Dnes je utorok 26. júla 2016, meniny má Anna, Hana, zajtra Božena. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Pripomienky k súčasným platným cestovným poriadkom

Pripomienky k súčasným platným cestovným poriadkom

V  súvislosti k blížiacim sa zmenám cestovných poriadkov  2016/2017,  Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, ktorí cestujú na prímestkých linkách pravidelnej autobusovej dopravy, že v termíne do 15. 8. 2016 môžu zasielať svoje pripomienky k súčasným platným cestovným poriadkom na Obecný úrad Horné Orešany.

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Detská lekárka v Suchej nad Parnou MUDr. Korčeková, oznamuje matkám detí, že od 25. 7. do 5. 8. 2016 bude mať riadnu dovolenku. Ordinovať sa začne 8. 8. 2016. Zastupovať bude detská lekárka v Smoleniciach MUDr. Kaderová.

Letné LOMOZ kino 2016

Letné LOMOZ kino 2016

Občianske združenie Lomoz srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov na premietanie dvoch celovečerných filmov, „Stážista“ a „Čo sme komu urobili?“, ktoré sa uskutoční v sobotu 30. júla 2016, o 20:30 v areáli ihriska v Horných Orešanoch.

Viac informácií nájdete na www.lomoz.sk a plagátoch.

FOTO: Beh cez hornoorešanské vŕšky 2016

36. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“ – memoriál Františka Hečka sa uskutočnil v sobotu 25.06.2016. Vo veľmi horúcom počasí, až 34° C, sa na štart v hlavných kategóriach postavilo vyše 200 bežcov.
Kompletné výsledky behu nájdete tu. (foto: activeland.sk)

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že sa začala rekonštrukcia oplotenia cintorína. Práce budú trvať v termíne do 15. 9. 2016. Prosíme občanov o rešpektovanie dopravných mechanizmov pri výstavbe a opatrnosť pri prechádzaní uvedeným úsekom.

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha od 14.7. - 21. 7. 2016

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha od 14.7. - 21. 7. 2016

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 14. 7. do 21. 7. 2016 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Cesta k Vodníkovi dňa 9.7. 2016

Cesta k Vodníkovi dňa 9.7. 2016

Komisia kultúry pri OcÚ v Horných Orešanoch oznamuje rodičom detí, že tradičná  " Cesta k Vodníkovi ", ktorá sa mala uskutočniť dňa 2. 7. 2016 sa odkladá na termím 9. 7. 2016, t. j. v sobotu.  

36. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“

36. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“

Bežecký klub Viktoria Horné Orešany v spolupráci s Obecným úradom a DHZ / dobrovoľným hasičským zborom / vás pozýva na 36. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“ – memoriál Františka Hečka, ktorý sa bude konať 25.júna t.j. v sobotu v areáli TJ Iskra Horné Orešany.

Začiatok podujatia sa uskutoční o 15,45 štartom najmladšej žiackej kategórie na 100m. Štart hlavných kategórií na 10300 m je naplánovaný na 17 hodinu. Aj tento rok bude vyhlásená kategória hornoorešancov a rodákov. Celým podujatím vás bude sprevádzať moderátor Peter Mano Tomič.

Po vyhlásení výsledkov bude o 20,00 hodine tradičná tanečná zábava, do tanca zahrá skupina LIVE BAND a pripravené budú bufety s bohatým občerstvením. Cez prestávky bude prebiehať už 10. ročník súťaže štvorčlenných družstiev v preťahovaní lanom Strongmann Horné Orešany. Príďte povzbudiť všetkých bežcov a vychutnať si atmosféru veľkého bežeckého podujatia.

Juniáles

Juniáles

Pozývame všetkých, ktorí chcú privítať leto, zabaviť sa a zatancovať si!

Prvý ročník batôžkového juniálesu pod holým nebom sa uskutoční v piatok 17. júna o 18.00 v areáli ihriska.

Môžete sa tešiť na živú hudbu, príjemnú pohodu, oheň a opekanie – prosto na všetko, čo patri k rodinnému pikniku.

Kto si čo prinesie v batôžku, to si aj zje.

Vstupné bude dobrovoľné, dobrá nálada bude naopak povinná :-)
Tešíme sa na Vás na batôžkovom juniálese!!!

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha

Obvodný lekár v Horných Orešanoch MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 16. a 17. 6. 2016, t. j. vo štvrtok a v piatok nebude ordinovať. Zatvorená bude i lekáreň. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Zasadnutie OZ dňa 14. 6. 2016

Zasadnutie OZ dňa 14. 6. 2016

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. 6.  2016, t. j. v utorok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch. Z dôvodu ospravedlnenia nadpolovičnej väčšiny poslancov sa zasadnutie OZ  zo dňa 13. 6. 2016 ruší.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2015
 6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2015         
 8. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod - manželia Ing. Peter Tepala a manželka Ing.  Darina Tepalová: predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Orešany -  schválenie        
 10. Návrh na schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Orešany              
 11. Návrh na schválenie PD – Zberný dvor a žiadosti o poskytnutie NFP
 12. Schválenie finančného príspevku na činnosť MAS
 13. Schválenie vstupu obce Horné Orešany do Klastra cestovného ruchu – Západné Slovensko
 14. Žiadosť o zámenu pozemku: Gabriel Cisár
 15. Slovenský rybársky zväz – odkúpenie p. č. 1748
 16. Úprava rozpočtu č. 2/ 2016
 17. Rôzne
 18. Záver

FOTO: Medzinárodný deň detí 2016

Komisia kultúry pri OcÚ Horné Orešany ďakuje všetkým, ktorý sa zúčastnili na oslave MDD. Samozrejme chceme poďakovať všetkým organizátorom a to starostke obce pani Jarmile Petrovičovej, celému tímu komisie pod vedením pána Vladislavovi Blažovi, DHZ Horné Orešany, HAZZ Trnava, firme Nestlé - pánovi Stefanovi Szrsenovi, nášmu zajkovi Lukášovi Krupanskému a hosťovi víťazovi farmy 2016 a super chalanovi Tomášovi Mrvovi.