Dnes je piatok 28. apríla 2017, meniny má Jarmila, zajtra Lea. Význam mien.

Aktuality

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.4.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. HOR-84/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 3 ks duby - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 2014/20 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a ohrozenia nehutelnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Dňa 20. 4. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 20. 4. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 20. 4. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Zber biologicky rozložiteľných odpadov

Zber biologicky rozložiteľných odpadov

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v rámci jarného upratovania sa v termíne : od 4. apríla 2017 do 24. apríla 2017 uskutoční ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV, t. j. konárov z orezávky stromov a kríkov.

Občania môžu tento odpad v uvedenom termíne umiestniť na Lázni pri rodinnom dome A. Miša č. d.  261.  Žiadame Vás, aby ste využili túto možnosť likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov, čím zamedzíte nepovalenému zneškodneniu, spaľovaniu alebo vytváraniu nelegálnych skládok.

Upozorňujeme občanov, že je zakázané na skládku umiestňovať biologický odpad ako je:

TRÁVA, LÍSTIE, BURINA A KVETY Z ČREPNÍKOV!

Hornoorešanská betónovačka

Hornoorešanská betónovačka

Vážení občania a športoví priatelia !

Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany Vás pozývajú na medzinárodný stolnotenisový turnaj štvorčlenných družstiev – 7. HORNOOREŠANSKÁ BETÓNOVAČKA, ktorý sa uskutoční dňa 22. apríla v sobotu o 9:00 v kultúrnom dome. Ide o celodennú akciu, finálové súboje sa odohrajú medzi 18. a 19. hodinou.

Turnaja sa zúčastní 12 družstiev:

1 Horné Orešany - A (SVK)
2 Horné Orešany - B (SVK)
3 Amatéri z Bachovej Bratislava (SVK)
4 Malackí Sparťani (SVK)
5 FIT KID Hurbanovo (SVK)
6 Vištuk (SVK)
7 Pezinok (SVK)
8 Petrovjané (CZE)
9 Ostrožská Nová Ves (CZE)
10 Angern (AUT)
11 Špačince (SVK)
12  Vietnam BA (VIE)

Neváhajte a príďte povzbudiť domácich stolnotenisových hráčov. Pre všetkých hráčov a fanúšikov je pripravené občerstvenie a bufet. Tešíme sa na Vašu účasť!

Zájazd na Gardenia Agrokomplex Nitra

Zájazd na Gardenia Agrokomplex Nitra

SČK miestny spolok Horné Orešany usporiada pre svojich členov, ale aj pre priateľov jednodňový zájazd na Gardenia Agrokomplex Nitra dňa 22.4.2017 t.j. sobota s odchodom autobusu o 8,00 hod. od CBA Horné Orešany . SČK miestny spolok Horné Orešany zabezpečí dopravu pre všetkých záujemcov. Cena dopravy pre členov SČK je zdarma a pre rodinných príslušníkov a priateľov je 8 € osoba .Vstupné 4 € na výstavu si každý záujemca uhradí sám pri pokladni. Záujemcovia na Gardeniu sa môžu prihlásiť najneskôr do 01.4.2017 u pani Kataríny Pagáčovej /Uličnej /osobne po prípadne telefonicky na tel. č 0905/400217.

Podtitul: 21. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia.

Podeľme sa!

Podeľme sa!

V nedeľu 2. apríla sa uskutoční už druhý ročník charitatívneho podujatia s názvom Pôstna polievka. Aj tento rok sa podujatie uskutoční v kultúrnom dome. Podujatie bude prebiehať v časoch po svätých omšiach od 9:00-14:00. Okrem polievky sa môžete tešiť aj na výstavu tradičnej, Hornoorešanskej, Veľkonočnej výzdoby s názvom "Orešanské všeličo." Deti si môžu prísť upliesť korbáče. Srdečne všetkých pozývame, otvorte svoje srdcia. V tomto roku je  výťažok  určený do  centra v Ružomberku, ktoré poskytuje pomoc a prístrešie matkám,rodinám, tehotným ženám v núdzi. Tešíme sa na vás.  Modlitby matiek a otcov, FÚ, klub KDH a OÚ.

Dňa 23. 3. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 23. 3. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 23. 3. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 24. 3. - 3. 4. 2017

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 24. 3. - 3. 4. 2017

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že  v termíne  od 24. 3. 2017 do 3. 4. 2017 budú v obci Horné Orešany rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu.

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

  • na Dolnom konci
  • pri telefónnej ústredni
  • na parkovisku pri kultúrnom dome
  • pri Drevoxe
  • pri požiarnej zbrojnici
  • v m. č. Majdánske na námestí
  • na Majdáne

Do kontajnera patrí:

  • zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali:

  • plasty a papier, sklo, železo, kovový odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod.

Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností dňa 24. 3. 2017

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností dňa 24. 3. 2017

Západoslovenská distribučná a. s. oznamuje občanom, že z  dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 24.03.2017 v obci Horné Orešany bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 12:00 hod. do 15:00 hod.:

HORNÉ OREŠANY č. 192, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 206/ZA, 207, 207/OP, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 215/BL, 215/VE, 215/ZA, 216, 217, 218, 219, 220, 221/VE, 224/VE, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239/D2, 240, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 427, 427/TS, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 444/OP, 496/OP, 579, 579/BL, 579/PRI, 591, 596, 596/PRI, 596/VE, 599/BL, 599/PRI, 599/VE, 630, 631, 632, 679, 760, 801/ZA

28. ročník Ochutnávky vín Horné Orešany - 18. 3. 2017, KD Horné Orešany

28. ročník Ochutnávky vín Horné Orešany - 18. 3. 2017, KD Horné Orešany

Organizátori výstavy sa snažia o zachovanie dedičstva v pestovaní hrozna, výrobe vína a kultúry jeho konzumovania. Našim úsilím je zhodnotenie a porovnanie vín so susednými regiónmi, poskytnúť milovníkom vína potešenie z číreho vzhľadu, nádhernej farby, omamnej vône a neopakovateľnej chuti kráľovského nápoja, v ktorom sa ukrýva um a práca vinohradníka i vinára, sila slnka i žičlivosť zeme a v neposlednom rade výmena skúseností medzi odbornou a laickou verejnosťou.
Touto cestou Vás srdečne pozývame na tohtoročnú ochutnávku vín.

Vystavovatelia z Horných Orešian dostanú pri odovzdaní 2 a viac vzoriek voľnú vstupenku na verejnú ochutnávku 18.3.2017

Výsledky odbornej degustácie z 6.3.2017

« predošlá | 1 2 3 4 5 .. 54 | ďalšia »