Dnes je utorok 2. júna 2020, meniny má Xénia, zajtra Karolína. Význam mien.

Aktuality

Dovolenka obvodného lekára MUDr.Padúcha

Oznamujeme občanom, že od 3.8.2011 do 15.8.2011 bude mať obvodný lekár doktor Pachúch aj lekáreň dovolenku. Zastupovať bude doktorka Janíková v Suchej nad Parnou.

Odpis stavy elektromerov

Západoslovenské elektrárne Trnava oznamujú občanom, že od 19. júla, t.j. dnes do 27. júla bude pracovník odpisovať stavy elektromerov. Žiadame občanov, aby umožnili prístup pracovníkom elektrárne k elektromerom alebo nechali stavy elektromerov na viditeľnom miete. Odpisovať budú od čísla domu 1 po číslo 274 a od čísla 461 po číslo 596.

Dovolenka detská lekárka MUDr.Filipová

Detská lekárka doktorka Filipová od 25.7.2011 do 5.8.2011 neordinuje. Zastupuje doktorka Kaderová v Smoleniciach. Ordinovať začne 8.8.2011.

 

Dovolenka očnej lekárky MUDr.Štipanicovej

Obvodná lekárka doktorka Štipanicová bude mať od 25.7.2011 do 5.8.2011 riadnu dovolenku.

Dovolenka zubnej lekárky MUDr.Bullová

Zubná lekárka doktorka Bullová oznamuje pacientom že od 19.7 do 21.7.2011, t.j.utorok, streda a štvrtok nebude ordinovať. Dňa 19.07.2011 bude zastupovať bolestivé stavy MUDr. Vešanská na atómke a dňa 20. a 21.07.2011 bude zastupovať MUDr. Lančaričová v Špačinciach.

Zubná lekárka MUDr. Bullová v Jaslovských Bohuniciach oznamuje obyvateľom Horných Orešian, ktorí majú karty v zubnej ambulancii v Jaslovských Bohuniciach budú dňa 25.07.2011 odovzdané do zubnej ambulancie doktorke Baranovičovej do Trnavy na adrese MUDr. Baranovičová, Komenského 1, Trnava,  číslo telefónu 033/5521121.

Cesta k vodníkovi

Cesta k vodníkoviKultúrna komisia pri OcÚ v Horných Orešanoch vás všetkých pozýva na tradičnú cestu k vodníkovi. Štart detí a všetkých kto má rád dobrú zábavu je pred KD a cieľ už tradične pri vodnej nádrži v Horných Orešanoch. Príďte si za súťažiť a stráviť s nami príjemné popoludnie. Cesta bude otvorená od 15,00 hod do 17,00 hod. Po skončení sa Všetci presunieme do Bowling Motelu, kde budeme pokračovať zábave pri DJ až do neskorých nočných hodín. Pre každého súťažiaceho je pripravená vecná a sladká odmena.

AKTUÁLNE: pozrite si fotografie z cesty k vodníkovi

Súťaž vo varení kotlíkového gulášu

SČK v Horných Orešanoch vás všetkých pozýva dňa 9. júla 2011 od 11:00 hod. na podujatie SÚŤAŽ VARENIA KOTLÍKOVÉHO GULÁŠU v areáli TJ Iskra v Horných Orešanoch. O občerstvenie a hudbu je postarané. Kto má záujem sa zúčastniť ako súťažiaci ma možnosť sa prihlásiť na tel. čísle 0905/400 217, alebo osobne u Kataríny Pagáčovej-Uličnej. Počet členov v týme je neobmedzený. Príďte si pomerať sily s majstrami kuchárskeho umenia vo varení gulášu. Po vyhodnotení výsledkov a ocenení troch najlepších majstrov gulášového umenia budú mať možnosť všetci prítomný súťažiaci, hostia, občania a prívrženci ochutnať guláš od každého súťažiaceho týmu, ktorý si svoj guláš popredá za symbolickú cenu 1€. Akcia je pre všetkých, kto má rad dobrú zábavu a ešte lepší guláš. 

Pravidlá súťaže:
Vážení súťažiaci , kto ste prejavili záujem zúčastniť sa našej súťaže vo varení kotlíkového gulášu, ktorá sa bude poriadať dňa 9.07.2011 t.j. Sobota v areáli TJ Horné Orešany.

  1. Príchod družstiev do areálu TJ je o 10,00 hod. nakoľko oficiálne otvorenie začína o 11,00 .hod.
  2. Súťažiaci si prinesie kotlík po prípadne kotlinu, v ktorej bude variť s tým ,že oheň nesmie byť položený na holej zemi ,ale musí zabezpečiť niečo na čom sa dá klásť oheň./železnú dosku /týka sa len tých ,ktorý nemajú originál kotlíky.
  3. Počet členov v družstve je neobmedzený. Štartovné na jeden tým je 10€.
  4. Varí sa len z hovädzieho mäsa .Množstvo mäsa závisí na súťažiacom. Dĺžka varenia gulášu je max 4 až 4,5 hod.
  5. Každý súťažiaci si prinesie so sebou všetky suroviny a pomôcky ,ktoré potrebuje na prípravu gulášu včetne kotlíka a kotliny.
  6. Drevo ,vodu chlieb, misky ,lyžice,servítky atď. zabezpečí usporiadateľ.
  7. Po odobratí vzoriek zhruba o 15,00 až 15,30 hod. ,bude mať možnosť každý tým si svoj guláš popredať prítomným súťažiacim,ale i hosťom za symbolickú cenu 1€ včetne chleba a misiek .Na predaj bude dohliadať organizátor ,aby sa nestalo ,že niekto bude zvyšovať cenu. Predaj je dovolený s toho dôvodu ,aby sa Vám vrátili približne náklady spojené na prípravu gulášu.
  8. Vyhlásené budú tri najlepšie guláše ,ktoré budú odmenené cenami. Prvé miesto získava aj finančnú hotovosť vo výške 33 € .
  9. Po vyhlásení výsledkov bude pokračovať zábava pri živej hudbe do 22,00 hod.

O predaj alka a nealka je postarané / bufet/ dobé čapované pivko atď. Základné pokyny máte napísane. V prípade nejasnosti kontaktujte pani Katarínu Pagáčovú 0905 400 217 ,alebo osobne. Tešíme sa na účasť.

MŠ zatvorená

ZŠ a MŠ Horné Orešany oznamuje rodičom detí, že MŠ bude od 4.7.2011 zatvorená z dôvodu malého počtu detí a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

Kniha návštev pozastavená

Na základe prác na novej verzii v sekcii "Kniha návštev", týmto oznamujeme,že od dnešného dňa bola táto sekcia dočasne pozastavená. 

Obnovená autobusová doprava do m.č.Majdánske

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje, že dňa 30.6.2011 o 12.00 hod. bola obnovená autobusová doprava do m.č. Majdánske. Zároveň žiadame všetkých občanov,aby využívali miestnú komunikáciu cez nový most do m.č. Majdánske, nakoľko prechod cez vŕšky bol iba dočasný.