Dnes je nedeľa 21. apríla 2019, meniny má Ervín, zajtra Slavomír. Význam mien.

Súbory

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov VeľkosťDátum 
»  VZN č. 4/2019 o pamätihodnostiach obce Horné Orešany
4.59 MBv utorok 13:48
»  VZN č. 3/2019 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ
770 kBv utorok 13:15
»  Návrh VZN4/2019 o pamätihodnostiach obce H.Orešany
399 kB28. 3. 13:02
»  Návrh VZN č.3/2019 o prijímaní detí do MŠ
782 kB26. 3. 15:24
»  VZN ZRUŠENÉ - VZN č.2/2019
ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a v ŠJ
810 kB12. 12. 2018
Všetky súbory z kategórie všeobecné záväzné nariadenia ›

Uznesenia OZ

Názov VeľkosťDátum 
»  Uznesenia OZ zo dňa 25.2. 2019
640 kB6. 3. 15:57
»  Uznesenia OZ zo dňa 10. 12. 2018
717 kB20. 12. 2018
»  Uznesenia OZ zo dňa 3.12.2018
429 kB11. 12. 2018
»  Uznesenia OZ zo dňa 24. 9. 2018
477 kB12. 10. 2018
»  Uznesenia OZ zo dňa 16.7. 2018
140 kB2. 8. 2018
Všetky súbory z kategórie uznesenia oz ›

Zápisnice zo zasadnutia OZ

Názov VeľkosťDátum 
»  Zápisnica č. 1 zo zasadnutia OZ, zo dňa 25. 2. 2019
1.84 MB14. 3. 7:54
»  Zápisnica č. 8 zo zasadnutia OZ zo dňa 10.12. 2018
2.28 MB20. 12. 2018
»  Zápisnica č. 7 z ustanovujúceho OZ zo dňa 3.12.2018
983 kB11. 12. 2018
»  Zápisnica č. 6 zo zasadnutia OZ zo dňa 24.09. 2018
1.06 MB12. 10. 2018
»  Zápisnica č. 5 zo zasadnutia OZ zo dňa 16.7. 2018
559 kB2. 8. 2018
Všetky súbory z kategórie zápisnice zo zasadnutia oz ›

Zámery

Názov VeľkosťDátum 
»  Zverejnenie zámeru - TJ Iskra Horné Orešany
Prenajať nehnuteľný majetok obce
153 kB4. 3. 7:53
»  Zverejnenie zámeru - predať nehnuteľný majetok obce
dôvodu hodného osobitného zreteľa Pavlína Blažová, Dana Sedláková, Dáša Chovanová
197 kB13. 2. 8:17
»  Zámer previesť nehnuteľný majetok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa Štefan Pašek
173 kB5. 10. 2018
»  Zámer previesť nehnuteľný majetok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa Martin Plichta a manž.
177 kB5. 10. 2018
»  Zverejnenie zámeru - FIDLIKANTI, OZ
104 kB9. 4. 2018
Všetky súbory z kategórie zámery ›

Územný plán obce

Názov VeľkosťDátum 
»  Verejná vyhláška, prerokovanie ÚPN 02/2016
182 kB19. 5. 2017
»  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-2
1.04 MB20. 2. 2017
»  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-3
1.21 MB20. 2. 2017
»  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-4
1.11 MB20. 2. 2017
»  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-5
1.21 MB20. 2. 2017
Všetky súbory z kategórie územný plán obce ›

Pozvánky

Názov VeľkosťDátum 
»  Pozvánka a propozície behu Cez Hornoorešanské vŕšky 2015
393 kB18. 6. 2015
»  Ochutnávka vín Horné Orešany 2015
596 kB2. 2. 2015
»  Ochutnávka vín Horné Orešany 2014
582 kB12. 3. 2014
»  Posedenie pri Orešanskom vínku
29 kB8. 1. 2014
»  Pozvanie na druhý ročník futbalového turnaja U-11
594 kB27. 2. 2013
Všetky súbory z kategórie pozvánky ›

