Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko, zajtra Ondrej, Andrej.

Zmluvy

Posledne pridané zmluvy

Dátum
zverejnenia
| Názov zmluvy | Cena | Zmluvná strana
29.11. 2022 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

18/2022 - odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
29.11. 2022 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

29.11. 2022 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

23.11. 2022 Kúpna zmluva zo dňa 23.11.2022 - Gráneroví

17/2022 - kúpa časti pozemku

141 Marek Gráner , Mgr. Ľubomíra Gránerová
14.11. 2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme Agrolet

16/2022 - nájom poľnohospodárskych pozemkov

2165.88 Agrolet, s. r. o.
4.10. 2022 Dodatok k zmluve č. SO7T700008

15/2022 - Zabezpečenie mechanicko-biologickej úpravy zmesového odpadu

95.00€/t FCC Trnava, s. r. o.
3.10. 2022 Zmluva o dodaní tovarov "Wifi pre teba v obci Horné Orešany"

14/2022 - vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách

14990 OSTV, s. r. o.
28.9. 2022 Zmluva o nájme

11/2022 - nájom pozemku v intraviláne obce Horné Orešany

1.00 € Štátna ochrana prírody SR
24.8. 2022 Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

13/2022 - odoberanie použitého prepáleného rastlinného oleja

biobio, s. r. o.
11.8. 2022 Zmluva o dielo č. EH-01/2022

12/2022 - Vypracovanie odborného posudku na správu o hodnotení strategického dokumentu " Územný plán obce Horné Orešany - Zmeny a doplnky 3/2020"

Ekoplán, s. r. o.
10.8. 2022 Kúpna zmluva 10/2022

10/2022 - Predaj pozemku - parcela registra "C" s parc. 1435/140 o výmere 212 m2

Marek Štibrany a manž. Júlia rod. Petrovičová
22.7. 2022 Zmluva o dielo

9/2022 - oprava miestnej komunikácie, osadenie značiek a spomaľovací vankúš

2400 Regionálna rozvojová agentúra Trnava- Hlohovec - Piešťany
19.7. 2022 Darovacia zmluva KRHZ-TT-VO-2022/157-102

8/2022 - Prevod hnuteľných vecí vo vlastníctve SR v správe MV SR - Príves nákladný

Ministerstvo vnútra SR
30.6. 2022 Dodatok k Zmluve č. S07T700008

S07T700008 - Úprava jednotkových cien za zvoz komunálneho odpadu

FCC Trnava, s. r. o.
17.6. 2022 Zmluva na rok 2022 o poskytovaní audítorských služieb

7/2022 - audítorské služby na rok 2022

1900.00 Ing.Veronika Tibenská
Dátum zverejnenia | Názov zmluvy | Kategória | Velkosť
19.01. 2022 » Kúpna zmluva zo dňa 19.01.2022 Kúpne zmluvy 1.39 MB
31.12. 2021 » Dohoda o zabezpečení odborných služieb zo dňa 14.12.2021 Iné zmluvy 1.83 MB
28.12. 2021 » Zmluva o poskytnutí služieb č. 21 046 Iné zmluvy 2.17 MB
21.12. 2021 » Kúpna zmluva - Hulaloví zo dňa 21.12.2021 Kúpne zmluvy 1.63 MB
08.12. 2021 » Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat Iné zmluvy 2.01 MB
16.11. 2021 » Zmluva o grantovom účte zo dňa 16.11.2021 Bankové zmluvy 636 kB
10.11. 2021 » Zmluva o grantovom účte zo dňa 10.11.2021 Bankové zmluvy 696 kB
09.11. 2021 » Zmluva o dielo Zmluvy o dielo 419 kB
20.10. 2021 » Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q390-512-002-002 Iné zmluvy 5.49 MB
11.10. 2021 » Zmluva o dodaní tovarov Iné zmluvy 4.11 MB
11.10. 2021 » Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/034 Iné zmluvy 935 kB
28.09. 2021 » Zmluva pre umiestnenie Z- BOXU Iné zmluvy 561 kB
18.08. 2021 » Zmluva o nájme Ober Nussdorf zo dňa 18.08.2021 Nájomné zmluvy 1.79 MB
18.08. 2021 » Zmluva o nájme Ober Nussdorf zo dňa 18.08.2021 Nájomné zmluvy 1.44 MB
18.08. 2021 » Kúpna zmluva - Straškoví zo dňa 18.08.2021 Kúpne zmluvy 1.29 MB