Dnes je piatok 19. januára 2018, meniny má Drahomíra, zajtra Dalibor. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

FOTO: Historické fotografie, Lisický

Archív historických fotografií pána Rudolfa Lisického.

Pozrite si aj fotografie z výstavby priehrady, alebo album historické fotografie - ľudia, či ďalšie historické fotografie, alebo historické fotografie od pani Kosákovej

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-3/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  40 ks jaseňov, 30 ks jelšeo, 2 ks čerešne - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1949/125 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu hrozby pádu na miestnu komunikáciu.

Obec Malženice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. MAL-3/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  10 ks topoľov a 11 ks jelší - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 596, 314 a 595/1 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu ohrozenia bezpečnosti obyvateľov.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Opis stavu elktromerov

Opis stavu elktromerov

Západoslovenská distribičná spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že v termíne  od 18. 1. 2018 do 26.1.2018 bude pracovník spoločnosti ZSE opisovať stavy elktromerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebdú zdržiavať v uvedenom termíne doma, aby stavy elektromerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

Dovolenka obvodného lekára dňa 18., 19.1. 2018

Dovolenka obvodného lekára dňa 18., 19.1. 2018

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 18. a 19. januára 2018, t. j. vo štvrtok a v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky

Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky

Dňa 18. januára 2018 o 16. 15 hod. sa uskutoční pred KD v Horných Orešanoch slávnostné odovzdávanie hasičského vozidla TATRA 148, ktorú nám odovzdá prezident HaZZ SR gen. Alexander Nejedlý. Zároveň bude vozidlo posvätené vdp. farárom Milanom Červeňanským.

Malokarpatský posol 2018/01

» Súbor na stiahnutie: Malokarpatský posol 2018/01 (kategória: Malokarpatský posol)

FOTO: Výstup na Slepý vrch 2017

Komisia kultúry a športu v spolupráci s OcÚ Horné Orešany zorganizovala po úspešnom prvom a druhom ročníku aj tretí Výstup na Slepý vrch. V sobotu 30. 12. 2017 po zraze na námestíčku pri kultúrnom dome nasledoval spoločný hromadný štart.

FOTO: Novoročná kapustnica

Dňa 28. 12. 2017 starostka obce, obecný úrad Horné Orešany v spolupráci s komisiou kultúry pri OcÚ Horné Orešany usporiadali v kultúrnom dome posedenie "Novoročná kapustnica". Vychutnať ste si mohli príjemnú vianočnú atmosféru so svojimi priateľmi a rodinnými príslušníkmi pri varenom vínku a kapustnici. O zábavu sa postarala hudobná skupina Kašubovci.
Poďakovanie Vám všetkým, ktorý ste sa s nami prišli rozlúčiť so starým rokom 2017 a spoločne sme strávili krásny večer. Veľké poďakovanie celému teamu, ktorý sa na podujatí podieľal.

Návrh VZN č. 1/2018

» Súbor na stiahnutie: Návrh VZN č. 1/2018 (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Zverejnenie zámeru - Peter Cmero

» Súbor na stiahnutie: Zverejnenie zámeru - Peter Cmero (kategória: Rôzne)

Výstup na Slepý vrch

Výstup na Slepý vrch

Komisia kultúry a športu organizuje dňa 30.12.2017 pre všetkých vyznávačov pohybu výstup na Slepý vrch. Spoločný zraz je o 11:00 na námestíčku medzi kostolom a kultúrnym domom. Občerstvenie si treba zabezpečiť podľa vlastných potrieb.

Pozvánka na kapustnicu dňa 28. decembra 2017 ( vo štvrtok )

Pozvánka na  kapustnicu dňa 28. decembra 2017 ( vo štvrtok )

Obecný úrad v Horných Orešanoch pozýva všetkých občanov na novoročnú kapustnicu, ktorá sa bude podávať v Kultúrnom dome v Horných Orešanoch dňa 28. decembra 2017 (vo štvrtok) o 17.00 hod. Nebude chýbať varené vínko a hudobné vystúpenie skupiny KAŠUBOVCI.
Srdečne všetkých pozývame!
 

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že počas vianočných sviatkov budú  úradné hodiny nasledovne:

21., 22. 12. 2017 ( štvrtok, piatok ) - zatvorené

25. 12. 2017 - 1. sviatok vianočný

26. 12. 2017 - 2. sviatok vianočný

27. 12. 2017 - od 8. 00 hod. do 12. 00 hod.

28. 12. 2017 - zatvorené

29. 12. 2017 - zatvorené

02. 01. 2018 - od 8.00 hod. - do 12. 00 hod.

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamujeme občanom, že od 27. 12. do 29.12. 2017 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Výzva pre občanov

» Súbor na stiahnutie: Výzva pre občanov (kategória: Rôzne)