Dnes je utorok 28. júna 2022, meniny má Beáta, zajtra Peter a Pavol, Petra. Význam mien.

Povolenie na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Uvedenie stavby MZZO do prevádzky formou záväzného stanoviska (vydané ku kolaudačnému rozhodnutiu).

Súvisiace právne predpisy:

  • § 22 a § 34 zákona č.478/2002 Z. z. (zákon o ovzduší)
  • § 18 a § 20 zákona č.478/2002 Z. z. (zákon o ovzduší)
  • VZN č. 14/2011

Požadované doklady:

  • správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia
  • zápis z tlakovej skúšky, protokol o napustení plynu
  • pri krboch revízna správa o preskúšaní komína

Lehota vybavenia:

  • 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok:

  • bez správneho poplatku

Iné:

  • povinnosti prevádzkovateľov MZZO vyplývajú z § 18 a § 20 zákona č.478/2002 Z. z. 
  • za prevádzkovanie MZZO právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa každoročne stanovuje poplatok v zmysle zákona č.401/1998 Z. z.

Dokumenty:

- tlačivo je vo formáte PDF