Dnes je sobota 20. decembra 2014, meniny má Dagmara, zajtra Bohdan. Význam mien.

Aktuality

Všetky aktuality →

Fotografie


Facebook - Horné Orešany

TOPlist

Horné Orešany

         Vitajte v malokarpatskom regióne, vitajte v Horných Orešanoch.
         Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy.
         Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske sa nachádza vodná nádrž Horné Orešany.
         Prvá písomná zmienka, ktorou obec vstúpilo do dejín je z roku 1296, kde sa spomína Gyows teda Orešany. Obec získala aj raz mestečko v súvislosti s trhovými privilégiami. V roku 1872 v obci postavili Pálfyovci továreň na farby a laky.
         Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“. V súčasnosti v obci má trvalý pobyt 1880 obyvateľov s komplexnou infraštruktúrou a plnoorganizovanou ZŠ s MŠ.

Aktuálne

Novoročná kapustnica dňa 29. decembra 2014 v KD

Obec Horné Orešany pozýva všetkých občanov na novoročnú kapustnicu, ktorá sa bude konať dňa 29. 12. 2014, t. j. v pondelok o 16:00 hod v KD Horné Orešany, kde vystúpi folklórny súbor Krupanskí črpáci. Po vystúpení sa bude podávať kapustnica a varené víno. Srdečne Vás všetkých pozývame.

ocu | 18.12.'14 09:46 | stály odkaz

Dovolenka obvodného lekára

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 29. 12. 2014 do 5.01. 2015 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou. Ordinovať sa začne dňa 7. januára 2015 ocu | 18.12.'14 09:41 | stály odkaz

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. 12. 2014

V zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení starosta obce zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. 12. 2014, t. j. v pondelok o 18:00 v KD Horné Orešany.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insignií novozvolenému starostovi
  4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie
 5. Príhovor novozvolenej starostky
 6. Určenie zástupcu starostu
 7. Schválenie sobášiacich
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 10. Návrh na zriadenie komisií
 11. Návrh na zvolenie predsedov komisií a členov komisií
 12. Diskusia
 13. Záver
ocu | 10.12.'14 11:05 | stály odkaz

Ochutnávka vianočných koláčov 14. 12. 2014

 Milé gazdinky,cukrárky a cukrári aj tento rok Vás pozývame na výstavu a ochutnávku vianočných orechových koláčov spojenú s hlasovaním o najchutnejší a najkrajší orechový koláč. V nedeľu 14. decembra sa všetci stretneme v KD Horné Orešany. Koláče a iní orechové dobroty treba priniesť do KD v čase od 9:00 do 12:00 hodiny, kde im bude pridelené súťažné číslo. Samotná ochutnávka sa začne o 14:00 hodine popoludní. Počas nej môžete ochutnávať, hodnotiť a hlasovať za najlepší koláč, zákusok či pocheraj. O 16:30 sa výstava ukončí slávnostným vyhodnotením a odmeňovaním výhercov. Zo všetkých hlasujúcich vyžrebujeme jedného, ktorého tak isto odmeníme. O dobrú náladu sa postará detský folklórny súbor Čerešenky a samozrejme ľudová muzika FidliCanti. Na stretnutie s vami sa už teraz tešia a požehnaný advent želajú FidliCanti, členovia Jednoty dôchodcov a Obecný úrad Horné Orešany. 

ocu | 05.12.'14 18:14 | stály odkaz

Vianočný punč 2014

Vianočný punčBlížia sa Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, sviatky plné lásky. Sviatky, keď by si ľudia mali nájsť čas na svojich blízkych, priateľov, čas na seba. Preto by sme vás chceli pozvať na „Vianočný punč“, ktorý sa bude konať v nedeľu 21. 12. 2014 od 14:30 pri kostole. Príďte si vychutnať vianočnú atmosféru v kruhu priateľov a známych. Pripravený bude pre vás punč, varené vínko, čaj. Čakajú na Vás aj sladké dobroty, chlieb s masťou a s cibuľou a lokše. Tešíme sa na vás.

