Dnes je piatok 14. mája 2021, meniny má Bonifác, zajtra Žofia. Význam mien.

Sčítanie

Asistované sčítanie obyvateľov

Termín: 3. 5. do 13. 6. 2021

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Obecný úrad Horné Orešany vyzýva občanov, ktorí si nesplnili povinnosť sčítať sa v zmysle zákona, aby tak urobili prostredníctvom objednania sa čísle 0901 797 959, alebo 033/5588308, alebo osobne na obecnom úrade.

Termín sčítania je od 3. 5. do 13. 6. 2021 s platnosťou od 1. 1. 2021 (údaje platné k polnoci 1.januára 2021).

 

Kontaktné miesto:

Obecný úrad Horné Orešany
Horné Orešany 190

Pondelok:  8.00 - 11.00
Utorok: 8.00 - 11.00
Streda: 14.00 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 11.00
Piatok: 8.00 - 11.00

 

 

Sčítanie obyvateľov 15.2.-31.3.2021

ScitanieNa Slovensku bude prvý krát prebiehať sčítanie obyvateľov elektronicky. V od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021 sa občan sčíta sám, vyplnením elektronického formulára. Asistované sčítanie sa bude realizovať v termíne medzi 01. 04. a 31. 10. 2021.

 

 

Scitanie 2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov začalo 01.06.2020

 

 

Tlačová správa týkajúca sa elektronického sčítania domov a bytov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020 - 2021

 

1. fáza projektu: Sčítanie domov a bytov: od 1. júna 2020 do 12. februára 2021

2. fáza projektu: Sčítanie obyvateľov: od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

 

Sčítanie bytov a domov 2021 – prvýkrát inak

- od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 -

V dňoch 1.6. - 12.2. 2021 prebieha sčítanie domov a bytov. Vo formulári, ktoré musí obec vyplniť sú aj otázky, ktoré nie sú známe a dajú sa získať len týmto spôsobom. Chceli by sme vás preto poprosiť o súčinnosť vyplnením tohto formulára. Jedná sa len o zopár jednoduchých otázok, ktoré vám zaberú len chvíľu času. Vyplnením formulára pomôžete pri sčítavaní a zefektívnite spracovanie informácií. Vyplnenie formulára je dobrovoľné. Ďakujeme!

Od 1. júna 2020 prebieha integrované sčítanie domov a bytov. Po prvýkrát bez účasti obyvateľstva, s využitím existujúcich dátových zdrojov, za účelom zníženia administratívnej záťaže obyvateľov.

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania.

Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formoupomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov.

Výsledkom bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch, priamo integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach.

 

Sčítanie obyvateľov 2021

- od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 -

Obyvateľ je prvýkrát povinný poskytnúť údaje pre sčítanie  elektronicky sám. Môže si zvoliť z viacero spôsobov (osobne (prostredníctvom internetu z domu), kontaktom mieste (na OcÚ),...).

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

 

 

SODB 2021 v skratke

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

 • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním.
 • Rozsah a spôsob vykonania sčítania na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
 • Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch Slovenskej republiky a domoch a bytoch na území Slovenskej republiky.
 • Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov, teda údaje, ktoré obec alebo obyvateľ uvedie v sčítacom formulári.
 • Sčítanie obyvateľov domov a bytov je realizované v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov sčítanie obyvateľov.
 • Sčítanie domov a bytov sa uskutoční v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR. Sčítaním domov a bytov sú poverené obce SR.
 • Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania

Vedeli ste, že...

 • SODB je najrozsiahlejším a najnáročnejším štatistickým zisťovaním na Slovensku s viac ako 100-ročnou tradíciou. Koná sa každých 10 rokov.
 • Štatistický úrad SR začal s koncepčnou prípravou SODB 2021 v decembri 2014 zriadením Pracovnej skupiny na prípravu SODB 2021.
 • Do verejnej súťaže na vytvorenie loga SODB 2021 sa v období od júna do augusta 2019 zapojilo celkovo 75 návrhov, podmienky súťaže splnilo 63 návrhov.
 • Zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 schválila Národná rada SR 18. júna 2019.
 • SODB 2021 využíva údaje z 10 existujúcich administratívnych zdrojov údajov a registrov.
 • SODB 2021 je prvým integrovaným sčítaním a prvým plne elektronickým sčítaním v SR.
 • Sčítací formulár na sčítanie domov a bytov obsahuje 18 otázok.

https://www.scitanie.sk/