Dnes je pondelok 23. januára 2017, meniny má Miloš, zajtra Timotej. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Upozornenie na výskyt vtáčej chrípky

Upozornenie na výskyt vtáčej chrípky

Regionálna a veterinárna správa v Trnave nariaďuje vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí. Ohnisko nákazy bolo zistené v obci Horná Krupá. Z uvedeného dôvodu žiadame občanov, aby do 19. januára 2017 nahlásili na obecnom úrade počet chovu hydiny a vtákov chovaných v zajatí ako i zabezpečiť nasledovné:

- zabezpečiť dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí

-zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi

- voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu

- bezodkladne nahlásiť na RVPS Trnava ( tel. 033/5501447, 5922111) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov podľa kritérií: pokles príjmu krmiva a vody ako 20%, pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%, akýkoľvek klinicky prejav ( výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-3/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks orecha - rastúceho na pozemku parc. č. 204/1 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu vytvárania nevhodných hygienických podmienok v bytových priestoroch.

Obec Malženice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  3.1.2017 začala na základe žiadosti Obce Horné Orešany konanie č. MAL-1/2017  o vydanie súhlasu na výrub drevín - 4 ks pagaštanov konských a 4 ks líp - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 593/1,  k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z  dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Opis stavu vodomerov od 16. 01. - 20. 01. 2017

Opis stavu vodomerov od 16. 01. - 20. 01. 2017

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom v m. č. Majdánske, že v termíne od 16. 1. do 20. 1. 2017 sa uskutoční odpis stavu vodomer v lokalite m .č. Majdánske. Žiadame občanov, ktorí sa nebú  zdržiavať v domácnostiach, aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

FOTO: Novoročná kapustnica

Dňa 28. 12. 2016 Obecnú úrad Horné Orešany usporiadal v kultúrnom dome posedenie "Novoročná kapustnica". Vychutnať ste si mohli príjemnú vianočnú atmosféru so svojimi priateľmi a rodinnými príslušníkmi pri varenom vínku a kapustnici. O zábavu sa starala hudobná skupina Kortína. (foto: Róbert Zvonár)

FOTO: Výročná schôdza SČK

Výročná členská schôdza SČK Horné Orešany s udeľovaným diamantovej plakety profesora MUDr. Jana Janského (foto: Marek Boháček)

Novoročné posedenie SČK

Novoročné posedenie SČK

Slovenský červený kríž miestny spolok Horné Orešany, pozýva svojich členov a zároveň aj darcov krvi na malé novoročné posedenie,ktoré sa uskutoční dňa 7.1.2017 o 18,30 hod. v KD Horné Orešany.Tešíme sa na Vás.

FOTO: Vdp. Miloslav Mrva, 80 rokov

Z lásky Najvyššieho, sa dňa 18. 12. 2016 náš bývalý duchovný otec, pán dekan Miloslav Mrva, dožil 80 rokov. Svoje jubileum oslávil s otcom arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom, kňazmi, príbuznými a priateľmi v Smoleniciach, kde mu aj bolo udelené Čestné občianstvo Obce. Foto: Andrej Lančarič

FOTO: Výstup na Slepý vrch 2016

Po úspešnom prvom ročníku sa aj teraz na konci roka, 30. 12. 2016 konal výstup na Slepý vrch. Po zraze na námestíčku pri KD nasledoval spoločný hromadný výstup. Za krásneho slnečného počasia sa na turistiku vybralo 59 účastníkov.

FOTO: Historické fotografie

ožinky v Orešanoch na JRD
Otec alexander pri traktore, bratranci Ján Novák, Leonard Novák
Otec - mlátenie obilia, Alexander Novák
Oberačka na JRD

Archív historických fotografií pani Melánie Kosákovej.

Pozrite si aj fotografie z výstavby priehrady, alebo album historické fotografie - ľudia, či ďalšie historické fotografie.

Výstup na Slepý vrch

Výstup na Slepý vrch

Komisia kultúry a športu organizuje dňa 30. 12. 2016 pre všetkých vyznávačov pohybu aj tento rok výstup na Slepý vrch. Spoločný zraz je o 10:00 na námestíčku medzi kostolom a kultúrnym domom. Občerstvenie si treba zabezpečiť podľa vlastných potrieb.

Pozvánka na novoročnú kapustnicu, dňa 28. 12. 2016

Pozvánka na novoročnú kapustnicu, dňa 28. 12. 2016

Obecný úrad Horné Orešany pozýva všetkých občanov na novoročnú kapustnicu, ktorá sa bude podávať dňa 28. 12. 2016, t. j. v stredu o 17. 00 hod v KD. Príďte si vychutnať  príjemnú vianočnú atmosféru so svojimi priateľmi a rodinnými príslušníkmi pri varenom vínku a kapustnici,  ktorú Vám bude spríjemnovať  vystúpenie známej hudobnej skupiny  z televíznych obrazoviek  KORTÍNA.  Srdečne všetkých pozývame!

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že počas vianočných sviatkov budú úradné hodiny na obecnom úrade nasledovne:

  • 23.12. 2016 - ZATVORENÉ
  • 27.12. 2016 od  8.00 hod. do  12. 00 hod.
  • 28.12. 2016 od  8.00 hod. do  12. 00 hod.
  • 29.12. 2016 od  8.00 hod. do  12. 00 hod.
  • 30.12. 2016 ZATVORENÉ
  • 02.01. 2017 ZATVORENÉ
  • 03.01. 2017 od 8.00 hod. do 12. 00 hod

V prípade potreby vybaviť pohreb volajte na č. 0911 266 060, 0911 388 565.