Dnes je sobota 23. februára 2019, meniny má Roman(a), zajtra Matej. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Dňa 25. a 26. 2. 2019 - pošta zatvorená

Dňa 25. a 26. 2. 2019 - pošta zatvorená

Oznamujeme občanom, že dňa 25. a 26. februára 2019 bude pošta v Horných Orešanoch zatvorená.

Pochovávanie basy dňa 2. marca 2019, sobota

Pochovávanie basy dňa 2. marca 2019, sobota

„Na fašangy výskaj, v póste brucho scískaj“

Fašiangové radovánky, plesanie a hodovanie sa blíži ku koncu. V sobotu, 2. marca ich zavŕšime na fašiangovej zábave v KD, ktorá začne o 18.00 a vyvrcholí pochovaním Fidlibasy. Príďte si s nami zavýskať. 

Srdečne vás pozýva a o pohostenie i dobrú náladu sa postará OcÚ v spolupráci s OZ FicliCanti.
 

Zasadnutie OZ dňa 25.2.2019

Zasadnutie OZ dňa 25.2.2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. 02. 2019,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 10. a 17. 12. 2018 
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horné Orešany za II. polrok 2018
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
 7. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
 8. Návrh na schválenie projektu  „ Úprava križovatky na ceste 2/502 v km 45, 845 v mieste trafostanice“
 9. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v m. č. Majdánske od spoločnosti Chemolak, a. s. Smolenice    
 10. Schválenie spôsobu nájmu nebytových priestorov a hracej plochy v prospech náujomcu TJ  Iskra Horné Orešany
 11. Návrh na schválenie ceny vodného pre odberateľov v m. č. Majdánske a ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
 12. Návrh na schválenie projektu „ Park pri potoku Parná Horné Orešany“
 13. Žiadosť od Mgr. Ľuboša Branišoviča a manželky Zuzany, bytom Horné Orešany
 14. Žiadosť od PaedDr. Jána Labaniča, bytom Horné Orešany
 15. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce pre žiadateľov: Miroslav Kostolánsky a manželka Viera, Bc. Ján Kormúth a manželka Eva, bytom Horné Orešany
 16. Diskusia
 17. Záver

Dňa 21. 2. 2019 - pošta zatvorená

Dňa 21. 2. 2019 - pošta zatvorená

Oznamujeme občanom, že dňa 21. februára 2019, t. j. vo štvrtok bude pošta v Horných Orešanoch zatvorená.

Dovolenka obvodného lekára od 25.2. - 1.3.2019

Dovolenka obvodného lekára od 25.2. - 1.3.2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 25. 2. do 1. 3. 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať bude  MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

21. 2. 2019 (štvrtok) - mobilný odber krvi

21. 2. 2019 (štvrtok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 21. 2. 2019, t. j. vo štvrtok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Orešanská koštofka - XXX. ročník ochutnávky vín

Orešanská koštofka - XXX. ročník ochutnávky vín

Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s Obecným úradom Horné Orešany organizujú jubilejný XXX. ročník ochutnávky vín, ktorý sa bude konať v sobotu 23. marca 2019 v miestnom kultúrnom dome.

Organizátori výstavy sa snažia o zachovanie dedičstva v pestovaní hrozna, výrobe vína a kultúry jeho konzumovania. Našim úsilím je zhodnotenie a porovnanie vín so susednými regiónmi, poskytnúť milovníkom vína potešenie z číreho vzhľadu, nádhernej farby, omamnej vône a neopakovateľnej chuti kráľovského nápoja, v ktorom sa ukrýva um a práca vinohradníka i vinára, sila slnka i žičlivosť zeme a v neposlednom rade výmena skúseností medzi odbornou a laickou verejnosťou.
Touto cestou Vás srdečne pozývame na tohtoročnú ochutnávku vín.

Vystavovatelia z Horných Orešian dostanú pri odovzdaní 2 a viac vzoriek voľnú vstupenku na verejnú ochutnávku Orešanskú koštofku“​ - 23. 3. 2019 (14:00 - 22:00).

Cena vstupenky: 13 €

V cene vstupenky je degustačný pohárik s logom výstavy, katalóg vystavovaných vín a neobmedzená konzumácia vystavovaných vzoriek vín.

Vzorky je potrebné doručiť do 5.marca (utorok) do 19.00 hod.

Výstava pri príležitosti pripomenutia si 75. výročia SNP v Horných Orešanoch a okolí

Výstava pri príležitosti pripomenutia si 75. výročia SNP v Horných Orešanoch a okolí

Pri príležitosti pripomenutia si 75. výročia udalostí Slovenského národného povstania v Horných Orešanoch a okolí sa bude konať dňa 23. februára 2019 v kultúrnom dome Horné Orešany výstava. Srdečne Vás pozýva Klub vojenskej histórie Trnavská posádka.

Voľby prezidenta SR 2019

Voľby prezidenta SR 2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v zmysle z. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach volebného práva v znení neskorších predpisov bude v týchto dňoch do každej domácnosti doručené oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16. marca 2019, t. j. v sobotu v čase od 7. 00 hod. do 22. 00 hod. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb sa uskutoční dňa 30. marca 2019.

 

» Malokarpatský posol 2019/02

Malokarpatský posol 2019/02 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2019/02 (kategória: Malokarpatský posol)

» Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR Súbor na stiahnutie (PDF): Voľby prezidenta SR (kategória: Voľby)

» Kompostéry pre Obec Horné Orešany

Kompostéry pre Obec Horné Orešany Súbor na stiahnutie (PDF): Kompostéry pre Obec Horné Orešany (kategória: Rôzne)

FOTO: Snehová nádielka 8.,9.. 1. 2019

Začiatkom roku 2019 napadlo za jeden deň a noc cca 30 cm snehu. Foto: Marek Boháček

FOTO: Vianočná akadémia 2018

Vianočná akadémia detí zo ZŠ a MŠ Horné Orešany.

» Malokarpatský posol 2019/01

Malokarpatský posol 2019/01 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2019/01 (kategória: Malokarpatský posol)

FOTO: Letecké fotografie 2018