Dnes je utorok 19. marca 2019, meniny má Jozef, zajtra Víťazoslav. Význam mien.

Aktuality

Dovolenka obvodného lekára dňa 22. 03. 2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie nebude dňa 22. 3. 2019, t. j. v piatok ordinovať.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Horné Orešany

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Horné Orešany

ZŠ s MŠ Horné Orešany pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 15. apríla 2019 od 13, 30 hod. v priestoroch školy, podľa časového harmonogramu. Prineste si so sebou: rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, 20,-€ na pracovné a predpisové zošity.

Voľby prezidenta SR, dňa 16. 3. 2019

Voľby prezidenta SR, dňa 16. 3. 2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje, že v zmysle zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa voľby prezidenta Slovenskej republiky budú konať dňa 16. marca 2019, t. j.  v sobotu  v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny v kultúrnom dome  v Horných Orešanoch.
V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:

Volebný okrsok č. 1 – KD Horné Orešany, tanečná  sála 

                                    od súpisného čísla 1 po súpisné  číslo 400   

Volebný okrsok č. 2 –  KD Horné Orešany, zrkadlová sála    
                                      od súpisného čísla  401 po súpisné číslo 950

Zároveň upozorňujeme voličov, aby si nezabudli so sebou zobrať občiansky preukaz!

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje  všetkým občanom, že od 01.03.2019 sa vyberá daň v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dane je možné zaplatiť počas úradných hodín na obecnom úrade.

Deň zdravia

Deň zdravia

Obecný úrad v spolupráci s Regionálnym úradom verejneho zdravotníctva v Trnave Vás pozývajú na "Deň zdravia", ktoré sa uskutoční vo štvrtok, dňa 4.apríla 2019 od 8:00 hod do 11:00 hod v KD v Horných Orešanoch, kde bude zabezpečené meranie tlaku, krvi, meranie cholesterolu, cukru a poradenstvo zdravej výživy a taktiež poradenstvo i pre seniorov.

Srdečne pozývame všetky vekové kategórie !

Orešanská koštofka - XXX. ročník ochutnávky vín

Orešanská koštofka - XXX. ročník ochutnávky vín

Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s Obecným úradom Horné Orešany organizujú jubilejný XXX. ročník ochutnávky vín, ktorý sa bude konať v sobotu 23. marca 2019 v miestnom kultúrnom dome.

Organizátori výstavy sa snažia o zachovanie dedičstva v pestovaní hrozna, výrobe vína a kultúry jeho konzumovania. Našim úsilím je zhodnotenie a porovnanie vín so susednými regiónmi, poskytnúť milovníkom vína potešenie z číreho vzhľadu, nádhernej farby, omamnej vône a neopakovateľnej chuti kráľovského nápoja, v ktorom sa ukrýva um a práca vinohradníka i vinára, sila slnka i žičlivosť zeme a v neposlednom rade výmena skúseností medzi odbornou a laickou verejnosťou.
Touto cestou Vás srdečne pozývame na tohtoročnú ochutnávku vín.

Vystavovatelia z Horných Orešian dostanú pri odovzdaní 2 a viac vzoriek voľnú vstupenku na verejnú ochutnávku Orešanskú koštofku“​ - 23. 3. 2019 (14:00 - 22:00).

Cena vstupenky: 13 €

V cene vstupenky je degustačný pohárik s logom výstavy, katalóg vystavovaných vín a neobmedzená konzumácia vystavovaných vzoriek vín.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-48/2019 o vydanie súhlasu na výrub 4 ks náletových drevín - rastúcich na pozemku registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 1949/123  z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-47/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka a 2 ks brezy - rastúcich na pozemku registra "C" v katastrálnom území Dolné Orešany parc. č. 731  z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Horné Orešany

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Horné Orešany

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 predstavuje 31,20 %

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z. z. § 4:

230,28 : 737, 96 x 100 = 31, 20 %

 

 

Pochovávanie basy dňa 2. marca 2019, sobota

Pochovávanie basy dňa 2. marca 2019, sobota

„Na fašangy výskaj, v póste brucho scískaj“

Fašiangové radovánky, plesanie a hodovanie sa blíži ku koncu. V sobotu, 2. marca ich zavŕšime na fašiangovej zábave v KD, ktorá začne o 18.00 a vyvrcholí pochovaním Fidlibasy. Príďte si s nami zavýskať. 

Srdečne vás pozýva a o pohostenie i dobrú náladu sa postará OcÚ v spolupráci s OZ FicliCanti.
 

« predošlá | 1 2 3 4 5 .. 71 | ďalšia »