Dnes je utorok 28. marca 2017, meniny má Soňa, zajtra Miroslav. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

FOTO: Ochutnávka vín Horné Orešany 2017

XXVIII. ročník orešanskej ochutnávky vín, kde mali návštevníci možnosť ochutnať vyše 500 vzoriek výborných vín od Tokaja po Moravu. (Foto: Marek Boháček)

Zájazd na Gardenia Agrokomplex Nitra

Zájazd na Gardenia Agrokomplex Nitra

SČK miestny spolok Horné Orešany usporiada pre svojich členov, ale aj pre priateľov jednodňový zájazd na Gardenia Agrokomplex Nitra dňa 22.4.2017 t.j. sobota s odchodom autobusu o 8,00 hod. od CBA Horné Orešany . SČK miestny spolok Horné Orešany zabezpečí dopravu pre všetkých záujemcov. Cena dopravy pre členov SČK je zdarma a pre rodinných príslušníkov a priateľov je 8 € osoba .Vstupné 4 € na výstavu si každý záujemca uhradí sám pri pokladni. Záujemcovia na Gardeniu sa môžu prihlásiť najneskôr do 01.4.2017 u pani Kataríny Pagáčovej /Uličnej /osobne po prípadne telefonicky na tel. č 0905/400217.

Podtitul: 21. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia.

Podeľme sa!

Podeľme sa!

V nedeľu 2. apríla sa uskutoční už druhý ročník charitatívneho podujatia s názvom Pôstna polievka. Aj tento rok sa podujatie uskutoční v kultúrnom dome. Podujatie bude prebiehať v časoch po svätých omšiach od 9:00-14:00. Okrem polievky sa môžete tešiť aj na výstavu tradičnej, Hornoorešanskej, Veľkonočnej výzdoby s názvom "Orešanské všeličo." Deti si môžu prísť upliesť korbáče. Srdečne všetkých pozývame, otvorte svoje srdcia. V tomto roku je  výťažok  určený do  centra v Ružomberku, ktoré poskytuje pomoc a prístrešie matkám,rodinám, tehotným ženám v núdzi. Tešíme sa na vás.  Modlitby matiek a otcov, FÚ, klub KDH a OÚ.

Dňa 23. 3. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 23. 3. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 23. 3. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 24. 3. - 3. 4. 2017

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 24. 3. - 3. 4. 2017

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že  v termíne  od 24. 3. 2017 do 3. 4. 2017 budú v obci Horné Orešany rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu.

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

 • na Dolnom konci
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kultúrnom dome
 • pri Drevoxe
 • pri požiarnej zbrojnici
 • v m. č. Majdánske na námestí
 • na Majdáne

Do kontajnera patrí:

 • zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali:

 • plasty a papier, sklo, železo, kovový odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod.

Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností dňa 24. 3. 2017

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností dňa 24. 3. 2017

Západoslovenská distribučná a. s. oznamuje občanom, že z  dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 24.03.2017 v obci Horné Orešany bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 12:00 hod. do 15:00 hod.:

HORNÉ OREŠANY č. 192, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 206/ZA, 207, 207/OP, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 215/BL, 215/VE, 215/ZA, 216, 217, 218, 219, 220, 221/VE, 224/VE, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239/D2, 240, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 427, 427/TS, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 444/OP, 496/OP, 579, 579/BL, 579/PRI, 591, 596, 596/PRI, 596/VE, 599/BL, 599/PRI, 599/VE, 630, 631, 632, 679, 760, 801/ZA

FOTO: Degustácia vín Horné Orešany 2017

6yše 500 vzoriek vína ohodnotili v pondelok 6. marca 2017 degustátori v 12-tich komisiách. Šampiónom bielych vín sa stalo víno Sauvignon (Víno Matyšák, Pezinok), červených Cabernet Sauvignon (Vladimír Valenta, Bratislava) a prvenstvo medzi ružovými patrí rovnako vínu Cabernet Sauvignon (Vinárstvo Michal Sadloň , Limbach). Víťazom a oceneným gratulujeme. Kompletné výsledky môžete nájsť tu (PDF)
Všetky tieto skvelé vína budete môcť ochutnať v sobotu 18. 3. na verejnej ochutnávke vín. Foto: Marek Boháček

28. ročník Ochutnávky vín Horné Orešany - 18. 3. 2017, KD Horné Orešany

28. ročník Ochutnávky vín Horné Orešany - 18. 3. 2017, KD Horné Orešany

Organizátori výstavy sa snažia o zachovanie dedičstva v pestovaní hrozna, výrobe vína a kultúry jeho konzumovania. Našim úsilím je zhodnotenie a porovnanie vín so susednými regiónmi, poskytnúť milovníkom vína potešenie z číreho vzhľadu, nádhernej farby, omamnej vône a neopakovateľnej chuti kráľovského nápoja, v ktorom sa ukrýva um a práca vinohradníka i vinára, sila slnka i žičlivosť zeme a v neposlednom rade výmena skúseností medzi odbornou a laickou verejnosťou.
Touto cestou Vás srdečne pozývame na tohtoročnú ochutnávku vín.

Vystavovatelia z Horných Orešian dostanú pri odovzdaní 2 a viac vzoriek voľnú vstupenku na verejnú ochutnávku 18.3.2017

Výsledky odbornej degustácie z 6.3.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-47/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  2 ks brezy a 1 ks smreka - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 501 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu poškodzovania nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

FOTO: Mobilný odber krvi

Prvý tohtoročný mobilný odber krvi sa v našej obci konal v utorok 28. februára. Krv darovalo 17 občanov, za čo im srdečne ďakujeme. (foto: Marek Boháček)

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje matkám detí, že od 27.2. do 3. 3. 2017 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka v Smoleniciach MUDr. Kaderová.

Zasadnutie OZ dňa 27. 2. 2017

Zasadnutie OZ dňa 27. 2. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. 02.  2017, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14. 12. 2016       
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2016
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017
 7. Úprava rozpočtu 1/2017
 8. Návrh na schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody v m. č. Majdánske          
 9. Žiadosť o poskytnutie príspevku na organizovanie turnajov a priestorov KD
 10. Žiadosť o povolenie výstavby hospodárskej budovy na  p. č. 1820/3 - Peter Lopour
 11. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 1748 - Slovenský rybársky zväz MO v Trnave
 12. Diskusia
 13. Záver