Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

VN Horné Orešany

Vodná Nádrž Horné Orešany

Na potoku Parná bola vybudovaná severozápadne od obce, poniže Igramského hája Vodná Nádrž Horné Orešany. V minulosti boli nad nádržou vybudované chovné rybníky.

VN Horne Oresany

  • Tok: Parná
  • Objem: 3,80 mil.m3
  • Zatopená plocha: 0,50km(50 ha)
  • Začiatok výstavby: 1988
  • Účely: ZRbEO (Z - zdroj vody na závlahy ; Rb - rybolov ; E - využitie vodnej energie ; O - ochrana pred veľkými vodami)
rozloha:  50 ha
organizácia:  MsO Trnava
užívateľ:  SRZ
charakter:  kaprové vody

 

MVE Horné Orešany

  • inštalovaný výkon: 0,075 MW (75 kW)

 

Fotografie