Dnes je piatok 12. augusta 2022, meniny má Darina, zajtra Ľubomír. Význam mien.

Rekonštrukcia zastávky na ceste II 502 - dolný koniec

V rámci Integrovaného regionálneho programu (IROP) zameraného na miestny rozvoj, bola MAS Malokarpatským partnerstvom vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (IROP-CLLD-Q390-512-002) v ktorej bola obec úspešná a získala tak dotáciu na zákazku Rekonštrukcia zastávky na ceste II/205 v km 45,5 vľavo a osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov  vo výške 55 702,21 eur. Obec sa bude spolupodieľať na financovaní projektu vo výške 5 %. Celková náklady na rekonštrukciu sú v hodnote 58 633,91 eur. 

Spevnenú plochu, ktorá aktuálne slúži ako zastávka je nutné z hľadiska nevyhovujúceho technického stavu a riešenia komunikácie rekonštruovať – vybudovať nástupnú hranu a prislúchajúci čakací priestor s chodníkom. Chodník bude doplnený o prechod pre chodcov a bezbariérovú úpravu spolu s osvetlením, čo si vyžiada úpravu chodníka aj na druhej strane komunikácie. Rovnako sa na druhej strane vyznačí nová zastávka.

Rekonštrukcia zástavky na ceste II 502 - dolný koniec Horné Orešany

Projektová dokumentácia je v súlade s návrhom rekonštrukcie cesty II triedy číslo 502 (TTSK - Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany prieťah).

V rámci prípravy na výstavbu bude nutné očistiť predmetné územie, vytýčiť inžinierske siete, vybúrať jestvujúci povrch, odstrániť existujúcu kovovú konštrukciu zastávky a starých obrubníkov.

Celková dĺžka úpravy je 58m. Šírka budovaného nástupištia vo forme vyvýšeného chodníka je 1,5m. Navrhovaná šírka chodníka v mieste prechodu je 3m.

Na konci zastávky bude vybudovaný nový bezbariérový prechod so slepeckou úpravou, ktorá bude taktiež na chodníku v rámci zastávky.

Prístrešok bude rovnakého typu ako už na zrekonštruovaných zástavkách v obci. Bude osadený na ploche z dlažby v rozmeroch 5,0 x 2,5m.

Rekonštrukcia zástavky na ceste II 502 - dolný koniec Horné Orešany

 

V roku 2015 bolo kompletne zrekonštruované autobusové nástupište pri potravinách a v roku 2016 na Majdáne.

m.b.