Dnes je piatok 12. augusta 2022, meniny má Darina, zajtra Ľubomír. Význam mien.

Kultúrny dom - zníženie energetickej náročnosti

Kultúrny dom, ktorý začali projektovať v roku 1968 a stavali začiatkom sedemdesiatych rokov by mala čakať ďalšia rekonštrukcia. V rámci výzvy (OPKŽP) zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov a výzvy na Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, bola vypracovaná dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu.

Kultúrny dom Horné Orešany

Čiastočne podpivničený dvojpodlažný objekt kultúrneho domu bol v minulosti rekonštruovaný a viac krát modifikovaný. V 80-tych rokoch prestrešením pôvodnej terasy.

Energetická náročnosť by mala byť znížená kontaktným zateplením obvodového plášťa, zateplením strešného plášťa, modernizáciou vykurovacieho systému. Stavebnými úpravami prejdú aj ďalšie konštrukcie, spevnené plochy, vstupný priestor. Súčasťou je výmena okien a dverí na prevádzke pošty.

Súčasný stav

Objekt kultúrneho domu je aktuálne vykurovaný ústredným vykurovaním s radiátormi a trojicou plynových kondenzačných kotlov s komínmi vyústenými na fasádu v kotolni vedľa javiska. Rozvody sú prevažne pôvodné s lokálne vymenenými radiátormi. Okná a dvere sú prevažne všetky vymenené, z viackomorových plastových profilov s izolačným zasklením.

Pošta je aktuálne vykurovaná lokálnymi elektrickými akumulačnými kachľami. Okná sú pôvodné drevené s jednoduchým zasklením. Vstupné dvere sú oceľové s jednoduchým zasklením drôto-sklom.

Strecha objektu je členená do viacerých častí s pôvodnou bitúmenovou strešnou krytinou v nevyhovujúcom stave s čiastočne poškodenými klampiarskymi prvkami. Nad hlavnou sálou sa nachádza nepoužívaný porušený komín. Nad menšou sálou sa nachádza tepelná izolácia a PVC fólia.

Zateplenie

Navrhnuté je certifikované kontaktné zateplenie v hrúbke 160 mm, 50 mm, 20 mm  (sokel o hrúbke 140 mm, 120 mm). Na steny bude použitá izolácia z minerálnej vlny, povrchovo upravená silikónovou omietkou.

So samotným zateplením súvisia ale aj ďalšie stavebné a prípravné práce. Potrebné je odstrániť existujúce vonkajšie parapety a ďalšie klampiarske prvky, demontovať a následne osadiť nový rebrík na strechu. Upravia sa existujúce osvetlenia, strešné zvody, bleskozvody a podobne. Renovujú sa dvierka rozvodných skríň a vybuduje sa nový okapový chodník.

Zateplenie strechy je navrhnuté podľa existujúcej konštrukcie jednotlivých častí v hrúbke 100 až 300 mm. Okrem potrebného vyspádovania striech spádovými klinmi z EPS izolácie sú nutné aj ďalšie zásahy. Odstránia sa nefunkčné antény a vytvoria sa nové anténne stožiare. Odstráni sa pôvodné oplechovanie vrátane žľabov, vykonajú sa potrebné merania vlhkosti a opravy pôvodnej krytiny. Odstráni sa nefunkčný komín a osadí vetracia hlavica. Murivá existujúcej atiky sa v rámci všetkých striech nadmurujú. Aplikuje sa mPVC fóliová hydroizolácia. Rozvod protibleskovej ochrany sa zrealizuje ako nový.

Ďalšie úpravy

Pôvodná kotolňa: Vonkajšia betónová rampa do pôvodnej kotolne vrátane oporného múru sa asanuje, na obvodovom murive kotolne sa vykoná hydroizolácia a obnovia sa pôvodné okná do priestoru suterénu. Následne sa priestor priehlbne – skladu na uhlie, ktorý býva zaplavený, zasype recyklovaným betónom a vytvorí sa nová podlaha.

Strecha pôvodného vonkajšieho javiska: vrstvy asfaltu, zvyšky izolácie a oplechovania sa vybúrajú, vykonajú sa sanačné práce a domuruje sa atika. Po vyspádovaní strechy pomocou izolácie (EPS) sa uložia ďalšie vrstvy potrebné na vytvorenie vegetačnej strechy. Na ploche sa a vytvorí ľahká extenzívna vegetačná strecha.

Terasa od severu: V rámci úprav na terase je potrebné vykonať prekládku stĺpu osvetlenia ďalej od fasády a pozdĺž uložiť pod terén potrubie dažďovej kanalizácie. Schodisko vedúce na vonkajšie javisko sa vybúra. Dlažba terasy sa odstráni a po vykonaní technických opráv terasy sa na povrch nalepí keramická mrazuvzdorná dlažba s protišmykovou úpravou a osadí nové zábradlie.

Hlavný vstup: Kompletnou úpravou prejde plocha pred hlavným vstupom: schodisko, a konštrukcia s prístreškom pri vstupe. Po stranách hlavných dverí sa osadia nové podlhovasté 330 cm vysoké okná. Osadené budú tiež nové dvojkrídlové dvere s pevnými postrannými zaskleniami. Po úprave vstupu sa v ploche po pôvodnom členení vytvorí nová liata podlaha. Po úprave schodiska, bude toto rozdelené dvojicou madiel. Zelený pás napravo od vstupu (popod okná knižnice) sa upraví ako vyvýšený záhon z palisád, vedľa ktorého bude do pošty viesť bezbariérová rampa zo sklonom 8%, z betónových dlaždíc, ukladaných do štrkového lôžka.

Prístupové schodisko od Kamennej ulice: navrhuje sa pôvodné terénne schodisko s asfaltovým krytom a stupňami rôznej výšky vybúrať a vybudovať nové, desaťstupňové aj s úpravou oporného múra pre priľahlú zeleň.

Prevádzka pošty: Všetky pôvodné drevené okná sa vymenia za nové okná z 6-komorových plastových profilov, zasklené izolačným trojsklom. Rovnako s trojsklom budú osadené aj nové dvere. Obnovené bude aj schodisko s markízou a zábradlím.

Zastrešenie terasy pri Kamennej ulici: Existujúca terasa sa prestreší ľahkou oceľovou rámovou konštrukciou strechy s transparentnou výplňou, v sklone 6°.

Výmena vykurovacieho systému: pre zníženie energetickej náročnosti bude realizovaná aj výmena vykurovacieho systému s oveľa vyššou účinnosťou zdroja tepla spĺňajúcimi súčasne emisné podmienky.