Dnes je sobota 18. apríla 2015, meniny má Valér, zajtra Jela. Význam mien.

Aktuality

Všetky aktuality →

Fotografie


Facebook - Horné Orešany

TOPlist

Horné Orešany

         Vitajte v malokarpatskom regióne, vitajte v Horných Orešanoch.
         Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy.
         Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske sa nachádza vodná nádrž Horné Orešany.
         Prvá písomná zmienka, ktorou obec vstúpilo do dejín je z roku 1296, kde sa spomína Gyows teda Orešany. Obec získala aj raz mestečko v súvislosti s trhovými privilégiami. V roku 1872 v obci postavili Pálfyovci továreň na farby a laky.
         Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“. V súčasnosti v obci má trvalý pobyt 1880 obyvateľov s komplexnou infraštruktúrou a plnoorganizovanou ZŠ s MŠ.

Aktuálne

Zber použitého rastlinného oleja z domácností

Vážení občania,

v rámci projektu o ochrane životného prostredia, do ktorého sa zapojila naša obec i naša škola, Vám chceme ponúknuť zber použitého rastlinného oleja z domácností. Podobne ako papier, aj použitý rastlinný olej sa dá zbierať a ďalej zhodnocovať. Po spracovaní slúži ako nový, alternatívny zdroj energie. Našim cieľom je minimalizovať dopad na životné prostredie, podporiť recykláciu a využívanie alternatívnych zdrojov energií. V dnešnej dobe ľudia nevedia, ako sa zbaviť použitého rastlinného oleja. Niekto ho vracia do fliaš a vyhadzuje spolu so zmiešaným odpadom, iný ho vylieva do umývadla alebo toalety. No olej sa s vodou nezmieša, pláva na hladine a na chladnej vode stuhne. Takáto hmota potom upcháva kanalizácie a výrazne páchne. Použitý rastlinný olej vyliaty do kanalizácie môže vážne narušiť aj biologické čistenie v čističkách odpadových vôd.

Obecný úrad Horné Orešany Vám preto chce poskytnúť v spolupráci s firmou Marinol, s.r.o. Trnava dodanie 10 litrových žltých kanistrov označených príslušnou etiketou na zber tohto oleja. Zapojiť sa môže každá domácnosť a tieto kanistre si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade bezplatne od 27.04.2015

Tešíme sa na spoluprácu a držíme palce pri zbere použitého kuchynského oleja !

 

 

 

 

ocu | 17.04.'15 13:48 | stály odkaz

Zber objemového komunálneho odpadu v obci

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje, že

od 24.04.2015 do 04.05.2015

budú v našej obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery

na zber objemového komunálneho odpadu

 

Stanovištia kontajnerov:      na dolnom konci

                                                pri požiarnej zbrojnici

                                                pri telefónnej ústredni

                                                na parkovisko pri KD

                                                pri DREVOXE

                                                v m.č. Majdánske na námestí

Čo patrí do kontajnera:

zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali:

Plasty a papier, sklo, železo, kovový odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burina, tráva, lístie, haluzovina a pod.

V prípade porušenia tohto zákazu bude uložená pokuta.

Prosíme občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov, čím prispejete k skvalitneniu životného prostredia.

ocu | 17.04.'15 13:40 | stály odkaz

1. detská minibetónovačka - 18.4.2015

Stolnotenisovy turnajNeregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany vás pozývajú na „1. Detskú minibetónovačku“ - stolnotenisový turnaj neregistrované deti a mládež, ktorý sa uskutoční dňa 18. apríla (sobota) o 9:45 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre deti a mládež, ktoré nie sú a nikdy neboli registrované v žiadnom klube. Kategórie - deti od 6 do 12 rokov a mládež od 13 do 18 rokov. Prví traja najlepší v každej kategórii získajú poháre. Pre všetkých hráčov je pripravené občerstvenie. Bufet nie je zabezpečený. Srdečne vás všetkých pozývame !
Z časových dôvodov na turnaji može štartovať maximálne 64 (32 detí + 32 mládež) hráčov. Na turnaj je nutné sa vopred prihlásiť cez prihlasovací formulár na stránke www.stolnotenisovyturnaj.eu

admin | 31.03.'15 09:47 | stály odkaz

3. Hornoorešanská betónovačka - 2.5.2015

Stolnotenisovy turnajNeregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany vás pozývajú na „3. Hornoorešanskú betónovačku“ - stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov, ktorý sa uskutoční dňa 2. mája (sobota) o 9:45 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre neregistrovaných hráčov. Hráčom s akoukoľvek registráciou, vrátane najnižších a žiackych súťaží, nebude umožnené hrať na turnaji ! Súťažia spoločne muži, ženy a mládež. Prví štyria najlepší získajú poháre. Pre všetkých hráčov a priaznivcov stolného tenisu je pripravené občerstvenie a bufet. Srdečne vás všetkých pozývame !
Z časových dôvodov na turnaji može štartovať maximálne 64 hráčov. Na turnaj je nutné sa vopred prihlásiť cez prihlasovací formulár na stránke www.stolnotenisovyturnaj.eu

