Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

Číslovanie stavieb

Ak je stavba spojená pevným základom so zemou, stavebník požiada o určenie súpisného čísla po kolaudácii stavby.

K vybaveniu „Rozhodnutie o určení súpisného čísla“ treba predložiť:

  • kolaudačné rozhodnutie
  • list vlastníctva od pozemku
  • občiansky preukaz stavebníka, ktorý je uvedený v kolaudačnom rozhodnutí – ak je stavebník fyzická osoba
  • IČO – ak je stavebník právnická osoba

Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavebník zanesie na Správu katastra, katastrálny úrad v Trnave, aby stavba bola zapísaná do evidencie nehnuteľností. Zároveň sa stavebníkovi vydá súpisné číslo (čierno – biela tabuľka).

Tabuľku so súpisným číslom obstará obec na vlastné náklady, ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby.

Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje na stavbu tak, aby boli dobre viditeľné z komunikácie.

Tlačivá:

- tlačivá sú vo formáte PDF