Dnes je streda 19. júna 2019, meniny má Alfréd, zajtra Valéria. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Dovolenka obvodného lekára od 2. 7. 2019 - 15. 7. 2019

Dovolenka obvodného lekára od 2. 7. 2019 - 15. 7. 2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 2. 7. 2019 do 15. 7. 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

FOTO: Oslava Medzinárodného dňa detí 2019

Komisia kultúry a športu pri OcÚ Horné Orešany v spolupráci s DHZ Horné Orešany pripravila pre všetky deti a mládež na oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorá sa uskutočnila v sobotu dňa 25. mája 2019 v športovom areáli TJ Iskra.

Dňa 13.6.2019 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 13.6.2019 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 13. 6. 2019, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Viac informácií o separovanírozmiestnenie nádob nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

application/pdf Malokarpatský posol 2019/06

Malokarpatský posol 2019/06 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2019/06 (kategória: Malokarpatský posol)

FOTO: Iskra Cup 2019

Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj v kategórií U 11. Naši futbalisti privítali na štadióne TJ Iskra špičkové Slovenské a České mužstvá, s ktorými si zmerala sily aj naša prípravka. (Foto: Marek Boháček, Drahomír Malíšek)

Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj v kategórií U 11

Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj v kategórií U 11

Po štvorročnej odmlke futbalisti TJ Iskra opäť pripravili medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj v kategórií U 11. Privítajú špičkové Slovenské a České mužstvá, s ktorými si zmeria sily aj naša prípravka. Pre všetkých bude pripravené bohaté občerstvenie a tombola s Viac ako 150 hodnotnými cenami. Príďte povzbudiť naše futbalové talenty!

Turnaj začína v sobotu ráno o 9.00 a hrať sa bude do 18.00. Po 18:00 bude nasledovať súťaž v preťahovaní lanom, do ktorej sa môžu prihlásiť hráči jednotlivých tímov U11. Pre prvé tri víťazné družstvá čakajú zaujímavé ceny. Pokračovanie je naplánované v nedeľu od 9:00 do 16:30.

Tešíme sa na Vás!

Zasadnutie OZ dňa 3. 6. 2019

Zasadnutie OZ dňa 3. 6. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. 06.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

  1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu  zasadnutia
  4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15. 4. 2019
  5. Návrh na schválenie žiadosti o NFP podľa § 2, písm. c) so  zameraním na dporu  zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budovy, výzva č. V. Prezídium HaZZ 2019
  6. Návrh na schválenie žiadosti o NFP so zameraním na podporu činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2, písm. e) z. č. 526/2010 Z. z. o poskytnutí dotácie  v pôsobnosti MV SR
  7. Návrh na schválenie členov komisie pre pamätihodnosti
  8. Návrh na riešenie havarijného stavu sochy sv. Floriána
  9. Diskusia
  10. Záver

Participatívny rozpočet TTSK – výsledky

Participatívny rozpočet TTSK – výsledky

Ďakujeme! Vďaka hlasovaniu v participatívnom rozpočte Trnavského samosprávneho kraja sme spolu pre Otvorené arborétum pri potoku Parná – park na Lázni získali 4915 €.

Ďakujeme 717 krát!

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.05.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č. HOR-139/2019 o vydanie súhlasu na výrub dreviny - 1 ks vŕby - rastúcej na pozemku parc. č. 1/3 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  rastu v mieste výstavby inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Voľby do EP 2019 pre Horné Orešany

Voľby do EP 2019 pre Horné Orešany

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 pre Horné Orešany

Volebná účasť, 20,58%, kompletné výsledky tu.

# Strana Hlasy Percentá
1. Koalícia PS a SPOLU 67 20,42 %
2. SMER-SD 65 19,81 %
3. KDH 41 12,50 %
4. OĽaNO 36 10,97 %
5. ĽS Naše Slovensko 31 9,45 %
6. SaS 28 8,53 %
7. SNS 18 5,48 %
8. KDŽP 9 2,74 %
  SME RODINA - Boris Kollár 9 2,74 %
  Kresťanská únia 9 2,74 %
11. SZS 3 0,91 %
12. KAH 2 0,60 %
  HLAS ĽUDU 2 0,60 %
  DOPRAVA 2 0,60 %
  DS 2 0,60 %
  NÁRODNÁ KOALÍCIA 2 0,60 %
17. PD 1 0,30 %
  Slovenská ľudová strana 1 0,30 %

FOTO: Návšteva z Ferschnitzu

Pamätáte si ešte našu družobnú obec Ferschnitz z Dolného Rakúska? V piatok 10. mája našu obec navštívila delegácia spolu so starostom Michaelom Hülmbauerom. Pozreli si kultúrny dom, kde si deti práve cvičili program na Deň matiek, farský kostol, základnú školu a škôlku. Navštívili aj vinárstvo Dious a sestry benediktínky im ukázali kláštor. V Horných Orešanoch sa im veľmi páčilo a vidia veľkú zmenu za ostatných 25 rokov - od ich poslednej návštevy.

5. 6. 2019 (streda) - mobilný odber krvi

5. 6. 2019 (streda) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 5. 6. 2019, t. j. v stredu od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Obecný úrad zatvorený od 22. 05. do 24.05. 2019

Obecný úrad zatvorený od 22. 05. do 24.05. 2019

Obec Horné Orešany oznamuje občanom, že od 22. 05. do 24. 05. 2019 ( streda, štvrtok, piatok) bude Obecný úrad v Horných Orešanoch zatvorený z dôvodu školenia pracovníčok.

V súrnych prípadoch ( úmrtie osoby ) volajte na t. č. 0911 276 069

Oslava Medzinárodného dňa detí 2019

Oslava Medzinárodného dňa detí 2019

Komisia kultúry a športu pri OcÚ Horné Orešany v spolupráci s DHZ Horné Orešany pozývajú všetky deti a mládež na oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 25. mája 2019, od 15. 00 hod. v športovom areáli TJ Iskra.

Pripravené sú rôzne súťaže, ukážky hasičskej techniky, jazda na štvorkolke, skákacie hrady, maľovanie na tvár a iné zaujímavosti. Každé dieťa bude odmenené sladkosťou a darčekom.