Dnes je utorok 19. marca 2019, meniny má Jozef, zajtra Víťazoslav. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

FOTO: Degustácia vín Horné Orešany 2019

Odborná degustácia vín jubilejného 30. ročníka výstavy vín Horné Orešany - Orešanskej koštofky. Tento rok sa zapojilo 164 vystavovateľov s 525 vzorkami.
Šampiónom vín sa stal Veltlín zelený od vinárstva PEGAS Častá, ktoré rovnako získalo cenu za najlepšiu kolekciu vín. Kompletné výsledky môžete nájsť tu (PDF).
Všetky tieto skvelé vína budete môcť ochutnať v sobotu 23. 3. na Orešanskej koštofke. Foto: Marek Boháček

FOTO: Výstava pri príležitosti pripomenutia si 75. výročia SNP

Pri príležitosti pripomenutia si 75. výročia udalostí Slovenského národného povstania v Horných Orešanoch a okolí sa konala 23. februára 2019 v kultúrnom dome Horné Orešany výstava. Foto: Marek Boháček

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Horné Orešany

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Horné Orešany

ZŠ s MŠ Horné Orešany pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 15. apríla 2019 od 13, 30 hod. v priestoroch školy, podľa časového harmonogramu. Prineste si so sebou: rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, 20,-€ na pracovné a predpisové zošity.

Voľby prezidenta SR, dňa 16. 3. 2019

Voľby prezidenta SR, dňa 16. 3. 2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje, že v zmysle zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa voľby prezidenta Slovenskej republiky budú konať dňa 16. marca 2019, t. j.  v sobotu  v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny v kultúrnom dome  v Horných Orešanoch.
V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:

Volebný okrsok č. 1 – KD Horné Orešany, tanečná  sála 

                                    od súpisného čísla 1 po súpisné  číslo 400   

Volebný okrsok č. 2 –  KD Horné Orešany, zrkadlová sála    
                                      od súpisného čísla  401 po súpisné číslo 950

Zároveň upozorňujeme voličov, aby si nezabudli so sebou zobrať občiansky preukaz!

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje  všetkým občanom, že od 01.03.2019 sa vyberá daň v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dane je možné zaplatiť počas úradných hodín na obecnom úrade.

» Orešanská koštofka 2019

Orešanská koštofka 2019 Súbor na stiahnutie (PDF): Orešanská koštofka 2019 (kategória: Rôzne)

Výdledky XXX. ročníka ochutnávky vín Horné Orešany

Deň zdravia

Deň zdravia

Obecný úrad v spolupráci s Regionálnym úradom verejneho zdravotníctva v Trnave Vás pozývajú na "Deň zdravia", ktoré sa uskutoční vo štvrtok, dňa 4.apríla 2019 od 8:00 hod do 11:00 hod v KD v Horných Orešanoch, kde bude zabezpečené meranie tlaku, krvi, meranie cholesterolu, cukru a poradenstvo zdravej výživy a taktiež poradenstvo i pre seniorov.

Srdečne pozývame všetky vekové kategórie !

Orešanská koštofka - XXX. ročník ochutnávky vín

Orešanská koštofka - XXX. ročník ochutnávky vín

Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s Obecným úradom Horné Orešany organizujú jubilejný XXX. ročník ochutnávky vín, ktorý sa bude konať v sobotu 23. marca 2019 v miestnom kultúrnom dome.

Organizátori výstavy sa snažia o zachovanie dedičstva v pestovaní hrozna, výrobe vína a kultúry jeho konzumovania. Našim úsilím je zhodnotenie a porovnanie vín so susednými regiónmi, poskytnúť milovníkom vína potešenie z číreho vzhľadu, nádhernej farby, omamnej vône a neopakovateľnej chuti kráľovského nápoja, v ktorom sa ukrýva um a práca vinohradníka i vinára, sila slnka i žičlivosť zeme a v neposlednom rade výmena skúseností medzi odbornou a laickou verejnosťou.
Touto cestou Vás srdečne pozývame na tohtoročnú ochutnávku vín.

Vystavovatelia z Horných Orešian dostanú pri odovzdaní 2 a viac vzoriek voľnú vstupenku na verejnú ochutnávku Orešanskú koštofku“​ - 23. 3. 2019 (14:00 - 22:00).

Cena vstupenky: 13 €

V cene vstupenky je degustačný pohárik s logom výstavy, katalóg vystavovaných vín a neobmedzená konzumácia vystavovaných vzoriek vín.

» Uznesenia OZ zo dňa 25.2. 2019

Uznesenia OZ zo dňa 25.2. 2019 Súbor na stiahnutie (PDF): Uznesenia OZ zo dňa 25.2. 2019 (kategória: Uznesenia OZ)

» Prerušenie distribúcie elektriny do domácností od 18.3 do 27.3.2019

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností od 18.3 do 27.3.2019 Súbor na stiahnutie (PDF): Prerušenie distribúcie elektriny do domácností od 18.3 do 27.3.2019 (kategória: Rôzne)

V uvedených termínoch bude prerušená dodávka elektrickej energie do domácností v obci Horné Orešany podľa priloženého oznamu zo ZSD, a.s.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-48/2019 o vydanie súhlasu na výrub 4 ks náletových drevín - rastúcich na pozemku registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 1949/123  z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-47/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka a 2 ks brezy - rastúcich na pozemku registra "C" v katastrálnom území Dolné Orešany parc. č. 731  z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

» Malokarpatský posol 2019/03

Malokarpatský posol 2019/03 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2019/03 (kategória: Malokarpatský posol)

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Horné Orešany

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Horné Orešany

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 predstavuje 31,20 %

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z. z. § 4:

230,28 : 737, 96 x 100 = 31, 20 %

 

 

Pochovávanie basy dňa 2. marca 2019, sobota

Pochovávanie basy dňa 2. marca 2019, sobota

„Na fašangy výskaj, v póste brucho scískaj“

Fašiangové radovánky, plesanie a hodovanie sa blíži ku koncu. V sobotu, 2. marca ich zavŕšime na fašiangovej zábave v KD, ktorá začne o 18.00 a vyvrcholí pochovaním Fidlibasy. Príďte si s nami zavýskať. 

Srdečne vás pozýva a o pohostenie i dobrú náladu sa postará OcÚ v spolupráci s OZ FicliCanti.
 

Zasadnutie OZ dňa 25.2.2019

Zasadnutie OZ dňa 25.2.2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. 02. 2019,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 10. a 17. 12. 2018 
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horné Orešany za II. polrok 2018
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
 7. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
 8. Návrh na schválenie projektu  „ Úprava križovatky na ceste 2/502 v km 45, 845 v mieste trafostanice“
 9. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v m. č. Majdánske od spoločnosti Chemolak, a. s. Smolenice    
 10. Schválenie spôsobu nájmu nebytových priestorov a hracej plochy v prospech náujomcu TJ  Iskra Horné Orešany
 11. Návrh na schválenie ceny vodného pre odberateľov v m. č. Majdánske a ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
 12. Návrh na schválenie projektu „ Park pri potoku Parná Horné Orešany“
 13. Žiadosť od Mgr. Ľuboša Branišoviča a manželky Zuzany, bytom Horné Orešany
 14. Žiadosť od PaedDr. Jána Labaniča, bytom Horné Orešany
 15. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce pre žiadateľov: Miroslav Kostolánsky a manželka Viera, Bc. Ján Kormúth a manželka Eva, bytom Horné Orešany
 16. Diskusia
 17. Záver