Dnes je piatok 28. apríla 2017, meniny má Jarmila, zajtra Lea. Význam mien.

VZN

Názov VeľkosťDátum 
»  VZN č.4/2016 Prevádzkovy poriadok pohrebiska Obce Horné Orešany 218 kB16. 12. 2016
»  Návrh VZN č. 4/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska 166 kB8. 11. 2016
»  VZN č.3/2016, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob príspevkov 729 kB7. 9. 2016
»  Návrh VZN č.3/2016 714 kB23. 8. 2016
»  VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 1.27 MB15. 6. 2016
»  Návrh VZN 22016 o nakladaní s KO a DSO22016 702 kB27. 5. 2016
»  Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volbách do NR SR v obci Horné Orešany 246 kB7. 3. 2016
»  VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Obce Horné Orešany 360 kB16. 2. 2016
»  Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany 307 kB21. 1. 2016
»  VZN č. 5/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.95 MB9. 12. 2015
»  VZN č. 4/2015 o miestnych daniach 7.98 MB9. 12. 2015
»  VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľností 4.11 MB9. 12. 2015
»  Návrh VZN č.5/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 255 kB23. 11. 2015
»  Návrh VZN č.4/2015 o miestnych daniach 297 kB23. 11. 2015
»  Návrh VZN č.3/2015 o dani z nehnuteľnosti 284 kB23. 11. 2015
»  VZN č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Horné Orešany 2.97 MB23. 11. 2015
»  Návrh VZN o dotáciách 3.02 MB30. 9. 2015
»  VZN č.1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Orešany 682 kB12. 5. 2015
»  Návrh VZN obce č.1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obc 3.2 MB17. 4. 2015
»  VZN č.18/2011 miestny poplatok za KO a DSO 1.84 MB16. 12. 2011
»  Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou Skládka priemyselných odpadov SMUTNÁ 3.82 MB14. 12. 2011
»  Oznámenie 1.09 MB31. 8. 2011
»  Rozhodnutie - Chodník okolo cintorína Dolné Orešany 2.4 MB3. 5. 2011
»  VZN č.14/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 52 kB17. 3. 2011

Územný plán obce

Tlačivá sú vo formáte MS Word (.doc). Na prezeranie je potrebné mať nainštalovaný program MS Word, alebo prehliadač .doc súborov.

 

Pozri aj: