Dnes je utorok 28. júla 2015, meniny má Krištof, zajtra Marta. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Letné LOMOZ kino 2015

Letné LOMOZ kino 2015

Občianske združenie Lomoz srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov na premietanie dvoch celovečerných filmov, „Podfukári“ a „Rivali“, ktoré sa uskutoční v sobotu 25. júla 2015, o 20:30 v areáli ihriska v Horných Orešanoch.

Viac informácií nájdete na www.lomoz.sk a plagátoch.

 

AKTUÁLNE: Letné kino sa presúva do kultúrneho domu!

Výzva pre majiteľov psov

Výzva pre majiteľov psov

Obecný úrad Horné Orešany vyzýva majiteľov psov na dodržiavanie VZN obce č. 16/2011, ktorým sa upravujú podmienky držania psov, aby svojich psov nevenčili na prístupovej ceste ku kláštoru, ktorú si majitelia kláštora vybudovali na vlastné náklady.

Porušením tohto VZN, bude majiteľovi psa, ktorý je povinný bezprostredne odstrániť výkaly udelená pokuta vo výške 165,- €

Dovolenka detskej lárky v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lárky v Suchej nad Parnou

Detská lekárka v Suchej nad Parnou MUDr. Korčeková ozanamuje matkám detí, že od 27. júla do 7. augusta 2015 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Kaderová - detská lekárka v Smoleniciach. Ordinovať sa začne 10. augusta 2015

Dňa 16. 7. 2015 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 16. 7. 2015 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 16. 7. 2015, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera. Žiadame občanov, aby vrecia zviazali a vyložili pred svoje domy do 7 hodiny.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

FOTO: Cesta k vodníkovi 2015

Komisia kultúry pri Obecnom úrade Horné Orešany usporiadala v sobotu 4. júla 2015 pre Všetky deti a rodičov tradičnú cestu k Vodníkovi so štartom pri kultúrnom dome a cieli na hrádzi VN.

Vystúpenie hudobnej skupiny DUO JAMAHA v Horných Orešanoch, dňa 14. 8. 2015

Vystúpenie hudobnej skupiny DUO JAMAHA v Horných Orešanoch, dňa 14. 8. 2015

Kultúrna komisia pri OcÚ v Horných Orešanoch pozýva občanov na hudobné vystúpenie skupiny DUO JAMAHA, ktoré sa bude konať dňa 14.8. 2015, t.j. v piatok o 19.00 hod. v KD Horné Orešany. Cena vstupenky je 6,- €/osoba. Vstupenky budú v predpredaji na obecnom úrade a u  pani Kataríny Pagáčovej ( tel.: 0905 400 217 ) od 13. 7. 2015

Dovolenka obvodného lekára od 22. 7. - 4.8. 2015

Dovolenka obvodného lekára od 22. 7. - 4.8. 2015

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 22.7. - 4.8. 2015 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou. Ordinovať sa začne 5. augusta 2015.

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Horné Orešany

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Horné Orešany

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že od 7. júla 2015, t. j. od utorka sa začne rekonštrukcia autobusovej zastávky oproti predajne CBA. Z tohto dôvodu bude autobusová zastávka v smere Horné Orešany - Trnava a Horné Orešany - Bratislava dočasne premiestnená na LÁZNI  pri č. domu 259. Žiadame občanov o trpezlivosť a porozumenie.

Zasadnutie OZ, dňa 6. 7. 2015 o 18. 00 hod v KD

Zasadnutie OZ, dňa 6. 7. 2015 o 18. 00 hod v KD

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 6. júla 2015,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Výberové konanie na prevádzkovateľa baru v nebytových priestoroch v majetku obce Horné Orešany
 5. Návrh na schválenie zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov
 6. Záver

FOTO: Beh cez hornoorešanské vŕšky 2015

35. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“ – memoriál Františka Hečka sa uskutočnil v sobotu 27.06.2015. Počasie bolo príjemné, krátko pred behom ľahko spŕchlo. V hlavných kategóriách štartovalo rekordných 328 bežcov. Večer siláci súťažili už na 9. ročníku preťahovaní lanom Hornoorešanský Strongmann.
Na trati dlhej 10 300 m sa stal víťazom sa stal Pavol Bukovác s časom 35:53 a najrýchlejšia žena Lucia Janečková dobehla v čase 40:41. Všetkým víťazom a zúčastneným gratulujeme! Kompletné výsledky behu nájdete tu. (foto: Katarína Boháčková, Marek Boháček)

Zasadnutie OZ, dňa 29. 6. 2015 v KD

Zasadnutie OZ, dňa 29. 6. 2015 v KD

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2015,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schválenie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
 6. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2014
 7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014
 8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014
 9. Schválenie použitia  rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2014
 10. Informácia starostky obce o výsledku kontroly NKÚ SR a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov
 11. Záver

Cesta k vodníkovi

Cesta k vodníkovi

Komisia kultúry pri Obecnom úrade Horné Orešany pozýva Všetky deti a rodičov na tradičnú cestu k Vodníkovi, ktorá sa bude konať v sobotu 4. 7. 2015 zo štartom pri kultúrnom dome Horné Orešany od 15:00 hod. Cieľ je vodná nádrž Horné Orešany. Trať bude otvorená do 18:00 hod.

Ako každoročne pripravené sú súťaže, občerstvenie, vecná cena pre každé dieťa, maľovanie na tvár.

Srdečne vás všetkých pozývame a tešíme sa na vás.