Dnes je pondelok 22. apríla 2019, meniny má Slavomír, zajtra Vojtech. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Dňa 18.4.2019 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 18.4.2019 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 18. 4. 2019, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Výročná schôdza SČK

Výročná schôdza SČK

Slovenský červený kríž, miestny spolok Horné Orešany pozíva všetkých členov a darcov krvi na výročnú členskú schôdzu do kultúrneho domu, ktorá sa bude konať v nedeľu, 14. apríla 2019 o 15.00 hod.

FOTO: Deň zdravia 2019

Obecný úrad v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave pripravil „Deň zdravia“. Pracovníci regionálneho úradu verejného zdravia vo štvrtok, 4. apríla 2019 merali krvný tlak, cholesterol, cukor a poskytovali poradenstvo zdravej výživy a poradenstvo pre seniorov. Na akcií sa zúčastnilo vyše štyri desiatky občanov.

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 14.4.2019

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 14.4.2019

102425 Bratislava-Trstín-Chtelnica, IDS BK 576

Spoj č.30 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Chtelnica,nám. o 14:41 hod.

Spoj č.32 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Doľany o 15:28 hod.

Spoj č.34 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Chtelnica,nám. o 15:41 hod.

Spoj č.36 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Doľany o 16:28 hod

Spoj č.4 – pridané zastavovanie aj na zast. Vinosady, Modranská ul.

PDF Bratislava - Trstín - Chtelnica - kompletný cestovný poriadok

Zasadnutie OZ dňa 15.4.2019

Zasadnutie OZ dňa 15.4.2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. 04.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25. 2. 2019 
 5. Návrh na schválenie spôsobu prevodu  majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod   – Paulína Blažová, Dana Sedláková, Dáša Chovanová
 6. Schválenie nájmu nebytových priestorov a hracej plochy v prospech záujemcu TJ Iskra Horné Orešany
 7. Návrh na schválenie VZN č.3/2019, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
 8. Návrh na schválenie VZN č. 4/2019 o pamätihodnostiach obce Horné Orešany
 9. Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia zastávky na ceste II/502 v km 45,5 vľavo“
 10. Návrh na úpravu rozpočtu č.1/2019
 11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - LiV – EPI, s. r. o. Bratislava
 12. Žiadosť – Pavol Benovič
 13. Diskusia
 14. Záver

» Malokarpatský posol 2019/04

Malokarpatský posol 2019/04 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2019/04 (kategória: Malokarpatský posol)

FOTO: Pôstna polievka 2019

V nedeľu 31. marca sa uskutočnil štvrtý ročník charitatívneho podujatia s názvom Pôstna polievka, ktorej súčasťou bol Veľkonočný predajný trh.
Výťažok sa tento rok použije na Centrum pre deti a rodiny Dominika a Krízové centrum Vincentínum. Foto: Mária Mrenová

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EÚ v r. 2019

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EÚ v r. 2019

Jana Sasková, e-mail: ocuhoresany@stonline.sk, tel. kontakt: + 421 33 55 88 109, 33 55 88 308, mobil: 0911 388 565

11. Hornoorešanská betónovačka - stolnotenisový turnaj

11. Hornoorešanská betónovačka - stolnotenisový turnaj

Vážení občania a športoví priatelia !

Betonári - neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany Vás pozývajú na medzinárodný stolnotenisový turnaj štvorčlenných družstiev – 11. HORNOOREŠANSKÁ BETÓNOVAČKA, ktorý sa uskutoční dňa 13. apríla 2019 v sobotu o 9:00 v kultúrnom dome. Ide o celodennú akciu, finálové súboje sa odohrajú medzi 18. a 19. hodinou. / http://stolnotenisovyturnaj.eu

Voľby prezidenta SR, dňa 30. 3. 2019

Voľby prezidenta SR, dňa 30. 3. 2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje, že v zmysle zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa voľby prezidenta Slovenskej republiky budú konať dňa 30. marca 2019, t. j.  v sobotu  v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny v kultúrnom dome  v Horných Orešanoch.
V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:

Volebný okrsok č. 1 – KD Horné Orešany, tanečná  sála 

                                    od súpisného čísla 1 po súpisné  číslo 400   

Volebný okrsok č. 2 –  KD Horné Orešany, zrkadlová sála    
                                      od súpisného čísla  401 po súpisné číslo 950

Zároveň upozorňujeme voličov, aby si nezabudli so sebou zobrať občiansky preukaz!

Opis stavu vodomerov od 1. apríla 2019

Opis stavu vodomerov od 1. apríla 2019

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne od 1. apríla 2019 budú pracovníci spoločnosti opisovať stavy vodomerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

Zber objemového komunálneho odpadu v obci

Zber objemového komunálneho odpadu v obci

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že  v termíne od 5. 4. 2019 do 15. 4. 2019 budú v našej obci postupne rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu.

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

Od 5.4. 2019 do 8. 4. 2019

 • na Hornom záhumní pri p. Lisickom
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kostole
 • na Rajčianke pri p. Hirnerovi
 • pri hasičskej zbrojnici
 • v m. č. Majdánske na námestí

od 12. 4. 2019 do 15. 4. 2019

 • na Dolnom záhumní
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kostole
 • na Rajčianke pri DREVOXE
 • pri TRAFOSTANICI (železiarstvo)
 • na  Majdáne

Do kontajnera patrí:
zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

PRÍSNY ZÁKAZ!
vhadzovať do kontajnerov komunálny odpad z podnikania ( plasty - prepravky, tvrdené plasty a sedačky z automobilov, pneumatiky, ... ), biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu,  trávu, lístie, haluzovinu a pod. V prípade porušenia tohto zákazu bude uložená pokuta.

FOTO: Orešanská koštofka 2019

Jubilejný 30. ročník Orešanskej koštovky ponúkne 525 vzoriek od vyše 160 vystavovateľov. Najväčší úspech tento rok zožalo vinárstvo PEGAS z Častej. Ich veltlín zelený získal ocenenie šampión bielych vín a okrem toho sa môžu pochváliť aj najlepšou kolekciou vín. Titul najlepšie orešanské červené a cena starostky patrí Ľubomírovi Novákovi za jeho Dornfelder. / Foto: Marek Boháček