Dnes je pondelok 2. októbra 2023, meniny má Levoslav, zajtra Stela.

Rozšírenie kanalizácie IBV NIVA - ulica Stará cesta

V priebehu mesiaca marca bola rozšírená sieť splaškovej kanalizácie v lokalite IBV NIVA – ulica Stará cesta. V lokalite sú postavené dva rodinné domy, ďalšie dva sú rozostavané a ďalších šesť je možné na spomínanej ulici dostavať.

Rozšírenie kanalizácie IBV NIVA - ulica Stará cesta

Kanalizácia, stoka GH9, s priemerom 315 mm a dĺžkou 174 m bola vytvorená na asfaltovej miestnej komunikácie. Na celej trase sa nachádza päť revíznych šácht. V rámci projektu boli tiež vybudované kanalizačné prípojky po hranicu pozemku.

Projekt na stoku GH9 v dĺžke 160 bol financovaný z dotácie z Enviromentálneho fondu, z oblasti Ochrana a využívanie vôd vo výške cca 103 000 € s podmienkou spoluúčasti zo strany obce vo výške 5%, teda cca 5 500 €. Predĺženie vetvy v dĺžke 14 m, ktorou vznikne napojenie pre ďalší rodinný dom je financované z rozpočtu obce vo výške cca 4 500 €.

Podľa posledného sčítania obyvateľov z roku 2021 má v našej obci 75,61% domov kanalizačnú prípojku, septik alebo žumpu 18,08% a domácu čističku odpadových vôd má 2,87% domov. V Trnavskom kraji ma kanalizáciu 58,65% domov a v rámci celej SR je na kanalizáciu napojených 48,86% domácností.

Rozšírenie kanalizácie IBV NIVA - ulica Stará cesta
Rozšírenie kanalizácie IBV NIVA - ulica Stará cesta
Rozšírenie kanalizácie IBV NIVA - ulica Stará cesta
Rozšírenie kanalizácie IBV NIVA - ulica Stará cesta