Tiež by sme sa chceli poďakovať všetkým pomocníkom, spolupracovníkom, sponzorom za ochotu a pomoc prejavenú v roku 2014. Veríme, že aj v roku 2015 sa nám podaria akcie, z ktorých sa budeme spoločne radovať.

Šťastné a veselé Vianoce, všetko dobré do nového roku vám želajú členovia LOMOZ oz.

admin | 02.12.'14 22:22 | stály odkaz

Zber nebezpečného odpadu dňa 8. 12. 2014

Separovaný zberObecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 8.12. 2014 ( v pondelok ) sa uskutoční v našej obci zber nebezpečných a iných problémových odpadov z domácností. Odpad môžete vyložiť pred rodinné domy najneskôr do 7. 00 hod. na zvyčajné zberové miesto tak, aby neprekážal chodcom ani premávke na ceste. Zberať sa budú nasledovné druhy odpadu: - elektroodpad ( chladničky, pračky, počítače, televízory, ..) - batérie a akumulátory - motorové, prevodové a mazacie oleje - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok ( napr. z farieb). Obaly musia byť PEVNE UZATVORENÉ! - žiarivky - opotrebované pneumatiky

ocu | 26.11.'14 17:14 | stály odkaz

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Padúcha dňa 18. 11. 2014

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 18.novembra 2014, t. j. v utorok nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. Zatvorená bude i lekáreň. ocu | 10.11.'14 10:41 | stály odkaz

Foto: Orešanský rínek ludovej muziky

Orešanský rínek ludovej muziky Orešanský rínek ludovej muziky Orešanský rínek ludovej muziky Orešanský rínek ludovej muziky
Dňa 25.10.2014 sa v KD Horné Orešany uskutočnil "OREŠANSKÝ RÍNEK LUDOVÉJ MUZIKY", kde nám FidliCanti s veľkým potešením predstavili druhé CD s názvom "ORÍŠKY". (foto: Marek Boháček)
admin | 06.11.'14 21:57 | → Horné Orešany, kultúra, Fidlicanti, 2014

Prasacie hody, dňa 8. novembra 2014

SvinkaDobrovoľný hasičský zbor v Horných Orešanoch pozýva všetkých občanov na 6. ročník "Prasacích hodov", ktorý sa uskutoční dňa 8. novembra 2014, t. j. v sobotu v priestoroch KD v Horných Orešanoch. V čase od 10. 00 hod. si môžete vychutnať tradičné zabíjačkové špeciality a od 17. 00 hod. pri pohári dobrého vína, pri tónoch príjemnej hudby si môžete posedieť so svojimi priateľmi. Tešíme sa na Vašu návštevu.

ocu | 06.11.'14 20:36 | stály odkaz

"OREŠANSKÝ RÍNEK LUDOVÉJ MUZIKY"

FidliCantiSrdečne vás pozývame dňa 25.10.2014 o 16.00 hod do kultúrneho domu na náš "OREŠANSKÝ RÍNEK LUDOVÉJ MUZIKY", kde vám s veľkým potešením predstavíme druhé CD FidliCantov s názvom "ORÍŠKY".

Užijete si kopec zábavy a na chvíľu vstúpite do starých čias s krásnou ľudovou atmosférou.

