Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

Reštaurovanie barokového kríža na cintoríne II. etapa

Obnova barokového kríža, II. etapa

Ďalšou pamiatkou v obci, ktorú čaká rekonštrukcia je kríž na cintoríne. Barokový kríž z roku 1781 je zaradený medzi pamätihodnosti obce. Opravou sa nielen esteticky zatraktívni priestor, ale sa prispeje aj k záchrane pamiatky, ktorá je súčasťou kultúrneho dedičstva SR a je zaujímavá nielen pre domácich, ale aj pre turistov.

Oprava kríža je nutná kvôli jeho havarijnému stavu. Je naklonený a poškodená je aj celková statika pamiatky. Kameň kríža je zvetraný, mechanicky poškodený, pokrytý usadeným depozitom a mikroflórou.

So záchranou sa začalo už v roku 2019, keď sa kríž zdemontoval, očistil a zabezpečil proti zrúteniu. Financovanie bolo zabezpečené z dotácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

V júni 2021 dostala obec od TTSK dotáciu vo výške 3880 € s povinnou spoluúčasťou 30%. Celkové náklady na opravu predstavujú 6210 €, čím dosiahne výška spoluúčasti zo strany obce 2080 €.

Práce na kríži sa budú týkať opráv schodiskovej bazy, kamenného podstavca, kríža a vyhotovenia chýbajúcich schodov.

Druhá etapa bola realizovaná v spolupráci s Ober Nussdorf OZ, ktoré je autorom projektu.

- priebeh reštaurovania pod fotografiou -

Barokový kríž, Horné Orešany

Barokový kríž II. etapa

Priebeh prác

Stav po základnom očistení od hrubých depozitov mikroflóry
Stav po základnom očistení od hrubých depozitov mikroflóry
Stav po základnom očistení od hrubých depozitov mikroflóry
Stav po základnom očistení od hrubých depozitov mikroflóry
Stav po základnom očistení od hrubých depozitov mikroflóry
Po dočistení od uhlíkových depozitov a nečistôt, chemicky, mokrým procesom, POLOVIČNÉ
Po dočistení od uhlíkových depozitov a nečistôt, chemicky, mokrým procesom, POLOVIČNÉ
Po dočistení od uhlíkových depozitov a nečistôt, chemicky, mokrým procesom, POLOVIČNÉ
Po dočistení od uhlíkových depozitov a nečistôt, chemicky, mokrým procesom, POLOVIČNÉ
Po dočistení od uhlíkových depozitov a nečistôt, chemicky, mokrým procesom, POLOVIČNÉ
CHEMICKÉ ČISTENIE, odstraňovanie hrdze
CHEMICKÉ ČISTENIE, odstraňovanie hrdze
CHEMICKÉ ČISTENIE, odstraňovanie hrdze
Statické zabezpečenie zvetraných častí
Statické zabezpečenie zvetraných častí
Vyhubenie mikroorganizmov celoplošne – sanácia postrekom
Odsoľovanie silne znečistených miest
Odsoľovanie silne znečistených miest
Konzervovanie a petrifikácia hmoty organokremičitanmi
Po očistení a čiastočnej petrifikácii a príprave na celoplošnú hĺbkovú petrifikáciu a následné tmelenie a plastickú rekonštrukciu poškodených častí
Po očistení a čiastočnej petrifikácii a príprave na celoplošnú hĺbkovú petrifikáciu a následné tmelenie a plastickú rekonštrukciu poškodených častí
Po očistení a čiastočnej petrifikácii a príprave na celoplošnú hĺbkovú petrifikáciu a následné tmelenie a plastickú rekonštrukciu poškodených častí
Po očistení a čiastočnej petrifikácii a príprave na celoplošnú hĺbkovú petrifikáciu a následné tmelenie a plastickú rekonštrukciu poškodených častí
Po očistení a čiastočnej petrifikácii a príprave na celoplošnú hĺbkovú petrifikáciu a následné tmelenie a plastickú rekonštrukciu poškodených častí