Dnes je pondelok 17. júna 2024, meniny má Adolf, zajtra Vratislav(a).

Reštaurovanie sochy sv. Floriána

Koncom júna 2019 začali práce na odstránení havarijného stavu a kompletné reštaurovanie sochy Sv. Floriána. V júni 2020 bola socha späť osadená na zreštaurovaný podstavec a v septembri bola zrealizovaná úprava okolia a výsadba zelene.

Celá obnova sochy sv. Floriána z roku 1810 aj s podstavcom sa skladá z viac ako desať krokov. Po demontáži nasleduje očistenie od uhlíkových krúst, machov, plesní a pod, zabezpečenie zvetraných častí, odstránenie premalieb a nečistôt, odsoľovanie, odstránenie mikroorganizmov. Ďalej tiež napríklad konzervovanie, tmelenie, rekonštrukcia ruky, až po spevnenie základu a záverečné konzervovanie.

Jedná sa o klasicistickú pamiatku v štýle doznievajúceho baroka zo začiatku 19. storočia.

Reštaurovanie sochy sv. Floriána

foto: m.b.

Stav sochy bol po odbornej obhliadke označený ako nevyhovujúci. Socha bola naklonená dopredu, nestabilná, spoje boli uvoľnené a hýbali sa. V blízkej budúcnosti jej hrozilo zrútenie. Potrebná bola demontáž, revízia a kvalitnejšie vyhotovenie základov a jadra. Betónový základ sa na obnažených miestach drobil a bol navezený vo forme stavebnej kamennej sute. Kamenný povrch pamiatky bol zvetraný, narušený od intenzívnych poveternostných vplyvov a nepriedušných premalieb. V hornej tretine drieku stĺpa je originálny latinský nápis: In honorem Sancti Floriani manc Statuam posuit Iosephus Kondrla 1810. (Na počesť svätého Floriána dal sochu ručne postaviť Jozef Kondrla 1810).

Reštaurovanie sochy sv. Floriána
Reštaurovanie sochy sv. Floriána
Reštaurovanie sochy sv. Floriána
Reštaurovanie sochy sv. Floriána
Reštaurovanie sochy sv. Floriána
Reštaurovanie sochy sv. Floriána
Reštaurovanie sochy sv. Floriána
Reštaurovanie sochy sv. Floriána
Reštaurovanie sochy sv. Floriána
Reštaurovanie sochy sv. Floriána
Reštaurovanie sochy sv. Floriána
Reštaurovanie sochy sv. Floriána
Reštaurovanie sochy sv. Floriána
Reštaurovanie sochy sv. Floriána

Zámerom a cieľom reštaurovania bolo stabilizovať a rehabilitovať hmotnú a historickú podstatu pamiatky – prícestnej sochy so sakrálnou tematikou ako svätého ochrancu pred požiarmi, a zároveň obnoviť pôvodný výtvarný výraz pamiatky. Preto postup a technológia reštaurovania prebiehala v intenciách s výsledkami reštaurátorského významu následným spôsobom: statické zabezpečenie, odstránenie sekundárnych neodborných a nevhodných zásahov, doplnkov a premalieb, zreštaurovanie kamennej časti originálu pamiatky, zreštaurovanie originálneho schodiskového stupňa a montáž. 

Sv. Florián je ochrancom pred ohňom a patrónom hasičov. Sochy sv. Floriána sa umiestňovali pred hasičské zbrojnice alebo v strede obce. Sv. Florián bol okolo r.340 n. l. rímskym vojakom a žil v hornom Rakúsku. Pomáhal  prenasledovaným kresťanom za čo ho usmrtili hodením do rieky Lorch (neďaleko Lincza) s mlynským kameňom.