Dnes je nedeľa 17. októbra 2021, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš. Význam mien.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 9. 2021

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  27.09.2021, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 28.06.2021
 5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Orešany č.2/2021 o spôsobe číslovania stavieb v obci Horné Orešany- schvaľovanie
 6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Orešany č.3/2021 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Horné Orešany- schvaľovanie
 7. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti majetku obce – Zásielkovňa, s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 803 01 Bratislava - Petržalka
 8. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti od Slovenského pozemkového fondu, Bratislava
 9. Žiadosť o odpustenie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia prevádzky pre šírenie COVID – 19 za obdobie od 01. 01. 2021 – 31. 03. 2021 – Gipsfix, s. r. o. Horné Orešany
 10. Schválenie žiadosti  o predĺženie nájmu nebytových priestorov – Gipsfix, s. r. o. Horné Orešany          
 11. Žiadosť o odpustenie nájomného za obdobie od 01. 01. 2021 – 30. 06. 201 – Kristína Kovarská, Smolenice
 12. Schválenie  spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod – Ing. Ľubomír Hulala a manželka Ing. Eva Hulalová
 13. Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/2021
 14. Diskusia
 15. Záver

Ďalšie aktuality