Dnes je sobota 15. decembra 2018, meniny má Ivica, zajtra Albína. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Uznesenia OZ zo dňa 3.12.2018

» Súbor na stiahnutie: Uznesenia OZ zo dňa 3.12.2018 (kategória: Uznesenia OZ)

Nový cestovný poriadok Trnava - Horné Orešany - Smolenice

Nový cestovný poriadok Trnava - Horné Orešany - Smolenice

Nový cestovný poriadok Trnava - Horné Orešany - Smolenice platný od 9.12. 2018 do 14. 12. 2019.

PDF Trnava - Horné Orešany - Smolenice

Desiaty ročník Vianočného punču

Desiaty ročník Vianočného punču

Blížia sa Vianoce, sviatky pokoja a lásky, sviatky narodenia Ježiša Krista. Po uponáhľanom roku si môžeme konečne vydýchnuť a načerpať sily v rodinnom kruhu. Vianoce sú tiež obdobím návštev a stretnutí s tými, ktorých máme radi - priateľmi, známymi, susedmi a vôbec všetkými ľuďmi dobrej vôle. Preto by sme vás opäť po roku chceli pozvať na Vianočný punč, ktorý sa bude konať v nedeľu 23. 12. 2018 od 15:00 pri KD.

Príďte si vychutnať vianočnú atmosféru s pohárikom punču, vareného vínka a teplého čaju. Nebude chýbať ani niečo dobré do žalúdka - lokše, mastený chlieb s cibuľou. Tešíme sa na vás!

Tiež by sme sa chceli poďakovať všetkým pomocníkom, spolupracovníkom a sponzorom za ochotu a pomoc prejavenú v roku 2018. Veríme, že aj v roku 2019 sa nám podaria akcie, z ktorých sa budeme spoločne radovať.

Šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré do nového roku
vám želajú členovia LOMOZ o.z.

Nový cestovný poriadok Bratislava - Trstín - Chtelnica

Nový cestovný poriadok Bratislava - Trstín - Chtelnica

Nový cestovný poriadok Bratislava - Trstín - Chtelnica platný od 9.12. 2018 do 14. 12. 2019.

PDF Bratislava - Trstín - Chtelnica

Zasadnutie OZ dňa 10. 12. 2018

Zasadnutie OZ dňa 10. 12. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. 12.  2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 3. 12. 2018 
 5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu  obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
 6. Návrh na schválenie VZN č. 2/2019, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej  školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,   v školskom klube detí a v školskej jedálni     
 7. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 -  2021
 8. Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 -   2021    
 9. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov – predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Martin Plichta a manželka Zdenka Plichtová
 10. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov – predaj pozemku z dôvodu  hodného osobitného zreteľa: Štefan Pašek ml.
 11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod: Pavlína Blažová, Dana Sedláková, Dáša Chovanová
 12. Prerokovanie platu starostky obce
 13. Určenie zástupcu starostky obce
 14. Schválenie sobášiaceho
 15. Voľba členov Rady školy v Horných Orešanoch
 16. Schválenie termínov zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019
 17. Diskusia
 18. Záver

Vianočná akadémia 2018

Vianočná akadémia 2018

Vianočná akadémia detí zo ZŠ a MŠ Horné Orešany. V utorok 18.12. od 16:00 v kultúrnom dome.

Orechové pocheraje 2018

Orechové pocheraje 2018

FidliCanti a Obecný úrad v Horných Orešanoch Vás srdečne pozývajú na Ochutnávku orechových pocherajov, ktorá bude v nedeľu 16.12. 2018 v kultúrnom dome. Viac info na plagáte. Tešíme sa na vás!

Zber elektroodpadu od 03.12 . 2018 - 31. 12. 2018

Zber elektroodpadu od 03.12 . 2018 - 31. 12. 2018

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v termíne od 3. 12. 2018 do 31. 12. 2018 sa uskutoční v  obci  Horné Orešany zber elektro-odpadu. Žiadame občanov, aby uvedený odpad priniesli do dvora obecného úradu počas úradných hodín.


Zberať sa budú nasledovné druhy odpadov:

• Elektroodpad ( chladničky, mrazničky, pračky, počítače, televízory)
• Elektrické radiátory, ventilátory
• Mikrovlnné rúry
• Batérie a akumulátory
• Motorové oleje

Dňa 29. 11. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 29. 11. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 29. 11. 2018, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 3.12. 2018

Ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 3.12. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 03. 12.  2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do Obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení
  c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
  d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  e) Vystúpenie starostky
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 3. Zriadenie a voľba  mandátovej a volebnej komisie 
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie
 5. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ   
 6. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
 7. Návrh na zriadenie komisií
 8. Návrh na zvolenie predsedov komisií
 9. Diskusia
 10. Záver

Prasacie hody, dňa 24.11. 2018 v KD Horné Orešany

Prasacie hody, dňa 24.11. 2018 v KD Horné Orešany

Dobrovoľný hasický zbor v Horných Orešanoch v spolupráci s obecným úradom pozýva občanov na tradičné prasacie hody, ktoré sa budú konať dňa 24. novembra 2018, t. j. v sobotu od 10. 00 hod. v kultúrnom dome. Príďte ochutnať domáce zabíjačkové špeciality a posedieť si s priateľmi pri poháriku a tónoch hudby.