Dnes je streda 19. decembra 2018, meniny má Judita, zajtra Dagmara. Význam mien.

Súbory

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov VeľkosťDátum 
»  VZN č.22019 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a v ŠJ 810 kB12. 12. 11:02
»  VZN č.12019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, na dieťa ŠKD, na dieťa ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany 678 kB12. 12. 10:59
»  Návrh VZN č.2/2019, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni 790 kB19. 11. 14:17
»  Návrh VZN č.1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti Obce HO 655 kB19. 11. 14:15
»  Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Štefan Pašek 173 kB5. 10. 11:22
Všetky súbory z kategórie všeobecné záväzné nariadenia ›

Uznesenia OZ

Názov VeľkosťDátum 
»  Uznesenia OZ zo dňa 3.12.2018 429 kB11. 12. 10:53
»  Zápisnica č. 7 z ustanovujúceho OZ zo dňa 3.12.2018 983 kB11. 12. 10:51
»  Uznesenia OZ zo dňa 24. 9. 2018 477 kB12. 10. 9:16
»  Zápisnica č. 6 zo zasadnutia OZ zo dňa 24.09. 2018 1.06 MB12. 10. 9:15
»  Zápisnica č. 5 zo zasadnutia OZ zo dňa 16.7. 2018 559 kB2. 8. 9:44
Všetky súbory z kategórie uznesenia oz ›

Územný plán obce

Názov VeľkosťDátum 
»  Verejná vyhláška, prerokovanie ÚPN 02/2016 182 kB19. 5. 2017
»  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016 - komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-2 1.04 MB20. 2. 2017
»  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016 - komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-3 1.21 MB20. 2. 2017
»  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016 - komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-4 1.11 MB20. 2. 2017
»  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016 - komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-5 1.21 MB20. 2. 2017
Všetky súbory z kategórie územný plán obce ›

Pozvánky

Názov VeľkosťDátum 
»  Pozvánka a propozície behu Cez Hornoorešanské vŕšky 2015 393 kB18. 6. 2015
»  Ochutnávka vín Horné Orešany 2015 596 kB2. 2. 2015
»  Ochutnávka vín Horné Orešany 2014 582 kB12. 3. 2014
»  Posedenie pri Orešanskom vínku 29 kB8. 1. 2014
»  Pozvanie na druhý ročník futbalového turnaja U-11 594 kB27. 2. 2013
Všetky súbory z kategórie pozvánky ›

Rozpočet obce

Názov VeľkosťDátum 
»  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 1.71 MB12. 12. 10:46
»  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2019 - 2021 1.52 MB15. 10. 21:53
»  Rozpočet obce Horné Orešany na roky 2018-2020 1.65 MB12. 12. 2017
»  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2018-2020 1.52 MB15. 11. 2017
»  Rozpočet obce Horné Orešany na roky 2017-2019 1.6 MB16. 12. 2016
Všetky súbory z kategórie rozpočet obce ›

Záverečný účet obce

Názov VeľkosťDátum 
»  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2017 3.11 MB13. 6. 15:27
»  Návrh záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2017 3.07 MB22. 5. 9:07
»  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2016 2.81 MB16. 6. 2017
»  Návrh Záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2016 2.74 MB9. 5. 2017
»  Konsolidovaná výročná správa Obce Horné Orešany za rok 2015 4.34 MB7. 9. 2016
Všetky súbory z kategórie záverečný účet obce ›

Plán kontrolnej činnosti

Názov VeľkosťDátum 
»  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 118 kB3. 7. 13:30
»  Návrh plánu kontrolnej činnosti - II. polrok 2018 296 kB8. 6. 15:43
»  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 103 kB27. 2. 12:56
»  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 103 kB19. 12. 2017
»  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 107 kB22. 8. 2017
Všetky súbory z kategórie plán kontrolnej činnosti ›

Rôzne

Názov VeľkosťDátum 
»  Výzva pre občanov (Západoslovenská distribučná, as) 146 kB13. 12. 8:59
»  Plánové prerušenie distribúcie elektriny 12.12.2018 194 kB4. 12. 10:41
»  Plánové prerušenie distribúcie elektriny 05.12.2018 198 kB4. 12. 10:39
»  Nový cestovný poriadok na linke IDS BK 550 Bratislava - Trstín - Chtelnica - viac priamych spojov a skrátenie doby cestovania od 18. 11. 2018. 23 kB26. 11. 21:54
»  Zápisnica z prerokovania Petície za bezpečnosť občanov 269 kB27. 10. 10:03
Všetky súbory z kategórie rôzne ›

Hornoorešan

Názov VeľkosťDátum 
»  Hornoorešan - číslo 3/2018 4.73 MB22. 10. 11:05
»  Hornoorešan - číslo 2/2018 5.53 MB17. 7. 15:54
»  Hornoorešan - číslo 1/2018 3.1 MB25. 4. 9:42
»  Hornoorešan - číslo 4/2017 3.4 MB27. 1. 18:00
»  Hornoorešan - číslo 3/2017 7.27 MB1. 11. 2017
Všetky súbory z kategórie hornoorešan ›

Malokarpatský posol

Názov VeľkosťDátum 
»  Malokarpatský posol 2018/12 373 kBvčera 23:37
»  Malokarpatský posol 2018/11 267 kB29. 10. 7:40
»  Malokarpatský posol 2018/10 379 kB29. 10. 7:39
»  Malokarpatský posol 2018/09 298 kB16. 9. 8:37
»  Malokarpatský posol 2018/08 286 kB4. 9. 20:01
Všetky súbory z kategórie malokarpatský posol ›

Voľby

Názov VeľkosťDátum 
»  Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018 506 kB11. 11. 13:03
»  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Horných Orešanoch 370 kB19. 9. 16:53
»  Odovzanie kandidátnych listín dňa 11. 9. 2018 88 kB11. 9. 16:04
»  Volebné okrsky a volebné miestnosti - komunálne voľby 2018 96 kB7. 9. 10:29
»  Termín na podanie kandidátnych listín 132 kB27. 8. 11:51
Všetky súbory z kategórie voľby ›