Dnes je piatok 23. februára 2018, meniny má Roman(a), zajtra Matej. Význam mien.

Sobášne dni, matrika

Harmonogram sobášnych dní občianskych obradov matričného úradu obce Horné Orešany v roku 2010.

Podľa potreby v piatok a v sobotu. Sobášne hodiny od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Sobášna miestnosť – sobášna sieň v KD Horné Orešany.

Matričné poplatky

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky. 16,50 EUR 
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky. 16,50 EUR
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby. 16,50 EUR
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti. 66,- EUR
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami. 33,- EUR
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom. 66,- EUR

Všetky poplatky sa platia do pokladne Obce Horné Orešany. Pri predložení dokladov k sobášu najneskôr dva týždne pred termínom sobáša, pres. Vkladom na účet Obce Horné Orešany č účtu: 3627-212/ 0200 VÚB exp. Smolenice.

VS: dátum sobáša
Sobášiaci: Jarmila Petrovičová – starostka obce
doc. PhDr. Róbert Ochaba PhD., MPH - zástupca starostu obce
Matrikár: Júlia Borutová