Dnes je sobota 21. októbra 2017, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej. Význam mien.

Aktuality

Orešanský rínek

Orešanský rínek

Cimbalová muzika FidliCanti oznamuje všetkým svojim priaznivcom, že dňa 28. októbra, to je v sobotu, o 16.00 sa začne v Orešanoch verbuvat a execíruvat. Na rínku ľudovej muziky pod názvom

VOLADO DI MYSLÍ, ŽE JE VOJNA ŠPÁS

vás aj tento rok čaká veľa skvelej hudby, zábavy, sprievodného programu, dobrého jedla a chutného orešanského vínka. Ako hostia FidliCantov tento rok vystúpia

  • Ľ H Brezinka z Boleráza
  • Ľ H karpatskí Valaškári z Hornéj Krupéj
  • MSS Záruby zo Smoleníc
  • DĽS Čerešenka zo Smoleníc
  • ĽS KOPA z Myjavy

Do tanca Vám už tradične zahrajú chlapci z Karpatskej muziky. Vstupné na rínek je dobrovoľné.

FidliCanti v spolupráci s obecný úradom sa už tešia na stretnutie.

26. 10. 2017 (štvrtok) - mobilný odber krvi

26. 10. 2017 (štvrtok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 26. 10. 2017, t. j. vo štvrtok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. 11. 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. 11. 2017

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v zmysle zákona č.303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov sa voľby do orgánov samosprávnych krajov budú konať dňa 4. novembra 2017, t. j.  v sobotu v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny v Základnej škole s materskou školou v Horných Orešanoch.

V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:

  • Volebný okrsok č. 1- ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch  od súpisného čísla 1 po súpisné číslo 400
  • Volebný okrsok č. 2- ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch od súpisného čísla  401 po súpisné číslo 860

Ďalej Vám oznamujeme, že v týchto dňoch obdržíte oznámenie o čase a mieste konania volieb.

Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Betonári - Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s Obecným úradom a STK Elastik Horné Orešany Vás pozývajú na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”5.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 11. novembra 2017 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny, bohaté občerstvenie a tombola. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra :-) Viac informácií nájdete na nasledovnom linku: http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibetónovačka/informácie-o-turnaji

Výdaj profylaktík pre občanov v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami

Výdaj profylaktík pre občanov v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že Slovenské elektrárne, a. s. zabezpečili profylaktiká pre obyvateľov v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami, ktoré si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Horných Orešanoch v úradných hodinách v termíne do 15. novembra 2017. Zároveň môžete staré profilaktiká ( tablety ) vrátiť. Tabletky môže vyzdvihnúť jeden člen rodiny, ktorý sa preukáže občianskym preukazom.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-205/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  37 ks hrabov - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 2083/1 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Posedenie s dôchodcami, dňa 16. 10. 2017 v KD

Posedenie s dôchodcami, dňa 16. 10. 2017 v KD

Obecný úrad Horné Orešany pozýva dôchodcov na posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 16. októbra, t. j. v pondelok o 15. 00 hod. do kultúrneho domu v Horných Orešanoch. Pozvaní sú všetci dôchodcovia narodení od r. 1952 a starší.

Od 13. 10. - 31. 10. 2017 zber elektro - odpadu a objemového komunálneho odpadu v obci

Od 13. 10. - 31. 10. 2017 zber elektro - odpadu a objemového  komunálneho odpadu v obci

V termíne od 13. 10. 2017 do 31. 10. 2017 sa uskutoční v  obci  Horné Orešany zber elektro-odpadu. Žiadame občanov, aby uvedený odpad priniesli do dvora obecného úradu počas úradných hodín. Upozorňujeme občanov, aby elektro-odpad nevykladali pred rodinné domy ako to bolo v minulosti zvykom!

Zberať sa budú nasledovné druhy odpadov:

• Elektroodpad ( chladničky, mrazničky, pračky, počítače, televízory)
• Elektrické radiátory, ventilátory
• Mikrovlnné rúry
• Batérie a akumulátory
• Motorové oleje

Zároveň v tomto termíne od 13. 10. 2017 do 31. 10. 2017  budú v obci Horné Orešany rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu.

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

• na Hornom záhumní
• pri telefónnej ústredni
• na parkovisku pri kostole
• na Rajčianke
• pri hasičskej zbrojnici
• v m. č. Majdánske na námestí

Do kontajnera patrí:
zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali:
plasty a papier, sklo, železo, kovový odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod.

 

Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

Dňa 5. 10. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 5. 10. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 5. 10. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Opis stavu vodomerov od 2. 10. 2017

Opis stavu vodomerov od 2. 10.  2017

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje občanom, že od 2. 10. 2017, počas celého týždňa budú pracovníci vodárenskej spoločnosti opisovať stavy vodomerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

« predošlá | 1 2 3 4 5 .. 58 | ďalšia »