Na všetkých sa veľmi tešíme. S láskou a vďakou vaši FidliCanti.

admin | 21.10.'14 14:38 | stály odkaz

Zasadnutie OZ dňa 20.10.2014 o 18.00 hod. v KD

                                                                                P o z v á n k a

V zmysle zákona  č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení týmto

starosta obce  z v o l á v a 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 20. 10. 2014, t. j. v pondelok o 18. 00 hod.

v KD Horných Orešanoch

 

 Program: 

  1.Otvorenie, návrh na navrhovateľa, overovateľov a zapisovateľa  OZ

  2. Kontrola plnenia uznesení

  3. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013

  4. Úprava rozpočtu na rok 2014

  5. Schválenie zostavenia a predkladania rozpočtu obce Horné Orešany bez programovej

      štruktúry

  6. Predaj osobného automobilu FABIA COMBI                                                                            

  7. IBV - NIVA II urbanistická štúdia

  8. Preplatenie dovolenky starostu obce za rok 2014     

  9. Rôzne

  9.1. Žiadosť LiV Elektra  o zmenu ÚPN obce na p. č. 256/2 v obci Horné Orešany

  9.2. Žiadosť LiV Elektra o zmenu ÚPN obce na p. č. 456/1 v obci Horné Orešany

  9.3. Žiadosť o prenajatie alebo odkúpenie pozemku: Kamil Polák

  9.4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena:  Marcel Macko

  9.5. OZ LOMOZ Horné Orešany – Žiadosť o osadenie náučných tabúľ

  10. Záver

                                                   Bc. Ján Kormúth, starosta

 

ocu | 14.10.'14 12:52 | stály odkaz

Zasadnutie OZ dňa 13. 10. 2014 o 18. 00 hod. v KD

P o z v á n k a

V zmysle zákona  č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení týmto

starosta obce  z v o l á v a 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 13. 10. 2014, t. j. v pondelok o 18. 00 hod.

v KD Horných Orešanoch

 

 Program: 

  1.Otvorenie, návrh na navrhovateľa, overovateľov a zapisovateľa  OZ

  2. Kontrola plnenia uznesení

  3. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013

  4. Úprava rozpočtu na rok 2014

  5. Schválenie zostavenia a predkladania rozpočtu obce Horné Orešany bez programovej

      štruktúry

  6. Predaj osobného automobilu FABIA COMBI                                                                            

  7. IBV - NIVA II urbanistická štúdia

  8. Preplatenie dovolenky starostu obce za rok 2014     

  9. Rôzne

  9.1. Žiadosť LiV Elektra  o zmenu ÚPN obce na p. č. 256/2 v obci Horné Orešany

  9.2. Žiadosť LiV Elektra o zmenu ÚPN obce na p. č. 456/1 v obci Horné Orešany

  9.3. Žiadosť o prenajatie alebo odkúpenie pozemku: Kamil Polák

  9.4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena:  Marcel Macko

  9.5. OZ LOMOZ Horné Orešany – Žiadosť o osadenie náučných tabúľ

  10. Záver

                                                   Bc. Ján Kormúth, starosta

 

ocu | 09.10.'14 10:21 | stály odkaz

Inzercia

Všetky inzeráty (1)
Pridať inzerát →

Súbory

» Výzva ZSE, a.s. | 149 kB
ocu | 18.12.'14 09:33» Harmonogram vývozov odpadov pre rok 2015 | 89 kB
admin | 17.12.'14 21:25» rozpocet-obce-horne-oresany-na-r-2015-2017.PDF | 2.59 MB
ocu | 17.12.'14 07:58» navrh-rozpoctu-obce-horne-oresany-na-r-2015-2017.PDF | 2.58 MB
ocu | 28.11.'14 13:34» volby-do-organov-samospravy-obci-v-roku-2014.PDF | 912 kB
ocu | 16.11.'14 11:24
Všetky súbory →
 

Ankety

Web Horné Orešany 24.05.'10


Ktorá časť webu Vás najviac zaujíma? (možno označiť viac odpovedí naraz)

hlasov: 864

Staršie ankety →

 

Copyright © 2010 - 2014 | Oficiálny web obce Horné Orešany. | Horné Orešany 190, 919 03 Horné Orešany
administrácia: OcU (ocuhoresany@stonline.sk), redakčná rada | tech. administrátor: Ing. Marek Boháček (LOMOZ o.z.)