Dnes je piatok 12. augusta 2022, meniny má Darina, zajtra Ľubomír. Význam mien.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Horné Orešany

Obec Horné Orešany zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,

Prioritná Os: 2 - Energetika
Opatrenie: 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Horné Orešany

Popis projektu: Obec Horné Orešany zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 175 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 17 589,25 kWh/rok

Miesto realizácie projektu: Horné Orešany
Výška poskytnutého príspevku: 240 397,09 €
Dátum začatia realizácie projektu: 31.05.2010
Dátum skončenia realizácie projektu: 29.11.2011

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk
Internetová stránka operačného programu: http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s

Rekonstrukcia osvetlenia Horne Oresany

Rekonstrukcia osvetlenia Horne Oresany

Rekonstrukcia osvetlenia Horne Oresany

Rekonstrukcia osvetlenia Horne Oresany

 Europska unia  Tento projekt je financovaný Európskou úniou z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“
Operacny program konkurencieschopnost a hospodarsky rast