Dnes je utorok 28. júna 2022, meniny má Beáta, zajtra Peter a Pavol, Petra. Význam mien.

Plavecký Hrad

Historické názvy:

1274 Detreh, Dethruh, 1296 Detrech, 1394 Plosenstein, 1420 Plawcz, 1437 Detrehkw, 1469 Plozsten, 1532 Plawcž; maď. Detreko, nem. Blasenstein, Plasenstein, Plavecký hrad

Plavecký Hrad

História:

Hrad vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť v rokoch 1256-1273.Vlastnil ho i Ctibor zo Ctiboríc, neskôr grófi zo Sv. Jura a Pezinka, Salmovci, Szerédyovci , Fuggerovci a Balassovci. Od roku 1641 až do 20. storočia Pálffyovci. K hradu patrilo 16 obcí, v 17.stor. je pripojený hrad Devín s ďaľšími 5 obcami. V roku 1706 ho poškodilo cisárske vojsko, ktoré ho dobylo od povstalcov. Odvtedy je hrad v ruinách. Z horného hradu sa zachovala veža a zvyšky paláca, z renesančného dolného hradu delové bašty. Na hrade bola v rokoch 1579 - 1582 tlačiareň kazateľa Bornemiszu, kde sa tlačili náboženské knihy a kalendáre. Pod hradom sa na západnej strane nachádza Plavecká jaskyňa, s dĺžkou asi 125m. Cez hrad vedie náučný chodník 24, Plavecký kras. Počas cesty môžeme vidieť povrchové (škrapy, krasové jamy) a podpovrchové krasové formy (priepasti, jaskyne), jaskyňu Deravú skalu - archeologická lokalita a jaskyňu Tmavú skalu, keltské hradisko Pohanská, Monrepos. Súčasťou obce je renesančný kaštieľ postavený Mikulášom Pálffym. Stredná časť dnešnej ruiny tvorila gotický hrad, ktorý sa skladal z hranolovej veže a paláca. Hrad prestavali na renesančnú pevnosť s dolnými nádvoriami v druhej polovici 16. storočia. V priebehu 17. storočia doplnili hrad o delové bašty.

Jaskyňa Tmavá skala

Prírodná pamiatka, vyhlásená v roku 1976. Pod 20 m vysokou skalnou stenou sa nachádza 31 m dlhá jaskyňa s minimálnou výzdobou. V minulosti bola útulkou jaskynných medveďov a paleolitického človeka, predstavuje biotop netopierov.

Jaskyňa Deravá skala

Deravá SkalaPrírodná pamiatka, vyhlásená v roku 1976. Jaskyňu tvorí 26 m dlhá a 15 m vysoká portálová sieň bez výzdoby. Významné archelogické a paleontologické nálezisko Plaveckého krasu. Zistilo sa tu paleolitické a neolitické osídlenie.

Národná prírodná rezervácia Pohanská

PohanskáVyhlásená v roku 1980. Vrch s mohutným hradiskom a Plaveckým hradom. Archeologické nálezisko, keltské opevnené sídlisko, sídlisko z neskorej doby bronzovej a rímskej. Viditeľné stopy sídelných jám a valov. Vyskytujú sa tu chránené a iné zriedkavé druhy fauny a flóry, v jaskyniach viaceré druhy netopierov.

Poloha:

Na západnom úbočí Malých Karpát na kopci Pohanská nad obcou Plavecké Podhradie, 400 m.n.m.

Plavecký Hrad Plavecký Hrad Plavecký Hrad
Historický pohľad na hrad Delová bašta zo zač. 17.storočia Renesančná brána