Dnes je pondelok 17. februára 2020, meniny má Miloslava, zajtra Jaromír. Význam mien.

Jednota dôchodcov Slovenska

Základná Organizácia Horné Orešany

JDSZákladná Organizácia JDS vznikla v Horných Orešanoch v roku 1994. Už v roku 1993 prenikli prvé poznatky o činnosti niektorých miestnych organizácií JDS medzi dôchodcov žijúcich v obci. Najmä v susedných Smoleniciach si aktívne počínal predseda tamojšej ZO pán Ing. Jozef Antošík, predtým dlhé roky pracovníkom Chemolaku Smolenice.

Uskutočnilo sa niekoľko osobných stretnutí s ním v našej obci, predovšetkým s Vladimírom Brestovanským a rysujúcou sa partiou oklo neho: Ing. Jozef Hodulík, Kosák Štefan, Benovič Jozef, Lšonský Jozef, Horváth Ľudovít, Dedáček Bohumil, Kosáková Ľudmila, Študencová Eva, Kuhajdová Júlia a ďalší. Spolu vytvorili dobrý základ na to , aby v roku 1994 spontánne vznikla na ustanovujúcej schôdzi somostatná organizácia v Horných Orešanoch. Postupne boli podpisované ďalšie prihlášky za členov JDS.

Významný bol prínos Chemolaku tak vo finančnej podpore ako aj autobusovými zájazdami a inými podpornými aktivitami. Postupne sa vylepšovali možnosti čerpania rozpočtových prostriedkov obce. Uskutočnili sa pokusy oživenia kultúrno - spoločenských akcií, hornoorešianskych tradícií v speve, v tanci, dokonca i v ochotníckom divadle, avšak bez pevnejších základov. O zdravotnícku starostlivosť a osvetu dbal Mudr. Cintula.

V roku 1995 to už bola plne rozvinutá organizácia, ktorá rozvíjala rôzne formy činnosti, napríklad nákupné a poznávacie zájazdy, spolupráca s miestnymi organizáciami žien, Červeného kríža a mnohé iné.

V súčasnosti funguje ZO JDS pod vedením výboru v tomto zložení:

Predseda: Jana Boháčková
Podpredseda: Mgr. Terézia Malacká
Tajomník: Mgr. Oľga Slobodová
Pokladník: Denkóciová Jarmila
Členovia výboru: Emília Škulecová
Rozália Gažovičová
Jaroslav Benovič
Jarmila Denkóciová
Členovia revíznej komisie: Mária Branišovičová
Gabriela Nováková
Miroslav Hirner

 

Plán práce na rok 2019

Február Výročná členská schôdza
Marec  Návšteva kultúrneho predstavenia pri príležitosti MDŽ
Apríl Turistická vychádzka podľa dohody
Návšteva pútnického miesta v Šaštíne
Návšteva kultúrneho vystúpenia súboru Alexandrovovci v Nitre
Júl, August   Výlet do Dunajskej Stredy, termálne kúpalisko
September  Návšteva rodinného Vinárstva v Doľanoch
Október Poznávací zájazd podľa výberu alebo ponuky OV JDS v Trnave, turistická vychádzka
November  Turnaj v Bowlingu
December  Vianočné posedenie