Dnes je utorok 28. júna 2022, meniny má Beáta, zajtra Peter a Pavol, Petra. Význam mien.

Cyklotrasa č. 5205 zelená

Modra - Kráľová - Dubová - Častá - Doľany - Matildin dvor - Dolné Orešany - Horné Orešany - Lošonec - Smolenice - Trstín

celková dĺžka:
31,5 km
náročnosť:
REKREA
zjadnosť:
cestné bicykle

Cyklotrasa č. 2204 modrá

Vedie podhorím Malých Karpát po štátnych cestách II. a III. triedy. Východiskom je Modra, za ktorou nasleduje krátke, ale prudké stúpanie. Ďalej prechádza obcou Dubová, ktorá je východiskom k rekreačnému zariadeniu Fugelka, odkiaľ možno ísť na Kuklu s vyhliadkovou vežou. Za obcou Dubová cyklotrasa prechádza lesíkom s odbočkou na obec Píla, ktorou prechádza žltá cyklotrasa k hradu Červený kameň, ktorý sa vypína po ľavej strane. Cesta mierne stúpa do obce Častá. Tu opäť stretáme žltú cyklotrasu prichádzajúcu z Červeného Kameňa. Podhorím Malých Karpát prichádzame do obce Doľany, kde križujeme modrú cyklotrasu smerujúcu do pohoria. Za obcou nasleduje mierne stúpanie v stromovej aleji medzi vinohradmi tiahnúcimi sa po svahoch Malých Karpát. Na vrchole stúpania sa pod nami objavuje obec Dolné Orešany. Pred kostolom sa cesta prudko stáča vľavo a cyklotrasa sa stretáva so žltou. Mierne zvlneným terénom pokračujeme do obce Horné Orešany. Na konci obce je prudké stúpanie, na vrchole ktorého sa cyklotrasa stáča vľavo. Prechádza popri vodnej nádrži Horné Orešany lesíkom, mierne zvlneným terénom. Pri križovatke Píla sa stretá s modrou [ ktorú sme míňali v Doľanoch]a prechádza pohorím Malé Karpaty. Lesíkom prichádzame do obce Lošonec, pričom prechádzame jej okrajom. Cesta prechádzajúca lúkami nás privedie až do Smoleníc. Na začiatku obce Smolenice sa spája s modrou cyklotrasou. Ďalej cyklotrasy pokračujú súbežne obcou Smolenice popod Smolenický zámok až po Trstín, kde sa napájajú na Malokarpatskú cyklomagistrálu.

 

Modra
0
175
Kráľová
2,1
233
Dubová
3,9
225
odbočka Píla
6,5
220
Častá - odb. Č. Kameň
8
243
Častá pekáreň
9,3
233
Doľany
11,8
250
Matildin dvor
13,9
221
kopec
15,9
230
Dolné Orešany
16,9
211
Horné Orešany - obecný úrad
20,4
205
križovatka Všivavec
21,9
250
križovatka Píla
23,6
265
Smolenice - odb. Jahodník
25,8
235
Smolenice - odb. zámok
28,4
236
odb. žel. st. Smolenice
30,4
215
Trstín - odb. Buková
31,4
216

zdroj: Slovenský cykloklub Bicyglo Trnava