Dnes je nedeľa 26. septembra 2021, meniny má Edita, zajtra Cyprián. Význam mien.

Rekonštrukcia zástavky na ceste II 502 - dolný koniec

Spevnenú plochu, ktorá aktuálne slúži ako zastávka je nutné z hľadiska nevyhovujúceho technického stavu a riešenia komunikácie rekonštruovať – vybudovať nástupnú hranu a prislúchajúci čakací priestor s chodníkom. Chodník bude doplnený o prechod pre chodcov a bezbariérovú úpravu spolu s osvetlením, čo si vyžiada úpravu chodníka aj na druhej strane komunikácie. Rovnako sa na druhej strane vyznačí nová zastávka.

Rekonštrukcia zástavky na ceste II 502 - dolný koniec Horné Orešany

Projektová dokumentácia je v súlade s návrhom rekonštrukcie cesty II triedy číslo 502 (TTSK - Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany prieťah).

V rámci prípravy na výstavbu bude nutné očistiť predmetné územie, vytýčiť inžinierske siete, vybúrať jestvujúci povrch, odstrániť existujúcu kovovú konštrukciu zastávky a starých obrubníkov.

Celková dĺžka úpravy je 58m. Šírka budovaného nástupištia vo forme vyvýšeného chodníka je 1,5m. Navrhovaná šírka chodníka v mieste prechodu je 3m.

Na konci zastávky bude vybudovaný nový bezbariérový prechod so slepeckou úpravou, ktorá bude taktiež na chodníku v rámci zastávky.

Prístrešok bude rovnakého typu ako už na zrekonštruovaných zástavkách v obci. Bude osadený na ploche z dlažby v rozmeroch 5,0 x 2,5m.

Rekonštrukcia zástavky na ceste II 502 - dolný koniec Horné Orešany