Dnes je sobota 25. júna 2016, meniny má Tadeáš, zajtra Adriána. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

36. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“

36. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“

Bežecký klub Viktoria Horné Orešany v spolupráci s Obecným úradom a DHZ / dobrovoľným hasičským zborom / vás pozýva na 36. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“ – memoriál Františka Hečka, ktorý sa bude konať 25.júna t.j. v sobotu v areáli TJ Iskra Horné Orešany.

Začiatok podujatia sa uskutoční o 15,45 štartom najmladšej žiackej kategórie na 100m. Štart hlavných kategórií na 10300 m je naplánovaný na 17 hodinu. Aj tento rok bude vyhlásená kategória hornoorešancov a rodákov. Celým podujatím vás bude sprevádzať moderátor Peter Mano Tomič.

Po vyhlásení výsledkov bude o 20,00 hodine tradičná tanečná zábava, do tanca zahrá skupina LIVE BAND a pripravené budú bufety s bohatým občerstvením. Cez prestávky bude prebiehať už 10. ročník súťaže štvorčlenných družstiev v preťahovaní lanom Strongmann Horné Orešany. Príďte povzbudiť všetkých bežcov a vychutnať si atmosféru veľkého bežeckého podujatia.

Juniáles

Juniáles

Pozývame všetkých, ktorí chcú privítať leto, zabaviť sa a zatancovať si!

Prvý ročník batôžkového juniálesu pod holým nebom sa uskutoční v piatok 17. júna o 18.00 v areáli ihriska.

Môžete sa tešiť na živú hudbu, príjemnú pohodu, oheň a opekanie – prosto na všetko, čo patri k rodinnému pikniku.

Kto si čo prinesie v batôžku, to si aj zje.

Vstupné bude dobrovoľné, dobrá nálada bude naopak povinná :-)
Tešíme sa na Vás na batôžkovom juniálese!!!

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha

Obvodný lekár v Horných Orešanoch MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 16. a 17. 6. 2016, t. j. vo štvrtok a v piatok nebude ordinovať. Zatvorená bude i lekáreň. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Zasadnutie OZ dňa 14. 6. 2016

Zasadnutie OZ dňa 14. 6. 2016

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. 6.  2016, t. j. v utorok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch. Z dôvodu ospravedlnenia nadpolovičnej väčšiny poslancov sa zasadnutie OZ  zo dňa 13. 6. 2016 ruší.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2015
 6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2015         
 8. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod - manželia Ing. Peter Tepala a manželka Ing.  Darina Tepalová: predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Orešany -  schválenie        
 10. Návrh na schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Orešany              
 11. Návrh na schválenie PD – Zberný dvor a žiadosti o poskytnutie NFP
 12. Schválenie finančného príspevku na činnosť MAS
 13. Schválenie vstupu obce Horné Orešany do Klastra cestovného ruchu – Západné Slovensko
 14. Žiadosť o zámenu pozemku: Gabriel Cisár
 15. Slovenský rybársky zväz – odkúpenie p. č. 1748
 16. Úprava rozpočtu č. 2/ 2016
 17. Rôzne
 18. Záver

Prekládka mostnej konštrukcie v m. č. Majdánske dňa 15. 6. 2016

Prekládka mostnej konštrukcie v m. č. Majdánske dňa 15. 6. 2016

Obecný úrad  Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 15. júna 2016, t. j. v stredu sa bude realizovať prekládka mostnej konštrukcie v  m. č. Majdánske. Z uvedeného dôvodu bude v tento deň most neprejazdný v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. Autobusy pravidelnej hromadnej dopravy taktiež  nebudú zachádzať do m. č. Majdánske. Autobusová doprava bude zabezpečená po Pílu. Žiadame občanov, aby v uvedenom čase využívali lesnú komunikáciu nad priehradou.

FOTO: Medzinárodný deň detí 2016

Komisia kultúry pri OcÚ Horné Orešany ďakuje všetkým, ktorý sa zúčastnili na oslave MDD. Samozrejme chceme poďakovať všetkým organizátorom a to starostke obce pani Jarmile Petrovičovej, celému tímu komisie pod vedením pána Vladislavovi Blažovi, DHZ Horné Orešany, HAZZ Trnava, firme Nestlé - pánovi Stefanovi Szrsenovi, nášmu zajkovi Lukášovi Krupanskému a hosťovi víťazovi farmy 2016 a super chalanovi Tomášovi Mrvovi.

Ponuka služieb pre občanov

Ponuka služieb pre občanov

Obecný úrad oznamuje občanom, že môžu využiť  v našej obci nasledovné služby montážnych prác:

 • inštalatérske montáže
 • kúrenárske  montáže
 • kanalizácie montáže
 • montáž solárnych panelov
 • dodávka komplet materiálu

VARGA  PETER
tel :0905462272
mail: peter.varga.uk@gmail.com
adresa: Horné Orešany 323  

FOTO: Historické fotografie - ľudia

Svatba Simeona a Ireny Hodulikových , kostol v H.O., 1955
Stredná škola Horné Orešany 1948 - 49 (Irena Sameková)
Sväté prijímanie, 1943 (Irena Sameková)
Bohato zdobené kroje z Horných Orešian

Historické fotografie z Horných Orešian.
Pozrite si aj historické fotografie obce, alebo fotografie z výstavby priehrady.

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností dňa 2.6. 2016

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností dňa 2.6. 2016

Západoslovenská distribučná a. s. oznamuje občanom, že dňa 2. 6. 2016 bude v obci Horné Orešany prerušená dodávka elektrickej energie do domácností v čase od 8:00 hod do 14:30 hod.

Súpisné  čísla  dotknutých domov, ktoré budú odstavené od elektrickej  energie nájedete v tomto súbore TU (PDF) a na úradnej tabuli.

FOTO: Stavanie mája 29. apríla 2016

Obecný úrad Horné Orešany- starostka obce, komisia kultúry pri OÚ Horné Orešany, DHZ Horné Orešany a FidliCanti. Foto: Zuzana Ďuchoňová, Jana Sasková

Oslava MDD dňa 28. mája 2016

Oslava MDD dňa 28. mája 2016

Komisia kultúry pri OcÚ v Horných Orešanoch v spolupráci s DHZ  pozýva všetky deti a mládež na oslavu MDD, ktorá sa uskutoční dňa 28. mája 2016, t. j. v sobotu so začiatkom o 15. 00 hod. v športovom areáli. Pre deti sú pripravené rôzne súťaže, ukážky hasičskej techniky, jazda na štvorkole a iné zaujímavosti. V programe vystúpi známy televízny farmár Tomáš Mrva. Každé dieťa bude odmenené. Všetkých srdečne pozývame.

16. 6. 2016 (štvrtok) - mobilný odber krvi

16. 6. 2016 (štvrtok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 16. 6. 2016, t. j. vo štvrtok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom