Aktuality

Všetky aktuality →

Fotografie


Facebook - Horné Orešany

TOPlist

Horné Orešany

         Vitajte v malokarpatskom regióne, vitajte v Horných Orešanoch.
         Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy.
         Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske sa nachádza vodná nádrž Horné Orešany.
         Prvá písomná zmienka, ktorou obec vstúpilo do dejín je z roku 1296, kde sa spomína Gyows teda Orešany. Obec získala aj raz mestečko v súvislosti s trhovými privilégiami. V roku 1872 v obci postavili Pálfyovci továreň na farby a laky.
         Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“. V súčasnosti v obci má trvalý pobyt 1880 obyvateľov s komplexnou infraštruktúrou a plnoorganizovanou ZŠ s MŠ.

Aktuálne

"OREŠANSKÝ RÍNEK LUDOVÉJ MUZIKY"

FidliCantiSrdečne vás pozývame dňa 25.10.2014 o 16.00 hod do kultúrneho domu na náš "OREŠANSKÝ RÍNEK LUDOVÉJ MUZIKY", kde vám s veľkým potešením predstavíme druhé CD FidliCantov s názvom "ORÍŠKY".

Užijete si kopec zábavy a na chvíľu vstúpite do starých čias s krásnou ľudovou atmosférou.

Na všetkých sa veľmi tešíme. S láskou a vďakou vaši FidliCanti.

admin | 21.10.'14 14:38 | stály odkaz

Zasadnutie OZ dňa 20.10.2014 o 18.00 hod. v KD

                                                                                P o z v á n k a

V zmysle zákona  č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení týmto

starosta obce  z v o l á v a 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 20. 10. 2014, t. j. v pondelok o 18. 00 hod.

v KD Horných Orešanoch

 

 Program: 

  1.Otvorenie, návrh na navrhovateľa, overovateľov a zapisovateľa  OZ

  2. Kontrola plnenia uznesení

  3. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013

  4. Úprava rozpočtu na rok 2014

  5. Schválenie zostavenia a predkladania rozpočtu obce Horné Orešany bez programovej

      štruktúry

  6. Predaj osobného automobilu FABIA COMBI                                                                            

  7. IBV - NIVA II urbanistická štúdia

  8. Preplatenie dovolenky starostu obce za rok 2014     

  9. Rôzne

  9.1. Žiadosť LiV Elektra  o zmenu ÚPN obce na p. č. 256/2 v obci Horné Orešany

  9.2. Žiadosť LiV Elektra o zmenu ÚPN obce na p. č. 456/1 v obci Horné Orešany

  9.3. Žiadosť o prenajatie alebo odkúpenie pozemku: Kamil Polák

  9.4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena:  Marcel Macko

  9.5. OZ LOMOZ Horné Orešany – Žiadosť o osadenie náučných tabúľ

  10. Záver

                                                   Bc. Ján Kormúth, starosta

 

ocu | 14.10.'14 12:52 | stály odkaz

Zasadnutie OZ dňa 13. 10. 2014 o 18. 00 hod. v KD

P o z v á n k a

V zmysle zákona  č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení týmto

starosta obce  z v o l á v a 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 13. 10. 2014, t. j. v pondelok o 18. 00 hod.

v KD Horných Orešanoch

 

 Program: 

  1.Otvorenie, návrh na navrhovateľa, overovateľov a zapisovateľa  OZ

  2. Kontrola plnenia uznesení

  3. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013

  4. Úprava rozpočtu na rok 2014

  5. Schválenie zostavenia a predkladania rozpočtu obce Horné Orešany bez programovej

      štruktúry

  6. Predaj osobného automobilu FABIA COMBI                                                                            

  7. IBV - NIVA II urbanistická štúdia

  8. Preplatenie dovolenky starostu obce za rok 2014     

  9. Rôzne

  9.1. Žiadosť LiV Elektra  o zmenu ÚPN obce na p. č. 256/2 v obci Horné Orešany

  9.2. Žiadosť LiV Elektra o zmenu ÚPN obce na p. č. 456/1 v obci Horné Orešany

  9.3. Žiadosť o prenajatie alebo odkúpenie pozemku: Kamil Polák

  9.4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena:  Marcel Macko

  9.5. OZ LOMOZ Horné Orešany – Žiadosť o osadenie náučných tabúľ

  10. Záver

                                                   Bc. Ján Kormúth, starosta

 

ocu | 09.10.'14 10:21 | stály odkaz

16. 10. 2014 (štvrtok) - mobilný odber krvi

Darovanie krviSČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa
16. 10. 2014, t. j. vo štvrtok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční
v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

admin | 08.10.'14 16:00 | stály odkaz

Stolnotenisový turnaj - 2. Hornoorešanská betónovačka

2. Hornoorešanská betónovačkaElitní neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany Vás pozývajú na „2. Hornoorešanskú betónovačku“ - stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov, ktorý sa uskutoční dňa 13. decembra 2014 (sobota) o 9:45 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený výhradne len pre neregistrovaných hráčov. Hráčom s akoukoľvek registráciou, vrátane najnižších a žiackych súťaží, nebude umožnené hrať na turnaji ! Súťažia spoločne muži, ženy a mládež. Prví traja najlepší získajú poháre. Pre všetkých hráčov a priaznivcov stolného tenisu je pripravené občerstvenie a bufet.


