Dnes je piatok 12. augusta 2022, meniny má Darina, zajtra Ľubomír. Význam mien.

Rekonštrukcia cesty na Golnogu

Komisia výstavby a územného plánovania zadefinovala v júni 2019 v rámci rozvoja a opráv miestnych komunikácií v obci viacero úsekov, ktoré sú v najhoršom technickom stave. Rovnako vypracovala aj koncepciu rozvoja a opráv miestnych chodníkov v obci. Medzi nimi sa nachádzajú aj také, ktoré čaká v dohľadnej dobe rozkopávka či rekonštrukcia priľahlej hlavnej cesty.

Golnog Horné Orešany

Jedným z týchto úsekov je aj cesta v časti Golnog od križovatky „Y“ po koniec výstavby.

V decembri 2020 bola vypracovaná príslušná dokumentácia na rekonštrukciu a rozvoj komunikácie v celkovej dĺžke 450 m v šírke od 2,65 po 3,05 metra. Miestna komunikácia sa začína opravovať priamo v úseku križovatky a končí pri poslednom dome. Ďalej komunikácia pokračuje ako lesná cesta popri vodnej nádrži.

Obhliadkou boli zistené poruchy ako poruchy povrchu vozovky (výtlky, rozpad obrusnej vrstvy) , priečne a sieťové trhliny v kryte a strata drsnosti.

Cesta ostala značne poškodená po pokládke inžinierskych sietí a časť je len zo štrkodrviny.  Existujúci povrch sa vyrovnal frézovaním max. hrúbky 3cm a položili sa asfaltové vrstvy. V miestach po pokládkach inžiniersky sietí je prepadnutá komunikácia dôkladne zrekonštruovaná aj s použitím vrstvy štrku či cementom stmelených zmesí.

Nespevnené krajnice vozovky boli v prevažnej časti vyššie ako okraj vozovky a zadržaná voda neodtekala z vozovky, čo spôsobovalo v zime a na jar zatekanie pod vrstvy krytu a následne deformácie povrchu. Tieto krajnice sú upravené, zarovnané pod úroveň vozovky a vyspádované od okraja vozovky k priekope.

V spodnej časti ulice, kde býva počas dažďov väčší prietok vody, boli v celkovej dĺžke 35 metrov osadené betónové žľaby.

Celková hodnota zákazky je 55 tisíc eur.

Golnog, Horné Orešany

Golnog, Horné Orešany

Golnog, Horné Orešany

m.b.