Dnes je piatok 12. augusta 2022, meniny má Darina, zajtra Ľubomír. Význam mien.

Zmluvy

Posledne pridané zmluvy

Dátum
zverejnenia
| Názov zmluvy | Cena | Zmluvná strana
11.8. 2022 Zmluva o dielo č. EH-01/2022

12/2022 - Vypracovanie odborného posudku na správu o hodnotení strategického dokumentu " Územný plán obce Horné Orešany - Zmeny a doplnky 3/2020"

Ekoplán, s. r. o.
11.8. 2022 Zmluva o nájme

11/2022 - Pozemok situovaný v intraviláne obce Horné Orešany, p. č. 593/1 o výmere 26 708 m2

Štátna ochrana prírody SR
10.8. 2022 Kúpna zmluva 10/2022

10/2022 - Predaj pozemku - parcela registra "C" s parc. 1435/140 o výmere 212 m2

Marek Štibrany a manž. Júlia rod. Petrovičová
22.7. 2022 Zmluva o dielo

9/2022 - oprava miestnej komunikácie, osadenie značiek a spomaľovací vankúš

2400 Regionálna rozvojová agentúra Trnava- Hlohovec - Piešťany
19.7. 2022 Darovacia zmluva KRHZ-TT-VO-2022/157-102

8/2022 - Prevod hnuteľných vecí vo vlastníctve SR v správe MV SR - Príves nákladný

Ministerstvo vnútra SR
30.6. 2022 Dodatok k Zmluve č. S07T700008

S07T700008 - Úprava jednotkových cien za zvoz komunálneho odpadu

FCC Trnava, s. r. o.
17.6. 2022 Zmluva na rok 2022 o poskytovaní audítorských služieb

7/2022 - audítorské služby na rok 2022

1900.00 Ing.Veronika Tibenská
31.5. 2022 Servisná zmluva, Dodatok č. 1

06/2022 - Pravidelná kontrolná činnosť dopravných zariadení pre osvetlenie priechodu pre chodcov

40.00 € CROSSING, s. r. o.
31.5. 2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb

05/2022 - Poskytovanie vybraných elektronických komunikačných služieb

17.90 Slovak Telekom, a.s.
4.5. 2022 Zmluva č. 322 0165

4/2022 - Poskytnutie dotácie pre DHZ

3000 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3.5. 2022 Licenčná zmluva

3/2022 - softwér TENDERnet

450 eSYST, s. r. o.
3.5. 2022 Kúpna zmluva ARDSYSTÉM, s. r. o.

2/2022 - Informačný systém obce Horné Orešany

21 804 ARDSYSTÉM, s. r. o.
5.4. 2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov

1/2022 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu mOBEC

T-MAPY, s. r. o.
Dátum zverejnenia | Názov zmluvy | Kategória | Velkosť
19.01. 2022 » Kúpna zmluva zo dňa 19.01.2022 Kúpne zmluvy 1.39 MB
31.12. 2021 » Dohoda o zabezpečení odborných služieb zo dňa 14.12.2021 Iné zmluvy 1.83 MB
28.12. 2021 » Zmluva o poskytnutí služieb č. 21 046 Iné zmluvy 2.17 MB
21.12. 2021 » Kúpna zmluva - Hulaloví zo dňa 21.12.2021 Kúpne zmluvy 1.63 MB
08.12. 2021 » Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat Iné zmluvy 2.01 MB
16.11. 2021 » Zmluva o grantovom účte zo dňa 16.11.2021 Bankové zmluvy 636 kB
10.11. 2021 » Zmluva o grantovom účte zo dňa 10.11.2021 Bankové zmluvy 696 kB
09.11. 2021 » Zmluva o dielo Zmluvy o dielo 419 kB
20.10. 2021 » Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q390-512-002-002 Iné zmluvy 5.49 MB
11.10. 2021 » Zmluva o dodaní tovarov Iné zmluvy 4.11 MB
11.10. 2021 » Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/034 Iné zmluvy 935 kB
28.09. 2021 » Zmluva pre umiestnenie Z- BOXU Iné zmluvy 561 kB
18.08. 2021 » Zmluva o nájme Ober Nussdorf zo dňa 18.08.2021 Nájomné zmluvy 1.79 MB
18.08. 2021 » Zmluva o nájme Ober Nussdorf zo dňa 18.08.2021 Nájomné zmluvy 1.44 MB
18.08. 2021 » Kúpna zmluva - Straškoví zo dňa 18.08.2021 Kúpne zmluvy 1.29 MB