Dnes je sobota 15. augusta 2020, meniny má Marcela, zajtra Leonard. Význam mien.

Povolenie na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Uvedenie stavby MZZO do prevádzky formou záväzného stanoviska (vydané ku kolaudačnému rozhodnutiu).

Súvisiace právne predpisy:

  • § 22 a § 34 zákona č.478/2002 Z. z. (zákon o ovzduší)
  • § 18 a § 20 zákona č.478/2002 Z. z. (zákon o ovzduší)
  • VZN č. 14/2011

Požadované doklady:

  • správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia
  • zápis z tlakovej skúšky, protokol o napustení plynu
  • pri krboch revízna správa o preskúšaní komína

Lehota vybavenia:

  • 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok:

  • bez správneho poplatku

Iné:

  • povinnosti prevádzkovateľov MZZO vyplývajú z § 18 a § 20 zákona č.478/2002 Z. z. 
  • za prevádzkovanie MZZO právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa každoročne stanovuje poplatok v zmysle zákona č.401/1998 Z. z.

Dokumenty:

- tlačivo je vo formáte PDF