Dnes je nedeľa 17. februára 2019, meniny má Miloslava, zajtra Jaromír. Význam mien.

Súbory

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov VeľkosťDátum 
»  VZN č.22019
ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a v ŠJ
810 kB12. 12. 2018
»  VZN č.12019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, na dieťa ŠKD, na dieťa ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
678 kB12. 12. 2018
»  Návrh VZN č.2/2019
ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni
790 kB19. 11. 2018
»  Návrh VZN č.1/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti Obce HO
655 kB19. 11. 2018
»  Zámer previesť nehnuteľný majetok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa Štefan Pašek
173 kB5. 10. 2018
Všetky súbory z kategórie všeobecné záväzné nariadenia ›

Uznesenia OZ

Názov VeľkosťDátum 
»  Uznesenia OZ zo dňa 10. 12. 2018
717 kB20. 12. 2018
»  Zápisnica č. 8 zo zasadnutia OZ zo dňa 10.12. 2018
2.28 MB20. 12. 2018
»  Uznesenia OZ zo dňa 3.12.2018
429 kB11. 12. 2018
»  Zápisnica č. 7 z ustanovujúceho OZ zo dňa 3.12.2018
983 kB11. 12. 2018
»  Uznesenia OZ zo dňa 24. 9. 2018
477 kB12. 10. 2018
Všetky súbory z kategórie uznesenia oz ›

Územný plán obce

Názov VeľkosťDátum 
»  Verejná vyhláška, prerokovanie ÚPN 02/2016
182 kB19. 5. 2017
»  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-2
1.04 MB20. 2. 2017
»  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-3
1.21 MB20. 2. 2017
»  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-4
1.11 MB20. 2. 2017
»  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-5
1.21 MB20. 2. 2017
Všetky súbory z kategórie územný plán obce ›

Pozvánky

Názov VeľkosťDátum 
»  Pozvánka a propozície behu Cez Hornoorešanské vŕšky 2015
393 kB18. 6. 2015
»  Ochutnávka vín Horné Orešany 2015
596 kB2. 2. 2015
»  Ochutnávka vín Horné Orešany 2014
582 kB12. 3. 2014
»  Posedenie pri Orešanskom vínku
29 kB8. 1. 2014
»  Pozvanie na druhý ročník futbalového turnaja U-11
594 kB27. 2. 2013
Všetky súbory z kategórie pozvánky ›

Rozpočet obce

Názov VeľkosťDátum 
»  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021
1.71 MB12. 12. 2018
»  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2019 - 2021
1.52 MB15. 10. 2018
»  Rozpočet obce Horné Orešany na roky 2018-2020
1.65 MB12. 12. 2017
»  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2018-2020
1.52 MB15. 11. 2017
»  Rozpočet obce Horné Orešany na roky 2017-2019
1.6 MB16. 12. 2016
Všetky súbory z kategórie rozpočet obce ›

Záverečný účet obce

Názov VeľkosťDátum 
»  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2017
3.11 MB13. 6. 2018
»  Návrh záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2017
3.07 MB22. 5. 2018
»  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2016
2.81 MB16. 6. 2017
»  Návrh Záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2016
2.74 MB9. 5. 2017
»  Konsolidovaná výročná správa Obce Horné Orešany za rok 2015
4.34 MB7. 9. 2016
Všetky súbory z kategórie záverečný účet obce ›

Plán kontrolnej činnosti

Názov VeľkosťDátum 
»  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
116 kB15. 1. 14:19
»  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
118 kB3. 7. 2018
»  Návrh plánu kontrolnej činnosti - II. polrok 2018
296 kB8. 6. 2018
»  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
103 kB27. 2. 2018
»  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
103 kB19. 12. 2017
Všetky súbory z kategórie plán kontrolnej činnosti ›

Rôzne

Názov VeľkosťDátum 
»  Zverejnenie zámeru - predať nehnuteľný majetok obce
197 kBv stredu 8:17
»  Kompostéry pre Obec Horné Orešany
711 kB28. 1. 13:54
»  Výzva pre občanov (Západoslovenská distribučná, as)
146 kB13. 12. 2018
»  Plánové prerušenie distribúcie elektriny 12.12.2018
194 kB4. 12. 2018
»  Plánové prerušenie distribúcie elektriny 05.12.2018
198 kB4. 12. 2018
Všetky súbory z kategórie rôzne ›

Hornoorešan

Názov VeľkosťDátum 
»  Hornoorešan - číslo 4/2018
1.84 MB28. 12. 2018
»  Hornoorešan - číslo 3/2018
4.73 MB22. 10. 2018
»  Hornoorešan - číslo 2/2018
5.53 MB17. 7. 2018
»  Hornoorešan - číslo 1/2018
3.1 MB25. 4. 2018
»  Hornoorešan - číslo 4/2017
3.4 MB27. 1. 2018
Všetky súbory z kategórie hornoorešan ›

Malokarpatský posol

Názov VeľkosťDátum 
»  Malokarpatský posol 2019/02
294 kB30. 1. 17:21
»  Malokarpatský posol 2019/01
1.16 MB8. 1. 16:30
»  Malokarpatský posol 2018/12
373 kB18. 12. 2018
»  Malokarpatský posol 2018/11
267 kB29. 10. 2018
»  Malokarpatský posol 2018/10
379 kB29. 10. 2018
Všetky súbory z kategórie malokarpatský posol ›

Voľby

Názov VeľkosťDátum 
»  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK
134 kB30. 1. 12:48
»  Voľby prezidenta SR
98 kB30. 1. 12:44
»  Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018
506 kB11. 11. 2018
»  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Horných Orešanoch
370 kB19. 9. 2018
»  Odovzanie kandidátnych listín dňa 11. 9. 2018
88 kB11. 9. 2018
Všetky súbory z kategórie voľby ›