Rozpočet obce

Názov VeľkosťDátum 
»  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021
1.71 MB12. 12. 2018
»  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2019 - 2021
1.52 MB15. 10. 2018
»  Rozpočet obce Horné Orešany na roky 2018-2020
1.65 MB12. 12. 2017
»  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2018-2020
1.52 MB15. 11. 2017
»  Rozpočet obce Horné Orešany na roky 2017-2019
1.6 MB16. 12. 2016
Všetky súbory z kategórie rozpočet obce ›

Záverečný účet obce

Názov VeľkosťDátum 
»  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2017
3.11 MB13. 6. 2018
»  Návrh záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2017
3.07 MB22. 5. 2018
»  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2016
2.81 MB16. 6. 2017
»  Návrh Záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2016
2.74 MB9. 5. 2017
»  Konsolidovaná výročná správa Obce Horné Orešany za rok 2015
4.34 MB7. 9. 2016
Všetky súbory z kategórie záverečný účet obce ›

Plán kontrolnej činnosti

Názov VeľkosťDátum 
»  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
116 kB15. 1. 14:19
»  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
118 kB3. 7. 2018
»  Návrh plánu kontrolnej činnosti - II. polrok 2018
296 kB8. 6. 2018
»  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
103 kB27. 2. 2018
»  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
103 kB19. 12. 2017
Všetky súbory z kategórie plán kontrolnej činnosti ›

Rôzne

Názov VeľkosťDátum 
»  Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
531 kB9. 4. 14:44
»  Deratizácia živočíšnych škodcov od 08. 04. 2019 do 17. 05. 2019
385 kB1. 4. 14:40
»  Prerušenie dodávky elektrickej energie v termíne od 22.3. do 28. 3. 2019
377 kB13. 3. 16:34
»  Orešanská koštofka 2019
Výdledky XXX. ročníka ochutnávky vín Horné Orešany
937 kB12. 3. 20:00
»  Prerušenie distribúcie elektriny do domácností od 18.3 do 27.3.2019
V uvedených termínoch bude prerušená dodávka elektrickej energie do domácností v obci Horné Orešany podľa priloženého oznamu zo ZSD, a.s.
2.11 MB6. 3. 8:52
Všetky súbory z kategórie rôzne ›

Hornoorešan

Názov VeľkosťDátum 
»  Hornoorešan - číslo 4/2018
1.84 MB28. 12. 2018
»  Hornoorešan - číslo 3/2018
4.73 MB22. 10. 2018
»  Hornoorešan - číslo 2/2018
5.53 MB17. 7. 2018
»  Hornoorešan - číslo 1/2018
3.1 MB25. 4. 2018
»  Hornoorešan - číslo 4/2017
3.4 MB27. 1. 2018
Všetky súbory z kategórie hornoorešan ›

Malokarpatský posol

Názov VeľkosťDátum 
»  Malokarpatský posol 2019/04
357 kB8. 4. 8:36
»  Malokarpatský posol 2019/03
259 kB3. 3. 21:53
»  Malokarpatský posol 2019/02
294 kB30. 1. 17:21
»  Malokarpatský posol 2019/01
1.16 MB8. 1. 16:30
»  Malokarpatský posol 2018/12
373 kB18. 12. 2018
Všetky súbory z kategórie malokarpatský posol ›

Voľby

Názov VeľkosťDátum 
»  Zápisnica výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta SR zo dňa 30.03.2019
468 kB1. 4. 8:04
»  Zápisnica výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta SR zo dňa 16.03.2019
948 kB18. 3. 7:20
»  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK
134 kB30. 1. 12:48
»  Voľby prezidenta SR
98 kB30. 1. 12:44
»  Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018
506 kB11. 11. 2018
Všetky súbory z kategórie voľby ›