Dnes je pondelok 17. júna 2024, meniny má Adolf, zajtra Vratislav(a).

Verejné vyhlášky

Názov VeľkosťDátum 
Verejné vyhlášky 2023
application/pdf  Africký mor ošípaných - zvyšovanie povedomia verejnosti
Odporúčané postupy na zabezpečenie biologickej ochrany chovov ošípaných
316 kB25. 1. 2023
application/pdf  Verejná vyhláška, územné rozhodnutie
Vodovod IBV NIVA II - Horné Orešany vetva B6 -1
4.85 MB19. 1. 2023
application/pdf  Oznámenie miesta uloženia písomnosti
110 kB9. 1. 2023
Verejné vyhlášky 2022
application/pdf  Verejná vyhláška - Kolaudačné povolenie
povolenie užívania rodinného domu
719 kB27. 12. 2022
application/pdf  Verejná vyhláška, územné rozhodnutie
Rozhodnutie o umiestnení stavby Splašková kanalizácia II. etapa v obci Dolné Orešany
3.16 MB13. 12. 2022
application/pdf  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie
stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rekreačná chata
2 MB23. 11. 2022
application/pdf  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
Vodovod IBV NIVA II - Horné Orešany vetva B6 -1
490 kB21. 11. 2022
application/pdf  Verejná vyhláška
Rozhodnutie o určení ochranných pásiem Letiska Boleráz/Štefan Banič
8.06 MB31. 10. 2022
application/pdf  Verejná vyhláška
Splašková kanalizácia II. etapa v Obci Dolné Orešany
437 kB28. 9. 2022
application/pdf  Verejná vyhláška
stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rekreačná chata
2.68 MB14. 9. 2022
application/pdf  Verejná vyhláška
Kolaudačné rozhodnutie
534 kB23. 8. 2022
application/pdf  Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti dňa 17. 8. 2022
Chemolak Smolenice - SKLÁDKA SMUTNÁ II, Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky- zaslanie správy o hodnotení. Správa bude k nahliadnutiu verejnosti na OÚ v Horných Orešanoch v termíne od 25. 7. 2022 do 25. 8. 2022 počas úradných hodín.
125 kB24. 7. 2022
application/pdf  Pozemkové úpravy v k. ú. Horné Orešany
Návrh usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav, lokalita Holý vrch a Dolné Pole
344 kB13. 7. 2022
application/pdf  Ochranné pásma Letiska Boleráz/Štefan Banič
908 kB21. 6. 2022
Verejné vyhlášky 2021
application/pdf  verejná vyhláška - pozvánka
520 kB16. 7. 2021
application/pdf  Protokol č. 05109/2020 o odovzdaní pozemkov pod stavbami
Slovenský pozemkový fond odovzdáva Obci Horné Orešany vlastníctvo
303 kB18. 1. 2021
application/pdf  Rozhodnutie SIŽP Nitra
1.62 MB18. 1. 2021
Verejné vyhlášky 2020
application/pdf  Voľba na funkciu hlavný kontrolór obce H. Orešany
347 kB4. 3. 2020
Verejné vyhlášky 2019
application/pdf  Rozhodnutie ( Verejná vyhláška )
scválenie návrhu programu o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019 - 2028
3.79 MB21. 10. 2019
application/pdf  Verejná vyhláška Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy
pre Lesný celok Majdán 2019 2028 / lehota predĺžená do 30.9.
779 kB16. 9. 2019