Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

Daň za psa

Poplatok za psa sa vyberá na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2008 o miestnych daniach vydaného v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba ,ktorá je vlastníkom psa. Sadzba poplatku za psa sa vyrubuje na obdobie kalendárneho roka.

Poplatok za psa je 5,- €

Vlastník psa je povinný:

  • podať priznanie k poplatku za všetkých chovaných psov
  • vyzdvihnúť si za úhradu registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby psy známku nosili
  • písomne oznámiť úhyn psa, stratu a inú zmenu, ktorá by ovplyvnila vyrubenie poplatkovej povinnosti

Oslobodenie sa vzťahuje na:

  • majiteľa psa, ktorý používa psa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomej osoby