Dnes je piatok 12. augusta 2022, meniny má Darina, zajtra Ľubomír. Význam mien.

Rozšírenie vodovodu - IBV NIVA II - ulica Nivy

Ďalšou pripravovanou investíciou v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) NIVA II. je rozšírenie vodovodu na ulici Nivy. Verejný vodovod bude rozšírený o vetvu „B6-1“ a vodovodné odbočenia - navŕtavacie pásy. Vetva je navrhnutá z HDPE tlakového potrubia profilu DN 100 mm, uloženého v hĺbke cca 1,5m a dĺžka je 410 metrov.

Rozšírenie vodovodu (IBV NIVA II - ulica Nivy)

V zmysle vyhlášky ministerstva životného prostredia je nová vetva vypočítaná pre 80 obyvateľov – jednu bytovku zo štyrmi bytovými jednotkami a 16 rodinných domov.

Aktuálne sú rodinné domy napájané z domových studní. Ich výdatnosť však nie je postačujúca a kvalita vody je v mnohých prípadoch hygienicky na hranici.

V súčasnosti je pod bytovkami a rodinnými domami existujúca vetva, z ktorej sú bytovky na ulici Nivy napájané. Keďže je toto napojenie cez súkromné pozemky, bude táto zrušená a bytovky budú taktiež napájané z novej vetvy.

Okrem šupátok a hydrantov, slúžiacich na technickú obsluhu a údržbu vodovodu bude na vetve osadený aj požiarny hydrant.