Dnes je sobota 25. novembra 2017, meniny má Katarína, zajtra Kornel. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Prasacie hody - dňa 25. 11. 2016 v KD Horné Orešany

Prasacie hody - dňa 25. 11. 2016 v KD Horné Orešany

Dobrovoľný hasičský zbor v Horných Orešanoch v spolupráci s obecným úradom pozýva všetkých občanov Prasacie hody, ktoré sa uskutočnia  25. novembra v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Orešanoch. V čase od 10.00 hod. si môžete vychutnať tradičné zabíjačkové špeciality a od 17. 00 hod. pri pohári dobrého vína, pri tónoch príjemnej hudby si môžete  posedieť  so svojimi priateľmi. Dobrovoľní hasiči sa už teraz na Vás tešia.

Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Betonári - Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s Obecným úradom a STK Elastik Horné Orešany Vás pozývajú na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”5.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 11. novembra 2017 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny, bohaté občerstvenie a tombola. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra :-) Viac informácií nájdete na nasledovnom linku: http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibetónovačka/informácie-o-turnaji

Zasadnutie OZ dňa 9. 11. 2017

Zasadnutie OZ dňa 9. 11. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. 11.  2017, t. j. vo štvrtok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 23. 10. 2017
 5. Návrh na schválenie zmien a doplnkov ÚPN Obce Horné Orešany a VZN č. 3/2017
 6. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – SRZ MsO Trnava
 7. Schválenie kúpy pozemku do vlastníctva obce Horné Orešany         
 8. Návrh na schválenie osadenia dopravných značiek
 9. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti od spoločnosti Chemolak, a. s. Smolenice Majdánske
 10. Diskusia
 11. Záver

Dňa 2. 11. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 2. 11. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 2. 11. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 30. a 31. 10. 2017

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 30. a 31. 10. 2017

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 30. a 31. októbra 2017, t. j. v pondelok a utorok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Zasadnutie OZ dňa 23.10. 2017

Zasadnutie OZ dňa 23.10. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. 10. 2017, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 21. 8. 2017
 5. Schválenie VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania na území obce Horné Orešany
 6. Návrh na schválenie zmien a doplnkov ÚPN Obce Horné Orešany a VZN č. 3/2017
 7. Schválenie kúpy pozemku vo vlastníctve Evy Klopanovej, Horné Orešany
 8. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod Ľuboš a Rudolf Holkovič, Horné Orešany
 9. Návrh na schválenie osadenia dopravných značiek
 10. Návrh na riešenie vysporiadania vlastníckych vzťahov  miestnej komunikácie do m. č. Majdánske
 11. Diskusia
 12. Záver

Orešanský rínek

Orešanský rínek

Cimbalová muzika FidliCanti oznamuje všetkým svojim priaznivcom, že dňa 28. októbra, to je v sobotu, o 16.00 sa začne v Orešanoch verbuvat a execíruvat. Na rínku ľudovej muziky pod názvom

VOLADO SI MYSLÍ, ŽE JE VOJNA ŠPÁS

vás aj tento rok čaká veľa skvelej hudby, zábavy, sprievodného programu, dobrého jedla a chutného orešanského vínka. Ako hostia FidliCantov tento rok vystúpia

 • Ľ H Brezinka z Boleráza
 • Ľ H karpatskí Valaškári z Hornéj Krupéj
 • MSS Záruby zo Smoleníc
 • DĽS Čerešenka zo Smoleníc
 • ĽS KOPA z Myjavy

Do tanca Vám už tradične zahrajú chlapci z Karpatskej muziky. Vstupné na rínek je dobrovoľné.

FidliCanti v spolupráci s obecný úradom sa už tešia na stretnutie.

26. 10. 2017 (štvrtok) - mobilný odber krvi

26. 10. 2017 (štvrtok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 26. 10. 2017, t. j. vo štvrtok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. 11. 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. 11. 2017

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v zmysle zákona č.303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov sa voľby do orgánov samosprávnych krajov budú konať dňa 4. novembra 2017, t. j.  v sobotu v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny v Základnej škole s materskou školou v Horných Orešanoch.

V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:

 • Volebný okrsok č. 1- ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch  od súpisného čísla 1 po súpisné číslo 400
 • Volebný okrsok č. 2- ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch od súpisného čísla  401 po súpisné číslo 860

Ďalej Vám oznamujeme, že v týchto dňoch obdržíte oznámenie o čase a mieste konania volieb.

Výdaj profylaktík pre občanov v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami

Výdaj profylaktík pre občanov v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že Slovenské elektrárne, a. s. zabezpečili profylaktiká pre obyvateľov v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami, ktoré si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Horných Orešanoch v úradných hodinách v termíne do 15. novembra 2017. Zároveň môžete staré profilaktiká ( tablety ) vrátiť. Tabletky môže vyzdvihnúť jeden člen rodiny, ktorý sa preukáže občianskym preukazom.

FOTO: Cesta k vodníkovi 2017

Komisia kultúry pri Obecnom úrade Horné Orešany usporiadala v sobotu 1. júla pre všetky deti a rodičov tradičnú cestu k Vodníkovi.

FOTO: Beh cez hornoorešanské vŕšky 2017

37. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“ – memoriál Františka Hečka sa uskutočnil v sobotu 24.06.2017. Vo veľmi horúcom počasí, dobehlo do cieľa hlavného 10,3 km dlhého behu až 229 bežcov! (foto 1 - 32: Katarína Vašeková)