Turnaja sa môže zúčastniť maximálne 66 hráčov, odporúčame sa na turnaj vopred prihlásiť !
Srdečne vás všetkých pozývame !

Prihlásiť na turnaj sa môžete cez registračný formulár na stránke www.stolnotenisovyturnaj.eu

 

admin | 07.10.'14 08:23 | stály odkaz

Pošta bude 26. 9. 2014 otvorená do 10:30

Vedúca pošty pani Strašková oznamuje, že zajtra, v piatok 26. 9. 2014 bude pošta otvorená do 10:30.

admin | 25.09.'14 21:45 | stály odkaz

Odovzdanie kandidátnych listín - voľby do samosprávy obcí 15. 11. 2014

  

Kandidátne  listiny pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa budú konať dňa 15.11. 2014 môžu kandidáti odovzdať

najneskôr do 21. 09. 2014 do 24.00 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie:

 

Júlia Borutová, Horné Orešany č. 431

č. t. 0911 266060

 

ocu | 19.09.'14 12:23 | stály odkaz

Vinohradnícky zraz turistov v Doľanoch

Vinohradnícky zraz turistov v DoľanochObec Doľany v spolupráci s okolitými obcami Malokarpatského regiónu a spoločnosť JM Vinárstvo Doľany pripravila I. ročník Vinohradníckeho zrazu cyklistov Doľany, ktorý sa bude konať dňa v piatok 29. 8. 2014.
Zraz cyklistov aj necyklistov je od 8:30 hod. do 16:00 hod. na nádvorí JM Vinárstvo Doľany č. 445. Pre deti pripravila spoločnosť Bike Servis Smolenice súťažný program. Viac informácií nájdete na www.jmvinar.sk

ocu | 13.08.'14 15:13 | stály odkaz

Dovolenka detskej lekárky od 18.8. - 28. 8. 2014

Detská lekárka v Suchej nad Parnou MUDr. Korčeková oznamuje matkám detí, že od 18. 8. do 28. 8. 2014 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka v Smoleniciach MUDr. Kadreová. Ordinovať sa začne dňa 2. 9. 2014.

ocu | 13.08.'14 15:06 | stály odkaz

Voľby do samosprávy obcí 2014 - 2018

 

Obec Horné Orešany oznamuje,  podľa  § 9  zákona  SNR  č. 346/1990  Zb. o   voľbách  do  orgánov  samosprávy  obcí v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo  v Horných Orešanoch  Uznesením č. 39/4.OZ/2014 schválilo 9 poslancov pre volebné obdobie 2014 – 2018 a Uznesením č.41/4.OZ/2014  zo dňa 28.07.2014 schválilo 1 volebný obvod pre voľby do samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15 novembra 2014 v obci Horné Orešany.  V obci Horné Orešany je ku dňu 30. 7. 2014  1901 obyvateľov.
ocu | 11.08.'14 15:06 | stály odkaz

Zasadnutie OZ dňa 28. 07. 2014

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 28. 7. 2014, t. j. v pondelok o 18. 00 hod. v KD Horné Orešany s nasledovným programom: 

 1.Otvorenie, návrh na navrhovateľa, overovateľov a zapisovateľa OZ
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Návrh na úväzok starostu obce pre volebné obdobie 2014 – 2018
 4. Návrh na počet poslancov OZ pre volebné obdobie 2014 – 2018
 5. Návrh na počet volebných obvodov pre komunálne voľby v r. 2014
 6. Návrh na pristúpenie obce Naháč do Spoločného stavebného úradu Malženice  
                                                                         
 7. Rôzne
 7.1.Žiadosť o zámenu pozemku: Jaroslav Pekara a manž., Horné Orešany č. 418
 7.2. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce: Ing. Roman Krampl, Roľnícka ul.    
         Trnava                                          
 8. Interpelácie     
 9. Záver

 

ocu | 28.07.'14 13:12 | stály odkaz

Letné LOMOZ kino 2014

Letné LOMOZ kinoObčianske združenie Lomoz vás pozýva na Letné LOMOZ kino, ktoré bude v sobotu 26. júla v areáli ihriska.
Vidieť budete môcť dva celovečerné filmy. Prichystané bude aj občerstvenie.

Začiatok: 20:30

Program:
Gravitácia - dráma, sci-fi | USA / Veľká Británia, 2013
Všemocný - mysteriózny thriller | USA, 2011.

Viac informácií nájdete na www.lomoz.sk.

admin | 14.07.'14 11:43 | stály odkaz

Inzercia

Všetky inzeráty (1)
Pridať inzerát →

Súbory

Všetky súbory →
 

Ankety

Web Horné Orešany 24.05.'10


Ktorá časť webu Vás najviac zaujíma? (možno označiť viac odpovedí naraz)

hlasov: 851

Staršie ankety →

 

Copyright © 2010 - 2014 | Oficiálny web obce Horné Orešany. | Horné Orešany 190, 919 03 Horné Orešany
administrácia: OcU (ocuhoresany@stonline.sk), redakčná rada | tech. administrátor: Ing. Marek Boháček (LOMOZ o.z.)