Dnes je utorok 28. júna 2022, meniny má Beáta, zajtra Peter a Pavol, Petra. Význam mien.

Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Údaje pre obec Horné Orešany k 1. 1. 2021

Počet obyvateľov

 • Spolu: 1 934 obyvateľov
 • Muži: 961 (49,69%)
 • Ženy: 973 (50,31%)

Počet obyvateľov medzi rokmi 2011 a 2021 vzrástol o dve percentá.

 • Počet obyvateľov 2011: 1893
 • Počet obyvateľov 2021: 1934
 • Zmena: +41

Počet obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín

 • predproduktívny vek (0-14 rokov): 300 (15,51%)
 • produktívny vek (15-64 rokov): 1 292 (66,8%)
 • poproduktívny vek (65 a viac rokov): 342 (17,68%)

scitanie 2021

 

Počet obyvateľov podľa jednotiek veku

scitanie 2021 horne oresany

Počet obyvateľov podľa štátnej príslušnosti

 • obyvatelia so štátnou príslušnosťou SR: 1 913 (98,91%)
 • cudzinci: 20 (1,03%)
 • nezistené: 1 (0,05%)

scitanie 2021

 

Počet obyvateľov podľa rodinného stavu

 • slobodný, slobodná: 802 (41,47%)
 • ženatý, vydatá: 853 (44,11%)
 • rozvedený, rozvedená: 113 (5,84%)
 • vdovec, vdova: 156 (8,07%)
 • nezistené: 10 (0,52%)

scitanie 2021

 

Počet obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

 • bez ukončeného vzdelania (osoby vo veku 0 - 14 r.): 222 (11,48%)
 • základné vzdelanie: 277 (14,32%)
 • stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) :461 (23,84%)
 • úplné stredné vzdelanie (s maturitou) : 548 (28,34%)
 • vyššie odborné vzdelanie: 98 (5,07%)
 • vysokoškolské vzdelanie: 294 (15,2%)
 • bez školského vzdelania (osoby vo veku 15 r. a viac): 3 (0,16%)
 • nezistené: 31 (1,6%)

scitanie 2021

 

Počet obyvateľov podľa národnosti

 • slovenská: 1880 (97,2%)
 • maďarská: 2 (0,1%)
 • rómska: 1 (0,05%)
 • rusínska: 1 (0,05%)
 • česká: 4 (0,21%)
 • ukrajinská: 1 (0,05%)
 • poľská: 1 (0,05%)
 • bulharská: 1 (0,05%)
 • rumunská: 1 (0,05%)
 • talianska: 1 (0,05%)

scitanie 2021

 

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania

 • bez náboženského vyznania: 419 (21,66%)
 • Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke): 1 420 (73,42%)
 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické): 15 (0,78%)
 • Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (gréckokatolícke): 13 (0,67%)
 • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske): 7 (0,36%)
 • Pravoslávna cirkev na Slovensku (pravoslávne): 2 (0,1%)
 • Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike: 1 (0,05%)
 • Kresťanské zbory na Slovensku: 1 (0,05%)
 • Cirkev bratská v Slovenskej republike: 2 (0,1%)
 • Budhizmus: 2 (0,1%)
 • ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi: 1 (0,05%)
 • pohanstvo a prírodné duchovno: 1 (0,05%)
 • ad hoc hnutia: 5 (0,26%)
 • iné: 6 (0,31%)
 • nezistené: 39 (2,02%)

scitanie 2021

 

Sčítanie domov 2021

Počet domov 

 • 697

 

Štruktúra domov podľa typu

 • rodinný dom: 650 (93,26%)
 • bytový dom: 15 (2,15%)
 • ostatné budovy na bývanie: 8 (1,15%)
 • neskolaudovaný rodinný dom: 1 (0,14%)
 • inštitucionálne alebo kolektívne zariadenia: 4 (0,57%)
 • ostatné : 18 (2,58%)
 • nezistený: 1 (0,14%)

scitanie 2021

 

Štruktúra domov podľa obdobia výstavby

 • pred rokom 1919: 24 (3,4%)
 • 1919 - 1945: 99 (14,2%)
 • 1946 - 1960:  139 (19,9%)
 • 1961 - 1980: 189 (27,1%)
 • 1981 - 2000: 81 (11,6%)
 • 2001 - 2010: 84 (12,5%)
 • 2011 - 2015: 30 (4,3%)
 • 2016 a neskôr: 45 (6,46%)
 • nezistené: 6 (0,86%)

scitanie 2021

 

Štruktúra domov podľa počtu podlaží  

 • 1 podlažie: 468 (67,14%)
 • 2 podlažia: 182 (26,11%)
 • 3 podlažia: 31 (4,45%)
 • 4 podlažia: 8 (1,15%)
 • 5 podlaží: 2 (0,29%)
 • nezistený: 6 (0,86%)

scitanie 2021

 

Štruktúra domov podľa materiálu nosnej konštrukcie

 • murovaná konštrukcia (tehly, tvárnice): 423 (60,69%)
 • konštrukcia z nepálených tehiel: 47 (6,74%)
 • spriahnutá oceľobet. Konštr. (stenové panely): 5 (0,72%)
 • konštrukcia z kameňa: 11 (1,58%)
 • drevená konštrukcia: 6 (0,86%)
 • konštrukcia kombinovaná (kameň a tehly): 120 (17,22%)
 • iná konštrukcia: 79 (11,33%)
 • nezistený: 6 (0,86%)

scitanie 2021

 

Štruktúra domov podľa obdobia poslednej rekonštrukcie

 • pred rokom 1980: 33 (4,73%)
 • 1980 - 1990: 19 (2,73%)
 • 1991 - 1995: 20 (2,87%)
 • 1996 - 2000: 49 (7,03%)
 • 2001 - 2005: 51 (7,32%)
 • 2006 - 2009: 83 (11,91%)
 • 2010 - 2015: 114 (16,36%)
 • 2016 a neskôr: 52 (7,46%)
 • bez rekonštrukcie: 270 (38,74%)
 • nezistené: 6 (0,86%)

scitanie 2021

 

Sčítanie bytov 2021

Počet bytov 

 • 796

 

Počet obytných miestností

 • 1 obytná miestnosť: 23 (2,89%)
 • 2 obytné miestnosti: 91 (11,43%)
 • 3 obytné miestnosti: 270 (33,92%)
 • 4 obytné miestnosti: 201 (25,2%)
 • 5 obytných miestností: 136 (17,09%)
 • 6 obytných miestností: 33 (4,15%)
 • 7 obytných miestností: 22 (2,76%)
 • 8 obytných miestností: 7 (0,88%)
 • 9 obytných miestností a viac: 7 (0,88%)
 • nezistený: 6 (0,75%)

scitanie 2021

 

Zdroj energie vykurovania

 • plyn: 586 (73,62%)
 • elektrina: 49 (6,16%)
 • kvapalné palivo: 2 (0,25%)
 • pevné palivo: 133 (16,71%)
 • iný: 12 (1,51%)
 • žiadny: 8 (1,01%)
 • nezistený: 6 (0,75%)

scitanie 2021

 

 

Podľa scitanie.sk spracoval M. Boháček

 

Ďalšie aktuality