Dnes je piatok 12. augusta 2022, meniny má Darina, zajtra Ľubomír. Význam mien.

Obnova OcÚ

Obecný úrad Horné Orešany

Budova obecného úradu prejde kompletnou rekonštrukciou. Tá sa nebude týkať len vonkajšieho opláštenia, strechy a fasády. Obvodové steny budú zateplené kamenou vlnou, stropy budú izolované minerálnou vlnou, podlahy budú izolované čadičovou minerálnou izoláciou.

Rekonštrukciou a zefektívnením prejde aj  kúrenie. Namontované bude tepelné čerpadlo a podlahové kúrenie.

 Vstupná chodba bude mať nové okná a presklené steny, zaizolovaný strop.

Kompletnou rekonštrukciou prejdú aj vnútorné priestory. Izolácie proti vode a vlhkosti, omietky a maľovanie, spomínané podlahové kúrenie a keramické podlahy.  

V priestoroch obecného úradu po kompletnej rekonštrukcií, podrezaní muriva, ktoré bolo v havarijnom stave a vložení vodorovnej izolácie, vstavaní štítu, výmene okien a ďalších krokoch vznikne nová miestnosť ktorá bude slúžiť ako menšia zasadačka, rokovacia alebo svadobná miestnosť.

Vonkajšie spevnené plochy a dažďová kanalizácia tiež prejdú kompletnou obnovou.

Celý tento projekt je s rozpočtom 195 tisíc eur, z toho sa podarilo získať cca 118 tisíc eur z environmentálneho fondu (Obecný úrad Horné Orešany - Zateplenie obvodového a strešného plášťa - Činnosť L5: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania), kde sa obec spolupodieľa 5% z vlastných nákladov.

Ďalšie financovanie projektu je realizované z vlastných prostriedkov obce vo výške 78 tisíc eur (predpokladaný nárast výnosu z dane, daň zo stavieb, cestná doprava a rekonštrukcia).  S prostriedkami na obnovu OcÚ sa počítalo výhľadovom rozpočte obce pre roky 2020 a 2021.

Obecný úrad Horné Orešany - Zateplenie obvodového a strešného plášťa