admin | 31.03.'15 09:47 | stály odkaz

Dňa 13. 3. 2015 dovolenka obvodného lekára

lekárObvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 13. marca 2015, t. j. v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

ocu | 11.03.'15 14:27 | stály odkaz

Kontajnery v obci na separovaný zber

Obecný úrad Horné Orešany upozorňuje občanov, že v obci - časť Lázen a v m. č. Majdánske na námestí sú umiestnené kontajnery, ktoré sú určené na zber papiera a skla. Jednotlivé kontajnery sú označené. Žiadame občanov, aby do týchto kontajnerov nevhadzovali iný odpad, iba ten na ktorý sú priamo určené.

ocu | 11.03.'15 07:52 | stály odkaz

Foto: Ochutnávka vín Horné Orešany 2015

Ochutnávka vín Horné Orešany 2015 Ochutnávka vín Horné Orešany 2015 Ochutnávka vín Horné Orešany 2015 Ochutnávka vín Horné Orešany 2015
XXVI. ročník orešanskej ochutnávky vín dopadol na výbornú. V počte vzoriek síce tento rok rekord nepadol, no zato bola nepochybne rekordná účasť. Viac ako 500 vzoriek vín z regiónu, ale aj vzdialenejších častí Slovenska či Moravy si prišlo vychutnať niekoľko stoviek návštevníkov. (Foto: Marek Boháček)
admin | 09.03.'15 22:30 | → Horné Orešany, kultúra, víno, 2015

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10. 3. 2015

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2015, t. j. v utorok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch s nasledovným programom:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh na prehodnotenie ceny vodného a stočného v m. č. Majdánske
 6. Návrh na zloženie Redakčnej rady časopisu Hornoorešan
 7. Návrh na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s.
 8. Žiadosť o zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti TAVOS: Marcel Macko
 9. Žiadosť o zmenu ÚPN obce: Peter Lopour Branislav Trenčanský
 10. Žiadosť o stanovisko k elektrifikácii pozemkov: Pavol Lopour
 11. Uznesenie č. 53/5.OZ/2014- nesúhlas občanov susediacich pozemkov k prevádzke firmy LiV Elektra, a. s. v Horných Orešanoch
 12. Návrh na odsúhlasenie príspevku do Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
 13. Usporiadanie právnych vzťahov pod mostom do m. č. Majdánske
 14. Interpelácie
 15. Diskusia
 16. Záver
ocu | 05.03.'15 09:11 | stály odkaz

18. 3. 2015 (streda) - mobilný odber krvi

Darovanie krviSČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa
18. 3. 2015, t. j. v stredu od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční
v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

admin | 01.03.'15 20:51 | stály odkaz

Foto: Degustácia vín Horné Orešany 2015

Degustácia vín Horné Orešany 2015 Degustácia vín Horné Orešany 2015 Degustácia vín Horné Orešany 2015 Degustácia vín Horné Orešany 2015
Až 508 vzoriek vína ohodnotili v pondelok 23.2.2015 degustátori v 12-tich komisiách. Šampiónom bielych vín sa stalo víno Hibernal (Víno Sýkora, Čejkovice ČR), červených Frankovka modrá ( Villa Vino Rača, a.s., Bratislava) a prvenstvo medzi ružovými patrí vínu André (Víno Kanich, Vinosady). Víťazom a oceneným gratulujeme.
Všetky tieto skvelé vína budete môcť ochutnať v sobotu 7. 3. na verejnej ochutnávke vín. Foto: Marek Boháček
admin | 26.02.'15 19:15 | → Horné Orešany, kultúra, víno, 2015

Dovolenka obvodného lekára 5. a 6. marca 2015

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 5. a 6. marca 2015 nebude ordinovať. Zatvorená bude i lekáreň. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

ocu | 26.02.'15 13:37 | stály odkaz

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Detská lekárka v Suchej nad Parnou MUDr. Korčeková oznamuje matkám detí, že od 2. 3. do 6.3. 2015 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka MUDr. Kaderová v Smoleniciach.

ocu | 25.02.'15 13:12 | stály odkaz

Inzercia

Všetky inzeráty (0)
Pridať inzerát →

Súbory

Všetky súbory →
 

Ankety

Web Horné Orešany 24.05.'10


Ktorá časť webu Vás najviac zaujíma? (možno označiť viac odpovedí naraz)

hlasov: 890

Staršie ankety →

 

Copyright © 2010 - 2015 | Oficiálny web obce Horné Orešany. | Horné Orešany 190, 919 03 Horné Orešany
administrácia: OcU (ocuhoresany@stonline.sk), redakčná rada | tech. administrátor: Ing. Marek Boháček (LOMOZ o.z.)