Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

Autobusová zastávka na križovatke na Lázni

Rekonštrukcia zastávky na ceste II502 v km 46,4 vpravo – križovatka Lázeň

Súčasná zástavka – spevnená plocha je z hľadiska technického stavu a riešenia komunikácie nevyhovujúca a je potrebné v mieste vykonať rekonštrukciu – nástupnú hranu a prislúchajúci čakací priestor s chodníkom. Chodník bude doplnený o prechod pre chodcov a bezbariérovú úpravu spolu s osvetlením na dolnej strane zástavky smerom na Trnavu, čo si vyžiada nový chodník na druhej strane, ktorý bude pokračovať až k mostu (prepojenie Trnavskej a Domoviny s Lázňou). Smerom na druhú stranu do Smoleníc sa takisto vybuduje nový chodník, doplnený o prechod pre chodcov a bezbariérovú úpravu. Tento sa napojí na existujúci chodník na Rajčanke.

Autobusová zastávka na križovatke na Lázni (chodník a prechody s osvetlením)

Aktuálne sa na mieste nachádza prevažne štrková, čiastočne spevnená plocha bez odvodnenia a kovová konštrukcia zastávky. 

V rámci prípravy na výstavbu bude nutné očistiť predmetné územie, vytýčiť inžinierske siete, vybúrať jestvujúci povrch, odstrániť existujúcu kovovú konštrukciu zastávky.

Autobusová zastávka na križovatke na Lázni (chodník a prechody s osvetlením)

Pred vybudovaním nástupištia, sa vybuduje odvodňovací obrubník. Celková dĺžka úpravy autobusovej zastávky spolu s chodníkmi a prechodmi pre chodcov je 68 m.

Nový chodník na druhej strane, začína hneď od mostu pozdĺž celého oblúku smerom na Trnavu a bude ukončený prechodom pre chodcov. Celková dĺžka bude 42 m.

Na konci a na začiatku zastávky bude vybudovaný nový bezbariérový prechod so slepeckou úpravou, tak isto aj na druhej strane komunikácie.

Pri novom chodníku sa vybuduje plocha na novú zástavku ohraničená palisádami. Prístrešok bude rovnakého typu ako už na zrekonštruovaných zástavkách v obci.