Dnes je piatok 23. februára 2018, meniny má Roman(a), zajtra Matej. Význam mien.

Aktuality

Dňa 22. 2. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 22. 2. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 22. 2. 2018, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-136/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  188 ks jaseňa štíhleho, 251 ks hrabu obyčajného, 38 ks javora, 17 ks čerešne a 41 375 m2 krovín - rastúcich na pozemku registra "C" parc.
č. register "C" parc. č. 870/2, 870/3, 870/5, 871, 872/1, 872/2, 872/3, 872/4, 873/2, 873/1, 874/2, 714/4, 700/10, 700/8, 700/4, 700/3, 700/24, 701/2, 700/6, 897/2, 755/8, 754/2, 755/1, 757/1, 756/3, 756/1, 756/2, 723/1, 723/3, 720/3, 720/4, 815/2, 718/4, 718/5, register "E"
parc. č. 873, 874, 714/10, 714/11, 714/12, 714/13, 714/14, 714/15, 714/16, 714/17, 714/18, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761/1, 761/2, 721, 722, 724, 725, 720/2, 720/1 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu výsadby viníc.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

27. 2. 2018 (utorok) - mobilný odber krvi

27. 2. 2018 (utorok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 27. 2. 2017, t. j. v utorok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Novootvorená čistiareň

Súkromná podnikateľka Ľubica Pašeková ponúka novú službu čistiareň, ktorá sa nachádza v obchode Odevy Obuv. Odevy na vyčistenie môžete priniesť do obchodu Odevy Obuv, ktorá sa nachádza vedľa lekárne.

Do zberne na vyčistenie môžete priniesť:

  • Kabáty
  • Vetrovky
  • Obleky
  • Saká
  • Posteľné prádlo
  • Kožuchy
  • Kožené oblečenie
  • Veci na impregnáciu
  • Koberce na pranie s krátkym aj s dlhým vlasom a iné.

Pošta

Pošta

Vedúca pošty pani Strašková oznamuje, že od 19.02.2018 do 23.02.2018 pošta nebude doručovať Rajčianku a Hoštáky. 

Dôchodky a sociálne dávky si môžete vyzdvihnúť na pošte.

Dovolenka obvodného lekára dňa 19. 2. 2018

Dovolenka obvodného  lekára dňa 19. 2. 2018

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 19. 2. 2018 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje matkám detí, že od 19. 2. do 23.2. 2018 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. Zastupovať bude detská lekárka MUDr.Kaderová v Smoleniciach.

Pochovávanie basy dňa 13. 2. 2018

Pochovávanie basy dňa 13. 2. 2018

Už sa fašang krácí, už sa nenavrácí, zvolávame preveselú chasu pochovaci fidlikantskú basu. Pani richtárka a jej úrad srdečne pozývajú šeckých ludzí dobréj vóle a veseléj mysle, nech sa dostavá v uterek 13. februára večér o šéstej do orešanského kulturáku. Nélen dobrú zábavu, parádnu muziku, ale aj voláké to pohoscení si spolu užijeme skór, jag nás póst veselosci pozbaví. Vínko a pálenku si móžete kúpiť v našem bufete alebo donést ze svojej pivnice. A ked nescete byt hladní, doneste si batošček "ale né prázdny".

29. ročník Ochutnávky vín Horné Orešany - 24. 3. 2018, KD Horné Orešany

29. ročník Ochutnávky vín Horné Orešany - 24. 3. 2018, KD Horné Orešany

Organizátori výstavy sa snažia o zachovanie dedičstva v pestovaní hrozna, výrobe vína a kultúry jeho konzumovania. Našim úsilím je zhodnotenie a porovnanie vín so susednými regiónmi, poskytnúť milovníkom vína potešenie z číreho vzhľadu, nádhernej farby, omamnej vône a neopakovateľnej chuti kráľovského nápoja, v ktorom sa ukrýva um a práca vinohradníka i vinára, sila slnka i žičlivosť zeme a v neposlednom rade výmena skúseností medzi odbornou a laickou verejnosťou.
Touto cestou Vás srdečne pozývame na tohtoročnú ochutnávku vín.

Vystavovatelia z Horných Orešian dostanú pri odovzdaní 2 a viac vzoriek voľnú vstupenku na verejnú ochutnávku Orešanskú koštofku“​ - 24. 3. 2018 (14:00 - 22:00)

Stolnotenisový turnaj pre deti a mládež

Stolnotenisový turnaj pre deti a mládež

Nadšenci stolného tenisu v Bolerázi v spolupráci s Betonármi z Horných Orešian Vás pozývajú na medzinárodný stolnotenisový turnaj určený pre neregistrované deti a mládež do 16 rokov, ktorý sa uskutoční dňa 24. marca 2018 v sobotu o 9:30 v KD Boleráz. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách – deti od 6 do 12 rokov a mládež od 13 do 15 rokov. Prví traja najlepší v oboch kategóriách získajú trofeje. Pre všetkých hráčov je pripravené bohaté občerstvenie.

Viac informácií o turnaji nájdete na stránke turnaja - www.stolnotenisovyturnaj.eu. Srdečne vás na túto akciu pozývame!

« predošlá | 1 2 3 4 5 .. 61 | ďalšia »