zabránilo škode na majetku občanom, ktorí sa nachádzajú pri stavnici. V dôsledku uvedenej situácie bola vyhlásená o 01. 00 hod. mimoriadna situácia a na záchranných prác sa zúčastnilo cca 115 občanov, DHZ, Okresný hasičský zbor, ako i  technika: nákladné autá, čerpadlá atď.

2.    8. 6. 2011: DHZ celý deň čistili  občanom tak v centrálnej časti obce ako i v m. č. Majdánske studne, ktorí mali zaplavené vodou a následne ich aj chlórovali, taktirž pomáhali pri vyčistení vstupov do rodinných domov ( nánosy bahna, atď). V uvedený deň sa na miesto dostavili príslušníci VÚ Sereď za účelom obhliadky a odborného posúdenia premostenia toku Parná v mieste spadnutého mostu.

3.   9. 6. 2011: Na riešení uvedeného premostenia sa na tvare mieta dostavili: minister obrany Ing. Galko, prednosta OÚ v Trnave, vedúci KZ IZS Trnava, veliteľ ženijného práporu zo Serede a starosta obce Bc. Ján Kormúth. MInister Galko sa vyjadrile, že o predmetnej veci bude informovať premierku Radičovú. Starosta obce po dohode s riaditeľom Lesy Smolenice, sa dohodli na výstavbe sprejazdnenia lesnej cesty, ktorá sa nachádza nad priehradou v dĺžke cca 2,5 km.

 4.   Naďalej pokračuje výstavba komunikácie nad priehradou, aby bol umožnený prístup občanov z m. č. Majdánske do zamestnania a taktiež, aby sa v prípade ochrany zdravia občanov mohla dostaviť zdravotná záchranná služba.

5. Po každodenných rokovaniach  s MV SR, s MO SR a nakoniec s Ministerstvom dopravy, vystavby a regionálneho rozvoja a  firmou DOPRASTAV Bratislava sa bude realizovať premostenie do m. č. Majdánske.

Festival hudby Fest LOMOZ

Fest LOMOZLomozáci pozývajú všetkých fanúšikov dobrej nálady a hudby na Fest LOMOZ, ktorý sa bude konat v sobotu 11. júna na betónke v Horných Orešanoch. Hlavným programom festivalu budú vystúpenia hudobných skupín z trnavského regiónu - Vrbovskí Víťazi, Delikatesa, HASH
a alternatívna rocková skupina Ranné Toporenie. Po koncertoch sa o zábavu postarajú dídžeji Spinhandz a PeerV. Vstup je pre všetkých zadarmo.

Viac informácií nájdete na www.festival.lomoz.sk.

AKTUÁLNE: fotografie z Festivalu LOMOZ

Oslava medzinárodného dňa detí

Komisia kultúry pri OÚ v Horných Orešanoch Vás pozýva na kultúrne podujatie pri príležitosti MDD. Podujatie sa uskutoční dňa 4.06.2011 t,j sobota o 16,00 hod v areáli TJ /ihrisko/. Privítame medzi nami policajné jednotky Trstín, Cífer zatancujeme si, zaspievame pri DJ Čajovi. Pre každé dieťa je pripravený darček.

Zasadnutie OZ 23.05.2011

V zmysle Zákona o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Orešanoch, ktoré sa uskutoční dňa 23. 05. 2011, t. j. v pondelok o 18, 00 hod. v kultúrnom dome.

Pozvánka na krst jaskyniarskej publikácie - 10 rokov v podzemí

10 rokov v podzemí Speleoklub Trnava srdečne pozýva všetkých občanov na krst jaskyniarskej publikácie "10 rokov v podzemí", ktorá sa uskutoční v sobotu 21. mája 2011 o 18:00 v KD Trstín. Tešíme sa na Vašu účasť.

AKTUALIZÁCIA: fotografie z akcie môžete nájsť v galérií

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie 2011Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre.

Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Pri sčítaní záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby príležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu.

Sčítací komisári v Obci Horné Orešany – sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011:

1. Jana Sasková  SO: 207 271
2. Jarmila Petrovičová  SO: 207 306
3. Zuzana Petrovičová SO. 207 307
4. Beata Žáková  SO: 207 278
5. Ľubica Konopová  SO: 207 309

Ďalšie informácie: