Dnes je nedeľa 18. novembra 2018, meniny má Eugen, zajtra Alžbeta. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

FOTO: Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším 2018

Obecný úrad Horné Orešany usporiadal 22. októbra 2018 posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Malokarpatský posol 2018/11

» Súbor na stiahnutie: Malokarpatský posol 2018/11 (kategória: Malokarpatský posol)

Malokarpatský posol 2018/10

» Súbor na stiahnutie: Malokarpatský posol 2018/10 (kategória: Malokarpatský posol)

6.Detská betónovačka

6.Detská betónovačkaBetonári - Neregistrovaní stolnotenisoví hráči pozývajú deti a mládež ako i rodičov a trénerov na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”6. Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 17. novembra 2018 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce neregistrované deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny a občerstvenie. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra :-) Viac informácií nájdete na nasledovnom linku http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibetonovacka/informacie-o-turnaji

6. 11. 2018 (utorok) - mobilný odber krvi

6. 11. 2018 (utorok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 6. 11. 2018, t. j. v utorok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Hornoorešan - číslo 3/2018

» Súbor na stiahnutie: Hornoorešan - číslo 3/2018 (kategória: Hornoorešan)

Predaj husacej masti a drobov dňa 20.10. 2018

Reštauračné zariadenie Slovenský Grob oznamuje občanom, že dňa 20. októbra 2018, t. j. v sobotu o 8, 30 bude pred KD v Horných Orešanoch predávať husaciu masť v 0,7 dcl pohároch a husacie droby.

Posedenie s dôchodcami dňa 22. 10. 2018 v KD

Posedenie s dôchodcami dňa 22. 10. 2018 v KD

Obecný úrad Horné Orešany pozýva dôchodcov na posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 22. októbra 2018, t. j. v pondelok o 15. 00 hod. do KD v Horných Orešanoch. Pozvaní sú dochodcovia vo veku od 62 rokov a starší. Pripravili sme pre Vás kultúrny program a občerstvenie. Príďte sa zabaviť a zaspomínať v kruhu svojich priateľov.

Orešanský (prí)hodový rínek

Orešanský (prí)hodový rínek

Jeseň v Horných Orešanoch je už neodmysliteľne spojená s Rínkom ľudovej muziky. Tento rok sa bude konať 20. októbra v Kultúrnom dome v Horných Orešanoch.  Hudobno-dramatické predstavenie s názvom „Orešanské (prí)hody“ vystrieda bujará zábava, tanečné školičky aj bohatý sprievodný program v spojení s dobrým jedlom a výborným orešanským vínkom presne tak, ako po iné roky. Okrem skalných hostí – ľudových zoskupení z okolia - k nám tentokrát zavítajú hostia z Moravy, Cimbalová muzika Rozsocháč zo Strážnice a ľudová hudba súboru Kopaničiar, ktorá  naisto roztancuje každé nohy v sále. Večer korunujeme premiérou videoklipu k piesni JA z najnovšieho CD FidliCantov – album nepomenovaný. O zábavu a pohodu určite nebude núdza. Stretneme sa na prvom medzinárodnom rínku, priatelia, všetci ste srdečne vítaní!!!

Uznesenia OZ zo dňa 24. 9. 2018

» Súbor na stiahnutie: Uznesenia OZ zo dňa 24. 9. 2018 (kategória: Uznesenia OZ)

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 19. 10. - 26. 10. 2018

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 19. 10. - 26. 10. 2018

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že  v termíne  od 19. 10. 2018 do 26. 10. 2018 budú v obci Horné Orešany rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber  objemového komunálneho odpadu. Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

• na Hornom záhumní
• pri telefónnej ústredni
• na parkovisku pri kostole
• na Rajčianke pri DREVOXE
• pri hasičskej zbrojnici
• v m. č. Majdánske na námestí

Do kontajnera patrí:
zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali:
plasty a papier, sklo, železo, kovový odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod.


Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

 

Dovolenka obvodného lekára dňa 10.10.2018

Dovolenka obvodného lekára dňa 10.10.2018

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 10. októbra 2018, t. j. v stredu nebude ordinovať.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.9.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-312/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" v katastrálnom území Dolné Orešany parc. č. 727/1  z dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.