Dnes je nedeľa 29. mája 2016, meniny má Vilma, zajtra Ferdinand. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností dňa 2.6. 2016

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností dňa 2.6. 2016

Západoslovenská distribučná a. s. oznamuje občanom, že dňa 2. 6. 2016 bude v obci Horné Orešany prerušená dodávka elektrickej energie do domácností v čase od 8:00 hod do 14:30 hod.

Súpisné  čísla  dotknutých domov, ktoré budú odstavené od elektrickej  energie nájedete v tomto súbore TU (PDF) a na úradnej tabuli.

FOTO: Stavanie mája 29. apríla 2016

Obecný úrad Horné Orešany- starostka obce, komisia kultúry pri OÚ Horné Orešany, DHZ Horné Orešany a FidliCanti. Foto: Zuzana Ďuchoňová, Jana Sasková

Oslava MDD dňa 28. mája 2016

Oslava MDD dňa 28. mája 2016

Komisia kultúry pri OcÚ v Horných Orešanoch v spolupráci s DHZ  pozýva všetky deti a mládež na oslavu MDD, ktorá sa uskutoční dňa 28. mája 2016, t. j. v sobotu so začiatkom o 15. 00 hod. v športovom areáli. Pre deti sú pripravené rôzne súťaže, ukážky hasičskej techniky, jazda na štvorkole a iné zaujímavosti. V programe vystúpi známy televízny farmár Tomáš Mrva. Každé dieťa bude odmenené. Všetkých srdečne pozývame.

16. 6. 2016 (štvrtok) - mobilný odber krvi

16. 6. 2016 (štvrtok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 16. 6. 2016, t. j. vo štvrtok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Zber opotrebovaných pneumatík zrušený

Zber opotrebovaných pneumatík zrušený

Na základe rozhodnutia Okresného súdu Trnava, spoločnosť A.S.A. Trnava, stratila oprávnenie realizovať zber opotrebovaných pneumatík.

Pri opotrebovaných pneumatikách je potrebné ďalej postupovať v súlade s $72 zákona o odpadoch, podľa ktorého „Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel“.

Viac informácií v priloženom dokumente (PDF).

FOTO: Deň matiek 2016

Medzinárodný deň detí, 28.5. 2016

Medzinárodný deň detí, 28.5. 2016

Kultúrna komisia pri OcÚ v Horných Orešanoch pozýva všetky deti a ich rodičov na oslavu MDD, ktorá sa uskutoční dňa 28. 5. 2016, t. j. v sobotu so začiatkom o 15. 00 hod. v športovom areáli v Horných Orešanoch. Pre naše deťúrence sú pripravené rôzne súťaže, ukážka techniky DHZ s penovou atrakciou. Prekvapenie s Nestlé. Každé dieťa bude odmenené.

Všetkých srdečne pozývame.

8. mája 2016 - Deň matiek v KD Horné Orešany

8. mája 2016  -   Deň matiek v KD Horné Orešany

Komisia kultúry pri OcÚ v Horných Orešanoch v spolupráci s MŠ a ZŠ pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na oslavu DŇA MATIEK, ktorá  sa uskutoční dňa 8. mája, t. j. v nedeľu o 15. 00 hod. v  kultúrnom dome. V programe vystúpia deti zo ZŠ a MŠ a naši FidliCanti. Všetkých srdečne pozývame.

3. Detská betónovačka

3. Detská betónovačka

Vážení občania a športoví priatelia!

Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany Vás pozývajú na stolnotenisový turnaj 3. Detská betónovačka, určený pre neregistrované deti a mládež. Turnaj sa uskutoční dňa 14. mája v sobotu o 9:30 v KD Horné Orešany. Súťaží sa v troch vekových kategóriách – mladšie deti od 6 do 12 rokov, staršie deti od 13 do 15 rokov a mládež od 16 do 18 rokov. Prví traja najlepší v každej kategórii získajú trofeje a vecné ceny. Pre všetkých hráčov je pripravené občerstvenie.

Neváhajte a príďte povzbudiť naše mladé stolnotenisové talenty. Viac informácií o turnaji nájdete na stránke turnaja - www.stolnotenisovyturnaj.eu. Srdečne vás na túto akciu pozývame!

STAVANIE MÁJA, 29. 4. 2016

STAVANIE  MÁJA,  29. 4. 2016

Obecný úrad Horné Orešany pozýva občanov na slávnostné stavanie mája, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2016, t. j. v piatok o 17:30 hod. pri kultúrnom dome.

Stavanie mája nám spestria naši známi FidliCanti a nebude chýbať ani občerstvenie.

Všetkých srdečné pozývame.

FOTO: Brigáda na čistení brehov potoka

V sobotu 23. apríla 2016 sa konala brigáda na čistení brehov potoka. Dobrovoľníci tak svojou účasťou prispejeli k skrášleniu našej obce.

5. Hornoorešanská betónovačka - 30.4.2016

5. Hornoorešanská betónovačka - 30.4.2016

Elitní neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik vás pozývajú na medzinárodný stolnotenisový turnaj štvorčlenných družstiev – 5. HORNOOREŠANSKÁ BETÓNOVAČKA, ktorý sa uskutoční dňa 30. apríla v sobotu o 9:00 v kultúrnom dome.

Turnaja sa zúčastní 12 družstiev - z toho 2 domáce družstvá, družstvá z Malaciek, Topoľčian, Bratislavy, Pezinka, Senice, Špačiniec, 2 družstvá z Českej republiky a 1 družstvo vietnamských stolnotenistov žijúcich na Slovensku.

Ide o celodennú akciu, finálové súboje sa odohrajú medzi 18. a 19. hodinou. Pre všetkých hráčov a fanúšikov je pripravené občerstvenie a bufet. Neváhajte a príďte povzbudiť domácich stolnotenisových hráčov. Viac informácií o turnaji nájdete na stránke turnaja - www.stolnotenisovyturnaj.eu